MUA XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG Có phải sang tên không?

MUA BÁN XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG CÓ PHẢI SANG TÊN KHÔNG

[Công ty A] mua tô màu [Công ty B] sau đó bán cho [Công ty C]. Công ty A có phải làm thủ tục sang tên trước khi bán cho C không?

Bộ thông tin luật 2008

Điều 53. Điều kiện tham gia giao diện xe cơ giới

3. Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Như vậy, ô tô khi tham gia mới thông tin phải đăng ký (nộp phí trước bạ) và gắn biển kiểm soát.

– Trường hợp 1: Công ty A có đăng ký ngành kinh doanh xe ô tô, mua xe ô tô nêu trên về việc bán

Trường hợp này Công ty A không phải làm lại đăng ký xe chuyển sang tên mình mà chỉ cần có hóa đơn chứng từ chuyển quyền sở hữu xe sang cho mình (hợp đồng mua bán, hóa đơn, ….). Tuy nhiên, công ty A không được sử dụng xe đó để tham gia giao thông.

– Trường hợp 2: Công ty A mua xe về để sử dụng (tham gia giao thông) sau một thời gian mới bán lại.

Trường hợp này Công ty A phải làm lại đăng ký xe trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận quyền chuyển quyền sở hữu xe (khoản 3, điều 6, thông tin tư số 15/2014 / TT-BCA)

Vấn đề xuất hóa đơn

Theo tiết c, khoản 1, điều 10, thông tin tư số 15/2014 / TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an:

1. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, bao gồm một trong các tờ giấy sau đây:

a) Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.

b) Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.

c) Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

d) Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định (đối với xe Công an); of Bộ Tổng tham mưu (đối với xe Quân đội).

đ) Văn bản đồng ý cho bán xe của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Chủ tịch ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp nghiệp vụ kèm theo đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản đối với xe là tài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê.

e) Quyết định bổ sung, điều khiển xe của Bộ Công an (xe được cấp) hoặc chứng từ mua bán (xe do các cơ quan, đơn vị mua sắm) đối với xe máy chuyên dùng phục vụ mục đích an ninh của Công an nhân dân.

g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về chứng chỉ hoặc chứng chỉ của Ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng chỉ.

Như vậy, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe trong trường hợp này được hiểu là chính hóa đơn.

Theo tiết a, khoản 1, điều 24 thông tư số 15/2014/TT-BCA:

Điều 24. Giải quyết đăng ký sang xe tên đối với xe hợp tác chuyển quyền sở hữu qua nhiều người

1. Đăng ký sang xe tên trong cùng một tỉnh

a) Trường hợp người sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ bao gồm:

– Giấy khai báo đăng ký sang tên, chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo heo Thông tư này) có cam kết của người sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về Người thường trú địa chỉ sử dụng xe của công an cấp xã, người đang sử dụng xe thường trú.

– Nộp tiền lệ phí

Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong xe đăng ký chứng chỉ giấy & chứng từ chuyển quyền sở hữu cuối cùng của người bán.

– Xe đăng ký giấy chứng nhận. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai báo đăng ký sang tên, chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tin này).

Như vậy, cần phải có kết nối gốc hóa đơn từ người đứng tên trên xe đăng ký tới hóa đơn người bán cuối cùng xuất cho người mua cuối cùng (người đi làm lại đăng ký xe).

Xem thêm bài viết tại: https://ketoanmvb.com/

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời