Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín – Chất lượng https://ketoanmvb.com Dịch vụ kế toán uy tín chất lượng hàng đầu tại Hà Nội Thu, 24 Sep 2020 10:41:20 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://ketoanmvb.com/wp-content/uploads/2020/02/logo_mvb_icon.ico Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín – Chất lượng https://ketoanmvb.com 32 32 Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý thuế https://ketoanmvb.com/nhiem-vu-quyen-han-cua-cac-bo-co-quan-ngang-bo-trong-quan-ly-thue.html https://ketoanmvb.com/nhiem-vu-quyen-han-cua-cac-bo-co-quan-ngang-bo-trong-quan-ly-thue.html#respond Thu, 24 Sep 2020 10:41:20 +0000 https://ketoanmvb.com/?p=3148 Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quản lý thuế được quy định như sau: Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính  – Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản ...

The post Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý thuế appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quản lý thuế được quy định như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính 

– Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế;

– Tổ chức việc thực hiện quản lý thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Tổ chức việc lập và thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước;

– Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền;

– Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về thuế;

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ khác có liên quan hướng dẫn việc thực hiện giám định độc lập về giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ theo quy định của Luật Đầu tư.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an

– Kết nối, tiếp nhận thông tin với cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tiếp nhận các hồ sơ do cơ quan quản lý thuế phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế chuyển đến, tiến hành điều tra, xử lý tội phạm trong lĩnh vực thuế theo quy định của pháp luật; trường hợp không khởi tố vụ án hình sự hoặc đình chỉ điều tra vụ án thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý thuế biết rõ lý do và chuyển hồ sơ cho cơ quan quản lý thuế giải quyết theo thẩm quyền.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương 

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc kết nối, cung cấp thông tin liên quan để phối hợp với Bộ Tài chính trong quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, nhượng quyền thương mại và các hoạt động liên quan;

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường và lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế để quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng;

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc kết nối, cung cấp thông tin liên quan với cơ quan quản lý thuế đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

– Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân và phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định;

– Xây dựng và phát triển hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia, các tiện ích tích hợp thanh toán điện tử để sử dụng rộng rãi cho các mô hình thương mại điện tử;

– Thiết lập cơ chế quản lý, giám sát các giao dịch thanh toán hỗ trợ công tác quản lý thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong thương mại điện tử.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy chứng nhận đăng ký khác của người nộp thuế theo cơ chế một cửa liên thông;

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng tăng cường công tác thẩm định dự án đầu tư nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giá, tránh thuế;

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám định chất lượng, giá trị máy móc, thiết bị, công nghệ được sử dụng trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư;

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc thực hiện quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về thuế.

Nhiệm vụ, quyền hạn của một số Bộ khác

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc quản lý các khoản thu liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất và tài nguyên khoáng sản;

– Cung cấp thông tin người nộp thuế do cơ quan tài nguyên, môi trường quản lý có liên quan đến công tác quản lý thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

Bộ Giao thông vận tải 

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc kết nối, cung cấp thông tin liên quan đến quản lý thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, hành khách;

– Kết nối, cung cấp thông tin về tiêu chí kỹ thuật liên quan đến quản lý thu đối với tài sản là phương tiện phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý thuế liên quan đến việc cấp phép cho người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Bộ Y tế: chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc kết nối, cung cấp thông tin của các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trên đây là nội dung bài viết Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý thuế. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với Kế Toán MVB để được tư vấn nhanh nhất.

The post Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý thuế appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
https://ketoanmvb.com/nhiem-vu-quyen-han-cua-cac-bo-co-quan-ngang-bo-trong-quan-ly-thue.html/feed 0
Dịch vụ bảo hiểm xã hội – lao động – tiền lương https://ketoanmvb.com/dich-vu-bao-hiem-xa-hoi-lao-dong-tien-luong.html https://ketoanmvb.com/dich-vu-bao-hiem-xa-hoi-lao-dong-tien-luong.html#respond Thu, 24 Sep 2020 08:49:43 +0000 https://ketoanmvb.com/?p=3146 Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm xã hội, lao động, tiền lương Bạn là chủ của một doanh nghiệp? Bạn không có đủ thời gian để đi tìm hiểu những thủ tục về tiền lương lao động & BHXH. Công ty đang hoạt động nhưng chưa ...

The post Dịch vụ bảo hiểm xã hội – lao động – tiền lương appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm xã hội, lao động, tiền lương

Bạn là chủ của một doanh nghiệp? Bạn không có đủ thời gian để đi tìm hiểu những thủ tục về tiền lương lao động & BHXH. Công ty đang hoạt động nhưng chưa làm các thủ tục về BHXH và bảo hiểm y tế ( BHYT ) cho nhân viên lao động.

Công ty của bạn chưa có đủ nhân sự kế toán để đảm nhiệm các vấn đề liên quan về bảo hiểm xã hội, lao động, tiền lương? Bạn lại muốn đăng ký đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT cho người lao động.

Hay bạn thuộc một công ty nước ngoài nhưng đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam? Và bạn không biết đầy đủ các vấn đề về BHXH, tiền lương nhân viên sao cho đúng quy định và hiến pháp của Việt Nam?

Doanh nghiệp của bạn đang gặp tình trạng mất sổ BH. Hay nhân viên muốn làm trợ cấp hưu trí, thất nghiệp, thai sản….

Vì vậy bạn đang đi tìm một đơn vị để làm dịch vụ bảo hiểm xã hội – lao động – tiền lương cho công ty của mình. Bạn cũng đã tìm hiểu được rất nhiều công ty chuyên về dịch vụ kế toán nhưng vẫn còn đang băn khoăn về chi phí cũng như chất lượng.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội - lao động - tiền lương
Dịch vụ bảo hiểm xã hội – lao động – tiền lương

Lý do nên sử dụng dịch vụ BHXH – Lao động – Tiền lương tại KetoanMVB

Khi sử dụng các dịch vụ về kế toán tại MVB bạn sẽ hoàn toàn yên tâm. Các kế toán viên của chúng tôi là những người có rất nhiều năm kinh nghiệm tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội ( BHXH ) và tiền lương của nhân viên động.

Khi bạn đến với KetoanMVB thì sẽ được chúng tôi hỗ trợ tư vấn chi tiết để có thể hiểu rõ ràng các vấn đề xoay quanh chế độ BHXH, tiền lương lao động….Khi đó doanh nghiệp của bạn sẽ đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Và không bị các sai phạm khiến các cơ quan chức năng có liên quan xử phạt.

Dịch vụ kế toán MVB luôn luôn chủ động với khách hàng để tư vấn và giải quyết các vấn đề tồn đọng đáng quan tâm và có thể xảy ra. Do đó ketoanMVB được biết đến là đơn vị uy tín và chất lượng tại Hà Nội với chi phí cạnh tranh nhất.. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ lao động – BHXH thì có thể liên hệ ngay HOTLINE 0965 900 818 – 0947 760 868. Và dưới đây là bảng báo giá chi tiết của chúng tôi:

Bảng báo giá dịch vụ bảo hiểm xã hội - lao động - tiền lương

Chi phí dịch vụ bảo hiểm xã hội - lao động - tiền lương

Bảng giá dịch vụ bảo hiểm xã hội - lao động - tiền lương
Bảng giá dịch vụ bảo hiểm xã hội – lao động – tiền lương

Một số quy định về BHXH – Lao động – Tiền lương

Dựa theo thông tư số 23/2014 của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội thì các quy định về vấn đề lao động của doanh nghiệp mới thành lập và đang hoạt động. Và công văn số 4064: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không thời hạn, hoặc HĐLĐ có thời hạn từ 03 tháng trở lên trong tất cả các công ty, doanh nghiệp (không phân biệt số lượng lao động công ty đang sử dụng) đều thuộc diện đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc theo quy định tại: Điều 2, Luật BHXH (Luật số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006).

Theo công văn số 530/BHXH-BT về việc rà soát, kiểm soát phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội thông qua dữ liệu do Cơ quan Thuế cung cấp. Tăng cường tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất trong năm 2019. Vì vậy doanh nghiệp cần phải tham gia đóng BHXH bắt buộc cho người Lao động đúng đối tượng, đúng khoản thu nhập theo BHXH thì mới được tính vào chi phí của công ty.

Sau đây KetoanMVB xin giới thiệu đến bạn quy trình tư vấn cũng như cách thức đăng ký các loại bảo hiểm cho người lao động như sau:

Tư vấn các quy định của Pháp luật về đăng ký BHXH-BHYT-BHTN:

 • Tham khảo và tư vấn về tình hình hiện tại của công ty. Đưa ra phương án tốt nhất để giảm thiểu mức đóng BHXH cho công ty.
 • Tư vấn về hợp đồng lao động, nội quy, quy chế lao động.
 • Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến BHXH, chế độ lao động.
 • Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.

Cách thức đăng ký BHXH, BHYT, BHTN:

Đăng ký khai trình lao động :

 • Giấy phép ĐKKD (đăng ký kinh doanh).
 • Bảng kê khai lao động.

Đăng ký công đoàn :

Đối với công ty có từ 05 lao động trở lên :

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Bảng khai trình lao động đã được UB Quận/Huyện phê duyệt.
 • Danh sách đoàn viên.
 • Ảnh 2 x 3 (2 ảnh).

Với công ty có dưới 05 lao động :

Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn.

Bảng khai trình lao động đã được UB Quận/Huyện phê duyệt.

Đăng ký hệ thống bậc lương:

Doanh nghiệp dưới 10 lao động:

 • Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn đã được Liên đoàn lao động Quận/Huyện phê duyệt.
 • Bảng khai trình lao động đã được Ủy ban Quận/Huyện phê duyệt.
 • Công văn thống nhất bậc lương – bảng lương.
 • Quy định tiêu chuẩn từng chức danh trong bảng lương.
 • Hợp đồng lao động.
 • Hệ thống bậc lương.

Doanh nghiệp trên 10 lao động :

 • Quyết định thành lập công đoàn (Do liên đoàn lao động cấp).
 • Bảng khai trình lao động đã được Ủy ban Quận/Huyện phê duyệt.
 • Biên bản họp BCH công đoàn về việc thống nhất bảng lương.
 • Quy định tiêu chuẩn từng chức danh trong bảng lương.
 • Nội quy lao động.
 • Thỏa ước lao động.
 • Hợp đồng lao động.
 • Hệ thống bảng lương.

Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Phiếu đăng ký tham gia BHXH.
 • Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
 • Tờ khai tham gia BHXH.
 • Bảng lương từ tháng bắt đầu thành lập (doanh nghiệp cung cấp).
 • Hợp đồng lao động.
 • Bảng khai trình lao động đã được Ủy ban Quận/Huyện phê duyệt.
 • Hệ thống thang lương đã được Ủy ban Quận/Huyện duyệt.
 • Sổ BHXH (nếu có).
 • Các loại giấy tờ khác có liên quan

The post Dịch vụ bảo hiểm xã hội – lao động – tiền lương appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
https://ketoanmvb.com/dich-vu-bao-hiem-xa-hoi-lao-dong-tien-luong.html/feed 0
Hàm SUMIF: Công thức và cách sử dụng https://ketoanmvb.com/ham-sumif-cong-thuc-va-cach-su-dung.html https://ketoanmvb.com/ham-sumif-cong-thuc-va-cach-su-dung.html#respond Thu, 24 Sep 2020 03:00:04 +0000 https://ketoanmvb.com/?p=3122 Hướng dẫn cho thấy cách thực hiện hàm SUMIF trong Excel để tính tổng các ô có điều kiện. Trọng tâm chính của chúng tôi sẽ là các ví dụ về công thức trong cuộc sống thực với tất cả các loại tiêu chí bao gồm ngày tháng, văn bản, số, ký tự đại diện, ...

The post Hàm SUMIF: Công thức và cách sử dụng appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
Hướng dẫn cho thấy cách thực hiện hàm SUMIF trong Excel để tính tổng các ô có điều kiện. Trọng tâm chính của chúng tôi sẽ là các ví dụ về công thức trong cuộc sống thực với tất cả các loại tiêu chí bao gồm ngày tháng, văn bản, số, ký tự đại diện, khoảng trống và không khoảng trống.

Microsoft Excel có một số chức năng để tóm tắt các tập dữ liệu lớn cho các báo cáo và phân tích. Một trong những hàm hữu ích nhất có thể giúp bạn hiểu được một tập hợp dữ liệu đa dạng khó hiểu là SUMIF. Thay vì cộng tất cả các số trong một phạm vi, nó cho phép bạn chỉ tính tổng những giá trị đáp ứng tiêu chí của bạn.

Hàm SUMIF trong Excel

Hàm SUM trong Excel trả về tổng giá trị trong một phạm vi đáp ứng điều kiện bạn chỉ định.

Nó có cú pháp và đối số sau:

SUMIF (phạm vi, tiêu chí, [sum_range])

Ở đâu:

 • Phạm vi (bắt buộc) – phạm vi ô được đánh giá bởi tiêu chí.
 • Tiêu chí (bắt buộc) – điều kiện xác định ô nào sẽ được thêm vào. Nó có thể được cung cấp dưới dạng số, văn bản, ngày tháng, tham chiếu ô, biểu thức logic hoặc hàm.
 • Sum_range (tùy chọn) – phạm vi để cộng các số. Nếu bỏ qua, thì phạm vi là tổng hợp.

Hàm có sẵn trong tất cả các phiên bản Excel 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và các phiên bản cũ hơn.

Công thức SUMIF cơ bản

Đối với người mới bắt đầu, hãy xây dựng công thức SUMIF trong Excel ở dạng đơn giản nhất.

Trong bảng mẫu bên dưới, giả sử bạn muốn nhận được tổng doanh số cho một khu vực cụ thể, hãy nói Bắc. Để hoàn tất, chúng tôi xác định các đối số sau:

 • Phạm vi – danh sách các vùng (B2: B10).
 • Tiêu chuẩn – “North” hoặc ô chứa vùng quan tâm (F1).
 • Sum_range – số tiền bán hàng được cộng dồn (C2: C10).

Đặt các đối số lại với nhau, chúng ta nhận được các công thức sau:

=SUMIF(B2:B10, "north", C2:C10)

hoặc là

=SUMIF(B2:B10, F1, C2:C10)

Cả hai chỉ tính tổng các ô cho Bắc khu vực:
Sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Cách sử dụng SUMIF trong Excel

Thoạt nhìn đơn giản, SUMIF là một hàm khá phức tạp. Những lưu ý sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về logic bên trong của nó và tránh những lỗi thường gặp.

1. SUMIF chỉ hỗ trợ một tiêu chí

Cú pháp của hàm SUMIF chỉ có chỗ cho một điều kiện. Để tính tổng với nhiều tiêu chí, hãy sử dụng SUMIFS chức năng (thêm các ô đáp ứng tất cả các điều kiện) hoặc xây dựng một Công thức SUMIF với nhiều tiêu chí OR (tính tổng các ô đáp ứng bất kỳ điều kiện nào).

2. Cú pháp tiêu chí SUMIF

Đối với tiêu chí, hàm SUMIF cho phép sử dụng các kiểu dữ liệu khác nhau bao gồm văn bản, số, ngày tháng, tham chiếu ô, toán tử logic (>, <, =, <>), ký tự đại diện (?, *, ~) Và các hàm khác. Cú pháp của các tiêu chí như vậy là khá cụ thể.

Nếu tiêu chí đối số bao gồm một giá trị văn bản, ký tự đại diện hoặc toán tử lôgic theo sau là văn bản, số hoặc ngày, đặt toàn bộ tiêu chí trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:

=SUMIF(B2:B10, "north*", C2:D10)

=SUMIF(C2:D10, ">100")

=SUMIF(B2:B10, "<>north", C2:D10)

=SUMIF(C2:C10, "<=9/10/2020", B2:B10)

Khi một toán tử logic được theo sau bởi một tham chiếu ô hoặc một hàm khác, các tiêu chí phải được cung cấp dưới dạng một chuỗi. Đối với điều này, bạn sử dụng dấu và (&) để nối một toán tử logic và một tham chiếu hoặc hàm. Ví dụ:

=SUMIF(B2:B10, ">"&F1)

=SUMIF(C2:D10, "<="&TODAY(), B2:B10)

Xin lưu ý rằng các toán tử so sánh được đặt trong dấu ngoặc kép trong khi tham chiếu ô thì không.

3. Range và sum_range phải có cùng kích thước

Để công thức SUMIF hoạt động chính xác, sum_range đối số phải có cùng kích thước với phạm vi, nếu không bạn có thể nhận được kết quả sai lệch. Vấn đề là sum_range chỉ xác định ô phía trên bên trái của phạm vi sẽ được tính tổng, khu vực còn lại được xác định bởi kích thước và hình dạng của phạm vi tranh luận.

Với những điều trên, công thức dưới đây sẽ thực sự tính tổng các ô trong C2: C10 chứ không phải trong C2: D10. Tại sao? Bởi vì phạm vi bao gồm 1 cột và 9 hàng, và sum_range.

=SUMIF(B2:B10, "north", C2:D10)

4. Range và sum_range không được là mảng

Mặc dù SUMIF có thể xử lý một hằng số mảng trong tiêu chí như được hiển thị trong ví dụ này, nó không hỗ trợ các mảng trong phạm visum_range. Hai đối số này chỉ có thể là phạm vi ô.

5. SUMIF không nhận dạng chữ hoa chữ thường

Theo thiết kế, SUMIF trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường, nghĩa là nó xử lý các chữ cái viết hoa và viết thường là các ký tự giống nhau. Để làm một công thức SUMIF phân biệt chữ hoa chữ thường, sử dụng hàm SUMPRODUCT cùng với EXACT.

Ví dụ về công thức SUMIF trong Excel

Bây giờ bạn đã biết các quy tắc chính của việc sử dụng hàm SUMIF trong Excel, đã đến lúc áp dụng kiến ​​thức của bạn vào một số thứ thực tế và cải thiện các kỹ năng bạn đã học.

Ví dụ 1. SUMIF lớn hơn hoặc nhỏ hơn

Để tính tổng các số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một giá trị cụ thể, hãy định cấu hình tiêu chí SUMIF với một trong các điều sau toán tử logic:

 • Lớn hơn (>)
 • Lớn hơn hoặc bằng (> =)
 • Nhỏ hơn (<)
 • Nhỏ hơn hoặc bằng (<=)

Trong phạm vi B2: B10, giả sử bạn muốn tính tổng các số lớn hơn 200. Để thể hiện điều kiện này, hãy đặt toán tử so sánh (>) trước số và đặt cấu trúc trong dấu ngoặc kép:

=SUMIF(B2:B10, ">200")

Nếu số mục tiêu là một ô khác, giả sử E1, nối toán tử logic và tham chiếu ô:

=SUMIF(B2:B10, ">"&E1)

SUM IF lớn hơn

Theo cách tương tự, bạn có thể tính tổng các giá trị nhỏ hơn 200 bằng cách sử dụng toán tử nhỏ hơn (<):

=SUMIF(B2:B10, "<200")

Ví dụ 2. SUMIF bằng

Công thức SUMIF với tiêu chí “bằng” hoạt động cho cả số và văn bản. Trong các tiêu chí như vậy, dấu bằng không thực sự bắt buộc.

Ví dụ: để tìm tổng số các mặt hàng được giao trong 3 ngày, bất kỳ công thức nào dưới đây sẽ thực hiện:

=SUMIF(C2:C10, 3, B2:B10)

hoặc là

=SUMIF(C2:C10, "=3", B2:B10)

Đến tổng nếu bằng ô, chỉ cần cung cấp tham chiếu ô cho các tiêu chí:

=SUMIF(C2:C10, F1, B2:B10)

Trong đó B2: B10 là số lượng, C2: C10 là thời gian vận chuyển và F1 là thời gian giao hàng mong muốn.
SUM IF bằng ô

Tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng tiêu chí “bằng” với các giá trị văn bản. Ví dụ, để thêm tất cả Táo số tiền, hãy chọn bất kỳ công thức nào dưới đây:

=SUMIF(A2:A10, "apples", B2:B10)

=SUMIF(A2:A10, "=apples", B2:B10)

=SUMIF(A2:A10, F1, B2:B10)

Trong đó A2: A10 là danh sách các mục để so sánh với giá trị trong F1.
SUM IF bằng văn bản

Ghi chú. Các công thức trên ngụ ý rằng tiêu chí phù hợp với toàn bộ nội dung ô. Do đó, hàm SUMIF sẽ cộng lại Táo bán hàng nhưng không, Táo Xanh. Để tính tổng các kết quả phù hợp từng phần, hãy tạo “nếu ô chứa“tiêu chí như thế này Công thức ký tự đại diện SUMIF.

Ví dụ 3. SUMIF không bằng

Để xây dựng tiêu chí “không bằng”, hãy sử dụng toán tử logic “<>”.

Khi một giá trị, văn bản hoặc số, được mã hóa cứng trong tiêu chí, hãy nhớ đặt toàn bộ cấu trúc bằng dấu ngoặc kép.

Ví dụ, để tính tổng số tiền với lô hàng khác 3 ngày, công thức như sau:

=SUMIF(C2:C10, "<>3", B2:B10)

Để tìm tổng số tất cả các mục ngoại trừ Táo, công thức là:

=SUMIF(A2:A10, "<>apples", B2:B10)

Khi giá trị tiêu chí nằm trong một ô khác, hãy nối toán tử “không bằng với” và tham chiếu ô như sau:

=SUMIF(A2:A10, "<>"&F1, B2:B10)

SUM NẾU không bằng

Ví dụ 4. SUMIF không trống

Để tạo loại công thức “nếu ô không trống thì tính tổng”, hãy sử dụng “<>” làm tiêu chí. Điều này sẽ cộng tất cả các ô có chứa bất kỳ thứ gì trong đó, bao gồm cả các chuỗi có độ dài bằng không.

Ví dụ: đây là cách bạn có thể tính tổng doanh số bán hàng cho tất cả các khu vực, tức là trong đó cột B không trống:

=SUMIF(B2:B10, "<>", C2:D10)

SUM NẾU không trống

Ví dụ 5. SUMIF trống

Để tính tổng các ô trong một số cột nếu ô tương ứng trong một cột khác trống, hãy sử dụng một trong các tiêu chí sau:

 • “” – tính tổng các ô nếu một ô khác trống; các ô chứa chuỗi trống cũng được coi là trống.
 • “=” – để tính tổng các ô hoàn toàn trống.

Trong bảng mẫu của chúng tôi, công thức sau sẽ tính tổng doanh số bán hàng cho các vùng không xác định, tức là ô trong cột B trống:

=SUMIF(B2:B10, "", C2:D10)

SUM IF trống

Ví dụ 6. Ký tự đại diện SUMIF trong Excel

Để tính tổng các ô dựa trên trận đấu từng phần, hãy bao gồm một trong các ký tự đại diện sau trong tiêu chí của bạn:

 • Dấu hỏi (?) Để thay thế bất kỳ ký tự đơn nào.
 • Dấu hoa thị

để thay thế bất kỳ số ký tự nào. Ví dụ: công thức dưới đây sẽ chỉ tính tổng doanh số cho Bắc

=SUMIF(B2:B10, "north", C2:D10)

khu vực: Tổng doanh số cho tất cả các khu vực phía Bắc, bao gồmBắc ,Đông bắc Tây Bắc

=SUMIF(B2:B10, "north*", C2:D10)

, hãy đặt một dấu hoa thị ngay sau văn bản:

=SUMIF(B2:B10, F1&"*", C2:D10)

Nếu bạn muốn nhập vùng quan tâm trong một ô được xác định trước (F1), sau đó nối một tham chiếu ô và một ký tự đại diện được đặt trong dấu ngoặc kép:

Công thức ký tự đại diện SUMIF để tính tổng nếu ô chứa Để phù hợp với một dấu chấm hỏi chữ hoặc làdấu hoa thị

, đặt dấu ngã (~) trước ký tự, ví dụ: “~?” hoặc “~ *”.

=SUMIF(B2:B10, "*~*", C2:D10)

Ví dụ: để tổng hợp doanh số cho các khu vực được đánh dấu *, hãy sử dụng “* ~ *” cho tiêu chí. Trong trường hợp này, dấu hoa thị đầu tiên là ký tự đại diện và dấu hoa thị thứ hai là ký tự dấu hoa thị theo nghĩa đen:

=SUMIF(B2:B10, "*"&"~"&F1, C2:D10)

Nếu tiêu chí (* trong trường hợp này) được cho là được nhập vào một ô riêng biệt, thì hãy nối một dấu ngã và tham chiếu ô, như sau:

Công thức SUMIF có dấu hoa thị làm tiêu chí

Ví dụ 7. SUMIF trong Excel với ngày tháng Việc sử dụng ngày làm tiêu chí SUMIF rất giống với việc sử dụng số. Điều quan trọng nhất là cung cấp ngày ở định dạng mà Excel hiểu được. Nếu bạn không chắc định dạng ngày nào được hỗ trợ và định dạng nào không, Hàm DATE có thể là một giải pháp.

=SUMIF(C2:C10, "<9/10/2020", B2:B10)

Giả sử bạn đang muốn tính tổng doanh số cho các mặt hàng được giao trước ngày 10 tháng 9 năm 2020, tiêu chí có thể được thể hiện theo cách sau:

=SUMIF(C2:C10, "<"&DATE(2020,9,10), B2:B10)

hoặc là

=SUMIF(C2:C10, "<"&F1, B2:B10)

hoặc là
Trong đó F1 là ngày mục tiêu.

SUMIF sử dụng ngày làm tiêu chí Để tính tổng các ô dựa trênngày hôm nay , bao gồm cái HÔM NAY

=SUMIF(C2:C10, "<"&TODAY(), B2:B10)

chức năng trong tiêu chí của bạn. Ví dụ: công thức dưới đây sẽ tính tổng doanh số bán hàng với ngày giao hàng trước ngày hôm nay:

Tính tổng các ô sử dụng ngày hôm nay cho tiêu chí Tổng hợp trong mộtphạm vi ngày , bạn cần xác định ngày nhỏ hơn và lớn hơn một cách riêng biệt. Điều này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của SUMIFS

chức năng hỗ trợ nhiều tiêu chí. Ví dụ, để tính tổng nếu một ngày là giữa hai ngày

=SUMIFS(B2:B10, C2:C10, ">="&F1, C2:C10, "<="&G1)

, đây là công thức để sử dụng:
Trong đó B2: B10 là phạm vi tổng, C2: C10 là danh sách các ngày cần kiểm tra, F1 là ngày bắt đầu và G1 là ngày kết thúc.

SUMIF giữa hai ngày

Công thức SUMIF phân biệt chữ hoa chữ thường trong Excel Như đã đề cập, hàm SUMIF trong Excel là trường hợp không nhạy cảm

theo tự nhiên. Để tính tổng các ô có điều kiện xem xét chữ hoa, bạn sẽ phải sử dụng một vài hàm khác, cụ thể là hàm SUMPRODUCT và EXACT xử lý chữ hoa và chữ thường là các ký tự khác nhau:SUMPRODUCT (- (CHÍNH XÁC (phạm vi ,tiêu chí )),sum_range

) Giả sử bạn có một danh sách các mã mặt hàng trong cột A. Trong đó chữ hoa và chữ thường xác định các mặt hàng khác nhau. Mục tiêu của bạn là tính tổng các số trong cột B cho một mục cụ thể, chẳng hạnA-01

.Để hoàn tất, bạn có thể nhập trực tiếp mục đích vào 2 nd

=SUMPRODUCT(--(EXACT(A2:A10, "A-01")), B2:B10)

đối số của hàm EXACT:

=SUMPRODUCT(--(EXACT(A2:A10, E1)), B2:B10)

Hoặc nhập mã mặt hàng vào một ô riêng biệt (E1) như trong ảnh chụp màn hình:

Công thức SUMIF phân biệt chữ hoa chữ thường

Công thức này hoạt động như thế nào:

{TRUE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;TRUE;FALSE;FALSE}

Ở trung tâm của công thức, hàm EXACT so sánh mục đích với từng mục trong danh sách nguồn và trả về TRUE. Nếu tìm thấy kết quả khớp chính xác, nếu không thì là FALSE: A toán tử kép một ngôi

{1;0;0;0;0;0;1;0;0}

(-) chuyển đổi TRUE và FALSE thành 1 và 0, tương ứng:

SUMPRODUCT({1;0;0;0;0;0;1;0;0}, {250;155;130;255;160;280;170;285;110})

Hàm SUMPRODUCT nhân các phần tử của mảng trên với các mục tương ứng trong B2: B10:

SUMPRODUCT({250;0;0;0;0;0;170;0;0})

Và bởi vì nhân với 0 cho không, chỉ những mục mà EXACT trả về TRUE (1) mới tồn tại:

Cuối cùng, SUMPRODUCT cộng các sản phẩm và xuất ra tổng.

Đó là cách sử dụng SUMIF trong Excel. Hy vọng rằng, các ví dụ công thức của chúng tôi đã cung cấp cho bạn một số hiểu biết tốt. Dù sao, tôi cảm ơn bạn đã đọc và hy vọng sẽ gặp bạn trên blog của chúng tôi vào tuần tới!

The post Hàm SUMIF: Công thức và cách sử dụng appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
https://ketoanmvb.com/ham-sumif-cong-thuc-va-cach-su-dung.html/feed 0
Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo Luật quản lý thuế 2019 https://ketoanmvb.com/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue-theo-luat-quan-ly-thue-2019.html https://ketoanmvb.com/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue-theo-luat-quan-ly-thue-2019.html#respond Thu, 24 Sep 2020 02:44:45 +0000 https://ketoanmvb.com/?p=3124 Những vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế như thời hiệu, thẩm quyền xử phạt; hình thức, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả… được quy định như sau: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế – Đối với ...

The post Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo Luật quản lý thuế 2019 appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
Những vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế như thời hiệu, thẩm quyền xử phạt; hình thức, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả… được quy định như sau:

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

– Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì thời hiệu xử phạt là 02 năm kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

– Đối với hành vi trốn thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì thời hiệu xử phạt là 05 năm kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

Lưu ý: Quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu không đúng, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp cho toàn bộ thời gian trở về trước kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sau:

– Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu;

– Hành vi trốn thuế;

– Hành vi vi phạm của ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế trong lĩnh vực quản lý thuế;

– Hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực quản lý thuế.

Hình thức xử phạt, mức phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả

Các hình thức xử phạt bao gồm:

– Cảnh cáo;

– Phạt tiền. Mức phạt tiền được quy định như sau:

 • Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
 • Phạt 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan hoặc sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra đối với hàng hóa đã được thông quan;
 • Phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế khi cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan; phát hiện khi thanh tra đối với hàng hóa đã thông quan, kiểm tra sau thông quan và cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định; Các trường hợp khác và cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp.
 • Phạt từ 01 lần đến 03 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế.

Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:

– Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn, thiếu;

– Buộc nộp đủ số tiền đã miễn, giảm, hoàn, không thu thuế không đúng.

Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

– Người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.

– Không miễn tiền phạt đối với các trường hợp đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung bài viết Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo Luật quản lý thuế 2019. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với Kế Toán MVB để được tư vấn nhanh nhất.

The post Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo Luật quản lý thuế 2019 appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
https://ketoanmvb.com/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue-theo-luat-quan-ly-thue-2019.html/feed 0
Những hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế https://ketoanmvb.com/nhung-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue.html https://ketoanmvb.com/nhung-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue.html#respond Wed, 23 Sep 2020 08:24:20 +0000 https://ketoanmvb.com/?p=3141 Luật quản lý thuế 2019 quy định các hành vi thuộc nhóm hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế. Cụ thể như sau: Hành vi vi phạm thủ tục thuế Hành vi vi phạm thủ tục thuế bao gồm: – Hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thời hạn ...

The post Những hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
Luật quản lý thuế 2019 quy định các hành vi thuộc nhóm hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế. Cụ thể như sau:

Hành vi vi phạm thủ tục thuế

Hành vi vi phạm thủ tục thuế bao gồm:

– Hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế;

– Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;

– Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian từ ngày hết hạn phải nộp tờ khai hải quan đến trước ngày xử lý hàng hóa không có người nhận theo quy định của Luật Hải quan;

 Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, trừ trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định;

– Hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;

– Hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu

Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn bao gồm:

– Khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, trên các hóa đơn, chứng từ hợp pháp;

– Người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã lập tờ khai giao dịch liên kết nhưng cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền khi thanh tra, kiểm tra kết luận số liệu thanh tra, kiểm tra khác với số liệu đã khai của người nộp thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn;

– Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng người mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn không hợp pháp thuộc về bên bán hàng.

Người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng không thuộc các trường hợp về hành vi trốn thuế thì ngoài việc phải khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, người nộp thuế còn bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế trong trường hợp sau đây:

– Người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan hoặc sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra đối với hàng hóa đã được thông quan;

– Cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan; phát hiện khi thanh tra đối với hàng hóa đã thông quan, kiểm tra sau thông quan và cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định;

– Cá nhân, tổ chức vi phạm đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp.

Hành vi trốn thuế

Hành vi trốn thuế bao gồm:

– Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

– Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.

– Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán.

– Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

– Sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.

– Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan.

– Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.

– Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

– Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế.

Hành vi vi phạm khác

– Hành vi vi phạm của ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế trong lĩnh vực quản lý thuế;

– Hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực quản lý thuế;

– Vi phạm hành chính về phí, lệ phí, hóa đơn trong lĩnh vực quản lý thuế.

Trên đây là nội dung bài viết Những hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với Kế Toán MVB để được tư vấn nhanh nhất.

The post Những hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
https://ketoanmvb.com/nhung-hanh-vi-vi-pham-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue.html/feed 0
Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế https://ketoanmvb.com/truong-hop-khong-bi-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue.html https://ketoanmvb.com/truong-hop-khong-bi-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue.html#respond Wed, 23 Sep 2020 06:37:33 +0000 https://ketoanmvb.com/?p=3135 Pháp luật quy định những trường hợp nào không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế? Trong bài viết này, Kế Toán MVB sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn. Hành vi vi phạm thủ tục thuế Khoản 2 Điều 141 Luật quản lý thuế 2019 quy định không xử phạt vi ...

The post Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
Pháp luật quy định những trường hợp nào không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế? Trong bài viết này, Kế Toán MVB sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn.

Hành vi vi phạm thủ tục thuế

Khoản 2 Điều 141 Luật quản lý thuế 2019 quy định không xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế trong các trường hợp sau đây:

– Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;

– Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn;

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã bị ấn định thuế theo quy định.

Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu

Người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế khi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu trong các trường hợp sau:

– Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện.

– Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế nhưng vẫn phải nộp số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây:

 • Người nộp thuế đã khai bổ sung trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan;
 • Người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra đối với hàng hóa đã được thông quan.

Hành vi trốn thuế

Người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục về thuế đối với các trường hợp sau đây:

– Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp;

– Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày có phát sinh số tiền thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Trên đây là nội dung bài viết Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với KetoanMVB để được tư vấn nhanh nhất.

The post Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
https://ketoanmvb.com/truong-hop-khong-bi-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-quan-ly-thue.html/feed 0
Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo Luật quản lý thuế 2019 https://ketoanmvb.com/co-che-quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-thue-theo-luat-quan-ly-thue-2019.html https://ketoanmvb.com/co-che-quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-thue-theo-luat-quan-ly-thue-2019.html#respond Wed, 23 Sep 2020 06:30:16 +0000 https://ketoanmvb.com/?p=3132 Nguyên tắc quản lý thuế là gì? Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế được quy định như thế nào? Trong bài viết này, Kế Toán MVB sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn. Nguyên tắc quản lý thuế Điều 5 Luật quản lý thuế 2019 quy định về những nguyên tắc quản ...

The post Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo Luật quản lý thuế 2019 appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
Nguyên tắc quản lý thuế là gì? Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế được quy định như thế nào? Trong bài viết này, Kế Toán MVB sẽ chia sẻ, giải đáp giúp bạn.

Nguyên tắc quản lý thuế

Điều 5 Luật quản lý thuế 2019 quy định về những nguyên tắc quản lý thuế, bao gồm:

– Mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật.

– Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý thuế; áp dụng các nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, trong đó có nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế, nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế và các nguyên tắc khác phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

– Áp dụng biện pháp ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan và quy định của Chính phủ.

Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Cơ quan thuế áp dụng quản lý rủi ro trong đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, nợ thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, hoàn thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản l‎ý và sử dụng hóa đơn, chứng từ và các nghiệp vụ khác trong quản lý thuế.

Cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong khai thuế, hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế và các nghiệp vụ khác trong quản lý thuế.

Áp dụng cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế gồm nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế; xây dựng tiêu chí quản lý thuế; đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; phân loại mức độ rủi ro trong quản lý thuế và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý thuế phù hợp. Việc đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và phân loại mức độ rủi ro trong quản lý thuế được quy định như sau:

– Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế được thực hiện dựa trên hệ thống các tiêu chí, thông tin về lịch sử quá trình hoạt động của người nộp thuế, quá trình tuân thủ pháp luật và mối quan hệ hợp tác với cơ quan quản lý thuế trong việc thực hiện pháp luật về thuế và mức độ vi phạm pháp luật về thuế;

– Phân loại mức độ rủi ro trong quản lý thuế được thực hiện dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. Trong quá trình phân loại mức độ rủi ro, cơ quan quản lý thuế xem xét các nội dung có liên quan, gồm thông tin về dấu hiệu rủi ro; dấu hiệu, hành vi vi phạm trong quản lý thuế; thông tin về kết quả hoạt động nghiệp vụ của cơ quan quản lý thuế, cơ quan khác có liên quan theo quy định;

– Cơ quan quản lý thuế sử dụng kết quả đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế và kết quả phân loại mức độ rủi ro trong quản lý thuế để áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp.

Cơ quan quản lý thuế ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để tự động tích hợp, xử lý dữ liệu phục vụ việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, phân loại mức độ rủi ro và việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Trên đây là nội dung bài viết Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo Luật quản lý thuế 2019. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với KetoanMVB để được tư vấn nhanh nhất.

 

The post Cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo Luật quản lý thuế 2019 appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
https://ketoanmvb.com/co-che-quan-ly-rui-ro-trong-quan-ly-thue-theo-luat-quan-ly-thue-2019.html/feed 0
Các hình phạt vi phạm quy định tài chính & kế toán ở Việt Nam https://ketoanmvb.com/cac-hinh-phat-vi-pham-quy-dinh-tai-chinh-ke-toan-o-viet-nam.html https://ketoanmvb.com/cac-hinh-phat-vi-pham-quy-dinh-tai-chinh-ke-toan-o-viet-nam.html#respond Tue, 22 Sep 2020 08:09:23 +0000 https://ketoanmvb.com/?p=3117 Vi phạm các quy định về tài chính kế toán tại Việt Nam là một trong những khoản nợ đắt giá nhất mà các doanh nghiệp gặp phải. Tuy nhiên, nhiều công ty ở Việt Nam vẫn đợi đến khi có sự cố xảy ra rồi mới thực hiện các chiến lược kế toán cần ...

The post Các hình phạt vi phạm quy định tài chính & kế toán ở Việt Nam appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
Vi phạm các quy định về tài chính kế toán tại Việt Nam là một trong những khoản nợ đắt giá nhất mà các doanh nghiệp gặp phải. Tuy nhiên, nhiều công ty ở Việt Nam vẫn đợi đến khi có sự cố xảy ra rồi mới thực hiện các chiến lược kế toán cần thiết để ngăn chặn.

Các vấn đề tài chính và kế toán của một công ty là các công việc đánh thuế đòi hỏi nhiều thời gian, sự chính xác và nỗ lực để đạt được kết quả dự kiến. Vì vậy, điều quan trọng hơn là phải có một người là chuyên gia trong lĩnh vực này để thực hiện chúng.

Ở Việt Nam, nếu bạn không cẩn thận và tỉ mỉ trong các chức năng tài chính và kế toán của bạn như lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế, kết quả sẽ bị phạt nặng.

Theo Luật Việt Nam, bạn sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu vi phạm các quy định về tài chính kế toán tại Việt Nam.

Các vi phạm kế toán phổ biến nhất ở Việt Nam

Sai phạm kế toán có thể xảy ra ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Không có gì lạ ở Việt Nam khi nhiều doanh nghiệp vô tình vi phạm những vi phạm này – do thiếu kiến ​​thức và chuyên môn để tuân thủ kế toán và thuế.

Dưới đây là danh sách các vi phạm kế toán phổ biến nhất ở Việt Nam. Số tiền phạt có thể khác nhau giữa các trường hợp, tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

1. Vi phạm quy định về sổ kế toán

Mức phạt là phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

2. Vi phạm quy định chung về chứng từ kế toán

Mức phạt là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

3. Vi phạm các quy định chung của pháp luật về kế toán

Mức phạt là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

4. Vi phạm quy định về báo cáo tài chính

Mức phạt là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Đảm bảo tuân thủ và tránh bị phạt khi thuê dịch vụ kế toán

Do chính sách thân thiện với doanh nghiệp ngày càng phát triển, các luật thuế của Việt Nam đang được phát triển không ngừng để đáp ứng các mục tiêu quốc gia và xu hướng thị trường.

Do đó, việc điều chỉnh quy định thuế cụ thể theo ngành hoặc tổng thể là phổ biến và việc đảm bảo tuân thủ đang trở thành thách thức đối với người nước ngoài.

Tuy nhiên, việc theo kịp các luật thuế mới của Việt Nam có thể là điều dễ dàng với việc thuê dịch vụ kế toán ở Việt Nam.

Không chỉ vậy, một chuyên gia kế toán sẽ giúp công ty của bạn theo sát những thay đổi này, mà họ còn có thể giúp bạn tránh bị phạt nặng bằng cách hoàn thành các nghĩa vụ và nghĩa vụ tài chính của công ty bạn.

Dưới đây là những lợi ích bổ sung của việc thuê ngoài kế toán:

 • Bạn chi tiêu ít hơn vì bạn không cần phải thuê nhân viên toàn thời gian và đầu tư một số tiền lớn vào đào tạo của họ
 • Bạn tăng lợi nhuận bằng cách có thể đầu tư số tiền bạn tiết kiệm được từ việc thuê đội ngũ nội bộ vào các hoạt động tạo ra lợi nhuận như tiếp thị và bán hàng
 • Bạn có thể giảm thiểu rủi ro pháp lý vì bạn có một đội ngũ chuyên gia kế toán giúp bạn cập nhật và tuân thủ tất cả các luật và quy định
 • Bạn có thể đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả hơn với kiến ​​thức chuyên môn sẵn có cho bạn

Kế Toán MVB là đối tác với mọi doanh nghiệp

Là đối tác dịch vụ cho thuê kế toán chuyên nghiệp và uy tín tại Việt Nam, Kế Toán MVB giúp các công ty tổ chức, báo cáo và duy trì, cập nhật tất cả các thông tin, tài liệu tài chính kế toán một cách hiệu quả.

Dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi không chỉ cần thiết cho thời kỳ thuế căng thẳng của bạn mà còn cần thiết để truyền đạt thông tin tài chính quan trọng cho việc ra quyết định của bạn.

Không có gì vất vả hơn việc điều hành một doanh nghiệp. Do đó, thời gian và nguồn lực của bạn là có giá trị và bạn không muốn dành thời gian cho các vấn đề kế toán. Mỗi phút của bạn nên được đưa vào các hoạt động cốt lõi có thể đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp.

Cho dù bạn đang điều hành một nhà hàng, một cửa hàng Thương mại điện tử , một chi nhánh đa quốc gia hay các doanh nghiệp hoạt động dựa trên dịch vụ như nhà phát triển web hoặc nhà thiết kế tự do – Ketoanmvb hoạt động với mọi loại hình và mọi quy mô kinh doanh trên khắp Việt Nam.

Nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia tư vấn tận tâm của chúng tôi về việc thuê ngoài kế toán tại Việt Nam ngay hôm nay.

The post Các hình phạt vi phạm quy định tài chính & kế toán ở Việt Nam appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
https://ketoanmvb.com/cac-hinh-phat-vi-pham-quy-dinh-tai-chinh-ke-toan-o-viet-nam.html/feed 0
Những Điều Quan Trọng Cần Biết Trước Khi Mua Một Doanh Nghiệp https://ketoanmvb.com/nhung-dieu-quan-trong-can-biet-truoc-khi-mua-mot-doanh-nghiep.html https://ketoanmvb.com/nhung-dieu-quan-trong-can-biet-truoc-khi-mua-mot-doanh-nghiep.html#respond Tue, 22 Sep 2020 04:55:50 +0000 https://ketoanmvb.com/?p=3113 Có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến việc mua một doanh nghiệp hiện có thay vì thành lập một doanh nghiệp mới tại Việt Nam. Những doanh nhân thông minh này đang tìm kiếm những doanh nghiệp đã đạt được những cột mốc quan trọng và vẫn có lãi trong nhiều năm. Một ...

The post Những Điều Quan Trọng Cần Biết Trước Khi Mua Một Doanh Nghiệp appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
Có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến việc mua một doanh nghiệp hiện có thay vì thành lập một doanh nghiệp mới tại Việt Nam. Những doanh nhân thông minh này đang tìm kiếm những doanh nghiệp đã đạt được những cột mốc quan trọng và vẫn có lãi trong nhiều năm.

Một doanh nghiệp như vậy tạo ra thu nhập ổn định mà không cần các doanh nhân phải bắt đầu lại từ đầu. Một doanh nghiệp mới có thể mất 5 năm, hoặc thậm chí hơn, để thấy nó phát triển thịnh vượng.

Vì vậy, tại sao không mua một cái đã có cơ sở khách hàng định kỳ và lợi nhuận, với tiềm năng mở rộng nhanh chóng? Điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng việc mua một doanh nghiệp tại Việt Nam cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải thực hiện từng bước cẩn thận.

Trong bài viết này, Kế Toán MVB sẽ đưa bạn đến những điều cần thiết cần cân nhắc khi mua một cơ sở kinh doanh hiện có tại Việt Nam.

tại sao bạn nên mua doanh nghiệp

Những điều cần cân nhắc trước khi muốn mua lại một doanh nghiệp

1. Vấn đề tài chính

Kiểm tra báo cáo tài chính của doanh nghiệp và hiểu các dự báo tăng trưởng, độ tin cậy, lợi tức đầu tư, dòng tiền, thu nhập và tiềm năng thoát khỏi quan điểm pháp lý của địa phương.

2. Các vấn đề về thuế

Kiểm tra quy trình nội bộ về thuế, lịch sử tuân thủ thuế, nghĩa vụ thuế, cơ cấu thương mại và công ty cũng như các cuộc kiểm tra và thanh tra thuế mới nhất.

3. Vấn đề pháp lý

Xác thực việc tuân thủ pháp luật và tài liệu của doanh nghiệp, quyền sở hữu tài sản, thỏa thuận quyền sở hữu, tài sản, hợp đồng thuê, yêu cầu pháp lý, hạn chế kinh doanh, vấn đề bảo hành và những thứ khác.

4. Vấn đề việc làm

Làm quen với quy trình tuyển dụng và cấu trúc của doanh nghiệp. Luật lao động ở Việt Nam khá cứng nhắc và việc quản lý hoặc sa thải nhân viên có thể gây phiền hà.

5. Hoạt động được phép

Hiểu các hoạt động được cấp phép hoặc được phép của doanh nghiệp và nếu có bất kỳ tác động nào đến việc thay đổi quyền sở hữu. Đảm bảo rằng không có hạn chế cụ thể đối với người nước ngoài.

Cách giảm thiểu rủi ro

Giảm thiểu rủi ro khi mua một doanh nghiệp tại Việt Nam là rất khả thi và có thể làm được. Dưới đây là ba yếu tố chính bạn có thể thực hiện:

1. Định giá

Đánh giá doanh nghiệp mục tiêu một cách nghiêm túc với các dữ kiện và bằng chứng đầy đủ. Đây là cách bạn có thể biết liệu giá mua có phù hợp với kết quả đánh giá hay không.

Việc định giá có thể được thực hiện trong nội bộ như một giả định chung và bên ngoài như một quy trình chính thức và chuyên nghiệp. Một quy trình định giá chính thức là rất quan trọng.

2. Thẩm định

Một yếu tố quan trọng khác để loại bỏ rủi ro cho khoản đầu tư của bạn là quá trình thẩm định. Bạn nên sàng lọc và điều tra lý lịch chi tiết về công ty mục tiêu.

Thẩm định toàn diện cho phép bạn tìm ra mọi rủi ro tiềm ẩn và hiện có, cung cấp bức tranh đầy đủ về những gì bạn đang có được. Việc thẩm định hiệu quả đối với doanh nghiệp mục tiêu của bạn sẽ kết hợp cả ba loại thẩm định: pháp lý, tài chính và thương mại.

3. Cấu trúc

Cơ cấu của doanh nghiệp mục tiêu cũng phải được xem xét lại để đảm bảo rằng nó phù hợp và phù hợp về mặt pháp lý để tái cấu trúc khi mua lại.

Danh sách kiểm tra thẩm định

Thẩm định thích hợp cần bao gồm các khía cạnh sau:

 • Xem xét các tài liệu tài chính
 • Xác minh cấu trúc và hoạt động kinh doanh
 • Xác định các hợp đồng và thỏa thuận vật chất
 • Kiểm tra thông tin khách hàng và nhân viên
 • Xác định các vấn đề pháp lý đang chờ xử lý
 • Xác định bất động sản, tài sản vật chất và tài sản trí tuệ
 • Xác thực giấy phép và giấy phép

Kế Toán MVB có thể giúp bạn những gì?

Mua một doanh nghiệp là một trong những cách nhanh nhất để sở hữu một doanh nghiệp. Nếu bạn đang tìm mua một doanh nghiệp tại Việt Nam, Kế Toán MVB có thể giúp bạn trong quá trình mua và thẩm định.

Ketoanmvb có thể liên hệ với mạng lưới của mình và giúp bạn tìm doanh nghiệp lý tưởng để mua hàng của mình. Chúng tôi cũng thực hiện trách nhiệm giải trình của người bán như một mối quan tâm thường xuyên, để bạn nhận được nhiều giá trị và sự tự tin hơn cho công việc kinh doanh mới của mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo đến dịch vụ thành lập công ty của ketoanmvb, tại đây.

The post Những Điều Quan Trọng Cần Biết Trước Khi Mua Một Doanh Nghiệp appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
https://ketoanmvb.com/nhung-dieu-quan-trong-can-biet-truoc-khi-mua-mot-doanh-nghiep.html/feed 0
Những thay đổi quan trọng đối với Bộ luật lao động ở Việt Nam 2020 https://ketoanmvb.com/nhung-thay-doi-quan-trong-doi-voi-bo-luat-lao-dong-o-viet-nam-2020.html https://ketoanmvb.com/nhung-thay-doi-quan-trong-doi-voi-bo-luat-lao-dong-o-viet-nam-2020.html#respond Tue, 22 Sep 2020 02:02:48 +0000 https://ketoanmvb.com/?p=3107 Chính phủ đã triển khai Bộ luật Lao động mới 2019 vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 tại Việt Nam. Bộ luật lao động mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và mục đích của quy định mới này là bắt kịp các tiêu chuẩn lao động quốc ...

The post Những thay đổi quan trọng đối với Bộ luật lao động ở Việt Nam 2020 appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
Chính phủ đã triển khai Bộ luật Lao động mới 2019 vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 tại Việt Nam.

Bộ luật lao động mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và mục đích của quy định mới này là bắt kịp các tiêu chuẩn lao động quốc tế và cân bằng lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Bộ luật lao động mới được ban hành có một số thay đổi, bao gồm việc đưa ra các quy tắc làm việc bắt buộc, việc làm thử việc và các yêu cầu về thông báo.

Trong hướng dẫn này, Kế Toán MVB sẽ nêu bật một số thay đổi chính trong bộ luật lao động 2019.

bộ luật lao động ở việt nam

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bộ luật lao động mới đã mở rộng phạm vi và thực hiện một số thay đổi quan trọng có lợi cho cả người sử dụng lao động và người lao động.

Hợp đồng lao động

Bộ luật lao động Việt Nam hiện nay có hai loại hợp đồng lao động là hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn.

Hợp đồng xác định thời hạn chỉ có thời hạn tối đa là ba năm và được gia hạn một lần, kể cả người nước ngoài có giấy phép lao động. Bộ luật lao động mới này sẽ không còn hợp đồng thời vụ nữa.

Ngoài ra, Bộ luật lao động Việt Nam mới công nhận hợp đồng lao động thông qua hợp đồng điện tử (hoặc hợp đồng số). Hợp đồng lao động điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản tại Việt Nam.

Ngày lễ

Các ngày nghỉ lễ theo bộ luật lao động mới sẽ được tăng lên 11 ngày từ 10 ngày. Thêm một ngày nữa là kỳ nghỉ Tết Độc lập.

Vì vậy, tổng thể các ngày nghỉ lễ của người lao động bắt đầu từ năm 2021 như sau:

 • Năm ngày Tết Nguyên đán
 • Một ngày giỗ Tổ Hùng Vương
 • Một ngày cho Ngày chiến thắng
 • Một ngày cho ngày quốc tế lao động
 • Hai ngày cho Ngày quốc khánh
 • Một ngày cho ngày quốc tế đầu năm mới

Làm thêm giờ

Do thời gian làm việc bình thường vẫn là 48 giờ hàng tuần, bộ luật lao động mới của Việt Nam sẽ tăng số giờ làm thêm từ 30 giờ lên 40 giờ mỗi tháng.

Tuy nhiên, số giờ làm thêm của người lao động không được vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày; và tổng số giờ làm thêm không quá 200 giờ mỗi năm.

Chấm dứt hợp đồng

Bộ luật lao động Việt Nam 2019 cho phép người lao động chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào miễn là phải báo trước (quy định trong hợp đồng lao động) cho người sử dụng lao động.

Nhìn chung, yêu cầu báo trước tối thiểu là 30 ngày và 45 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn).

Hơn nữa, nhân viên cũng có thể bị chấm dứt hợp đồng khi họ bị ngược đãi, không được trả lương đúng hạn hoặc đang mang thai.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TUÂN THỦ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2019

Chính phủ Việt Nam đã triển khai Bộ luật Lao động Việt Nam mới 2019 với nỗ lực ngang bằng với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do với các quốc gia trên toàn cầu.

Rõ ràng tầm quan trọng của việc duy trì tuân thủ Bộ luật lao động Việt Nam 2019. Bộ quy tắc mới đóng vai trò bảo vệ cả nhân viên và người sử dụng lao động và có tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp.

Do đó, nếu người sử dụng lao động không tuân thủ các yêu cầu của bộ luật mới, các quy định pháp luật sẽ không thể tiếp cận được đối với doanh nghiệp trong các trường hợp tranh chấp pháp lý.

The post Những thay đổi quan trọng đối với Bộ luật lao động ở Việt Nam 2020 appeared first on Kế Toán MVB | Dịch Vụ kế toán tại Hà Nội | Uy tín - Chất lượng.

]]>
https://ketoanmvb.com/nhung-thay-doi-quan-trong-doi-voi-bo-luat-lao-dong-o-viet-nam-2020.html/feed 0