Hướng dẫn tính tiền phạt thuế chậm nộp

Khi chậm nộp thuế thì công ty, doanh nghiệp sẽ phải đóng các mức phạt cụ thể theo thời gian nộp chậm. Sau đây ketoanmvb sẽ hướng dẫn chi tiết đến bạn cách tính tiền phạt thuế chậm nộp các loại như: thuế môn bài, thuế TNCN, thuế VAT, thuế TNDN…

Mốc thời hạn nộp tiền thuế hàng năm

Hướng dẫn tính tiền phạt thuế chậm nộp

Đối với thuế môn bài

Thời gian đóng thuế môn bài sẽ chậm nhất là 30/01 của năm phát sinh nghĩa vụ đóng thuế. Nếu người nộp thuế mới đi vào hoạt động kinh doanh & sản xuất hay mới thành lập thì thời hạn nộp thuế môn bài sẽ là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế.

Đối với các loại thuế khác như: TNCN, TNDN, thuế giá trị gia tăng…

Thời hạn đóng tiền thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp các tờ khai thuế theo tháng, quý hoặc quyết toán thuế.

Khi có phát sinh thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng liền kề mà có phát sinh thuế cần nộp.

Khi có phát sinh thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý liền kề mà có phát sinh thuế cần nộp

Nếu doanh nghiệp quyết toán thuế thì nộp hồ sơ kê khai chậm nhất là 90 ngày tính từ ngày cuối cùng của năm đó.

Các mức phạt tiền thuế chậm nộp đối với cá nhân, doanh nghiệp

Thời gian chậm nộp thuế Mức phạt tiền
✅ Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/07 /2016 ⭐0.03%/ngày tính trên số tiền thuế đóng muộn
✅Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 07 năm 2016 nhưng sau ngày 01/07/2016 vẫn chưa nộp ⭐Trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 tính phạt chậm đóng thuế, tiền chậm đóng theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13: số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày.

⭐Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 tính tiền chậm đóng thuế theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13: 0.05%/ngày.

⭐Từ ngày 01/07/2016 tính tiền chậm đóng thuế theo mức 0.03%/ngày.

✅ Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2015 nhưng sau ngày 1/1/2015 cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện ⭐Mức phạt chậm nộp theo mức 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến ngày người nộp thuế nộp tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước
✅ Hotline ⭐Liên hệ 0965 900 818 – 0926 335 868 để được tư vấn miễn phí.

Số ngày chậm đóng tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghĩ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày kế tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn tính tiền phạt chậm nộp thuế

Công thức tính tiền phạt chậm đóng thuế

✅Trước ngày 1/1/2015 ⭐Số ngày chậm nộp < 90 ngày: Số tiền phạt = số tiền thuế chậm nộp X 0.05% X Số ngày chậm nộp. + Số ngày chậm nộp > 90 ngày ⭕Số tiền phạt = số tiền thuế đóng muộn X 0.07% X (Số ngày chậm nộp – 90 ngày)
✅ Từ ngày 1/1/2015 ⭐Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0.05% X Số ngày chậm nộp
✅Từ ngày 1/7/2016 trở đi ⭐Số tiền phạt = số tiền thuế chậm nộp X 0.03% X Số ngày chậm nộp.

1 Số ví dụ về cách tính tiền phạt chậm đóng thuế

Ví dụ 1

Dịch vụ kế toán tại Hà Nội – Ketoanmvb nợ 50.000.000đ tiền thuế VAT, có hạn nộp là ngày 22/06/2023. Ketoanmvb đóng tiền nộp thuế 50.000.000đ vào ngày 29/07/2023, số ngày đóng muộn được tính từ 22/06/2023 đến ngày 29/07/2023.

Từ ngày 22/06/2023 đến 29/07/2023 số ngày chậm nộp là 38 ngày:
50.000.000 x 0.03% x 38 = 570.000 đồng.

Ví dụ 2

Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính – Kế Toán Đại Long nợ 60 triệu tiền thuế có hạn nộp là 02/04/2015. Công ty TNHH Tư Vấn Tài Chính – Kế Toán Đại Long nộp 60 triệu VNĐ vào ngày 30/07/2016, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 02/04/2015 đến ngày 30/6/2016 là 455 ngày, từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/7/2017 là 30 ngày.

  • Từ ngày 02/04/2015 đến 30/06/2016 số ngày chậm đóng thuế là 455 ngày: 60.000.000 x 0.05% x 455 = 13.650.000 VNĐ.
  • Từ ngày 01/07/2016 đến 30/07/2016 số ngày chậm đóng thuế là 30 ngày: 60.000.000 x 0.03% x 30 = 540.000 VNĐ.

=>Số tiền phạt chậm nộp của Kế Toán Đại Long là: 13.650.000 + 540.000 = 14.190.000 VNĐ

Trên đây là hướng dẫn tính tiền phạt thuế chậm nộp mà doanh nghiệp cần lưu ý để làm đúng và đủ tránh thiếu sót gây tổn thất cho công ty. Ngoài ra nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại ketoanmvb có thể tham khảo:

✅ Dịch vụ kế toán thuế trọn gói ⭐Giá từ 300.000/tháng
✅ Dịch vụ báo cáo tài chính ⭐Giá 500.000 VNĐ
✅ Dịch vụ hoàn thiện sổ sách ⭐Giá từ 500.000 VNĐ
✅ Hotline ⭐Liên hệ 0965 900 818 – 0926 335 868 để được tư vấn miễn phí.

Bình chọn

Xếp hạng 5 / 5. Tổng số bình chọn 1235