Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là quá trình quan trọng mà mọi doanh nghiệp phải thực hiện hàng năm để tổng hợp và báo cáo về thu nhập, các khoản chi phí, và nghệ thuật kế toán. Đây là cơ hội để doanh nghiệp xác định số thuế cần nộp và đồng thời thực hiện các biện pháp tối ưu hóa về mặt thuế một cách hợp pháp. Trong quá trình quyết toán thuế, doanh nghiệp cần tự kiểm tra, xác minh, và báo cáo đầy đủ, chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Việc này không chỉ giúp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật thuế mà còn tạo cơ hội để tối ưu hóa chi phí và thu nhập. Vậy Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện nay như thế nào? Hãy cùng Ketoanmvb tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây! 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào khoản thu nhập doanh nghiệp phải chịu thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các nguồn thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các loại thu nhập khác, theo những quy định cụ thể của pháp luật. Thuế thu nhập doanh nghiệp thường được tính dựa trên khoản thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý.  Điều này nhằm xác định lợi nhuận thực sự phải chịu thuế của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc xác định mức thuế cần đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện nay

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, ngày cuối cùng sẽ được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm các loại giấy tờ như sau:

(1) Tờ khai quyết toán thuế năm

(2) Báo cáo tài chính năm

(3) Tờ khai giao dịch liên kết

(4) Các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế

Thủ tục các bước quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bước 1: Lập hồ sơ quyết toán thuế. Thành phần hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có:

1) Tờ khai quyết toán thuế TNDN (theo mẫu 03)

2) Báo cáo tài chính năm gồm có:

– Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN).

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN).

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN).

– Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.

– Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

3) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc

Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN tại cơ quan thuế theo đúng

thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ

trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN

sẽ được lùi lại vào ngày làm việc tiếp theo.

Doanh nghiệp nộp thuế cho cơ quan thuế nơi có trụ sở chính và có

thể lựa chọn một trong các hình thức sau để nộp:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

+  Nộp qua qua hệ thống bưu chính.

+ Nộp hồ sơ thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế

Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết

Các đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện nay

Theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), nhóm đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Cụ thể, các đối tượng nộp thuế này bao gồm như sau:

– Doanh nghiệp/Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Doanh nghiệp/Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định ở nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở tại VN;

– Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã;

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của Nhà nước;

– Những tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh thu nhập ở mức chịu thuế.

Một số lưu ý khi về thuế thu nhập doanh nghiệp

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp giảm được tính trên số thuế doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế 2023, sau khi đã khấu trừ số thuế ưu đãi mà doanh nghiệp/tổ chức đang được hưởng theo quy định.

– Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp phải kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên các mẫu tờ khai theo quy định của cơ quan thuế.

– Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế sẽ được xác định theo năm tài chính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Tổng doanh thu của doanh nghiệp được sử dụng làm cơ sở để xác định đối tượng áp dụng giảm thuế, bao gồm tổng doanh thu trong kỳ tính thuế và các khoản thu khác được quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu như có bất kì thắc mắc nào liên quan đến Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xin hãy liên hệ với Kế Toán MVB để nhận được những tư vấn chính xác, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

  • Cơ sở 1: Phòng 106 – Nhà A13 – Đường 800A – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Cơ sở 2: Số 7, lô D9 – KĐT Geleximco – Đường Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Hà Nội
  • Hotline: 0965 900 818
  • Email: ketoanmvb@gmail.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/ketoanmvb/

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0