Dịch vụ kế toán

Để giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong quá trình thiếu bộ phận kế toán, KetoanMVB cung cấp dịch vụ kế toán thuế trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp với nhiều gói dịch vụ giá cả hợp lý.

Kế toán thuế là khoản đóng góp bắt buộc vào nguồn thu của nhà nước, đồng thời là công cụ quản lý nền kinh tế. Vì vậy, doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện nộp thuế. Kế toán thuế có thể hiểu là quá trình thực hiện các công việc phục vụ cho việc kê khai và nộp thuế. Việc kê khai, nộp thuế thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, kế toán thuế giúp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rõ ràng và minh bạch hơn. Tuy nhiên, hiện nay hơn 97% doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó việc thực hiện kế toán thuế gặp khá nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm và kiến ​​thức pháp luật…. Để xác lập căn cứ thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải ghi chép các giao dịch trong kinh doanh và lập báo cáo, thu thập hóa đơn…