Thủ tục thay đổi thông tin & cắt giảm người phụ thuộc năm 2021

Nội dung chính

Các bước đăng ký để cắt giảm người phụ thuộc như thế nào? Cách chuyển NPT để giảm trừ gia cảnh phải làm như nào? Quy trình để thay đổi NPT là gì?…Để giải đáp các thắc mắc này Ketoanmvb – Dịch vụ kế toán tại Hà Nội mời bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé:

Các văn bản pháp luật về NPT, giảm trừ gia cảnh

Theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành ngày 02 tháng 06 năm 2020. Khi thu nhập của bạn đạt mức 11 triệu / 1 tháng ( 132 triệu/1 năm ) thì sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân. Và mức giảm trừ đối với 1 người phụ thuộc là 4 triệu 400 nghìn 1 tháng.

Vì thế ngoài việc xác định khoản giảm trừ gia cảnh của mình để bảo vệ quyền lợi. Thì bạn cũng cần phải xem xét để làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc hoặc thay đổi NPT để được giảm trừ gia cảnh sau khi đã đăng ký. Và cách thực hiện sẽ dựa vào thông tư số 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế.

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc như thế nào?
Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc như thế nào?

Người phụ thuộc là đối tượng nào trong luật thuế thu nhập cá nhân

Người phụ thuộc là những đối tượng mà người nộp thuế có trách nhiệm và trực tiếp nuôi dưỡng theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định như sau:

Thứ nhất: con cái hợp pháp chưa đến tuổi thành niên, con cái đến tuổi thành niên nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động hoặc con cái thành niên tại các trường cao đẳng, đai học, nước ngoài, trung học chuyên nghiệp, nghề mà tổng thu nhập không vượt quá 1.000.000đ

Thứ 2: Các cá nhân không có thu nhập hoặc thu nhập không vượt quá 1.000.000đ:

– Vợ hoặc chồng bị tàn tật hoặc không có khả năng lao động

– Cha, mẹ hợp pháp mà trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động do tàn tật, khuyết tuật,… hoặc hết tuổi lao động

– Những người không nơi nương tự mà người nộp thuế có trách nhiệm và trực tiếp nuôi dưỡng: anh, chị, em ruột; ông, bà nội; ông, bà ngoại; người thân thích trong họ hàng.

Khi nào cần làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc?

Trường hợp làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc thứ nhất: người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp tới cơ quan thuế

Trường hợp làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc thứ hai: cơ quan chi trả thu nhập cho người nộp thuế thông tin trực tiếp đến cơ quan thuế

Hồ sơ làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

Như hai trường hợp đã đề cập ở bên trên thì mỗi trường hợp sẽ có cách chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc khác nhau. Dưới đây, là thông tin hồ sơ chi tiết cần chuẩn bị cho việc chuẩn bị thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo từng trường hợp.

Đối với người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế

Người nộp thuế cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST. Được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Bản sao photo (không yêu cầu công chứng) một trong những loại giấy tờ sau đây:

  • Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân (CMTND) còn hiệu lực. (Đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam đã đủ 14 tuổi trở lên). Hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam ít hơn 14 tuổi);
  • Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực. (Đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Thì người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin về người phụ thuộc trực tiếp với cơ quan quản lý thuế tại đó để được giải quyết theo thẩm quyền.

Mẫu tờ khai 08-MST (theo thông tư 95/2016/TT-BTC) cần dùng cho việc làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

…… Doanh nghiệp ….. Tổ chức khác và cá nhân

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu
(1)
Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

– …..

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06
– …

223 Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình 412 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

Số tài khoản: 077011256489
Tên ngân hàng: Vietcombank

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

……, ngày ……. tháng ….. năm ……..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Tìm hiểu thêm: Cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc

Đối với người nộp thuế thay đổi thông tin qua công ty chi trả thu nhập

Cá nhân gửi bản photocopy (không yêu cầu chứng thực) các giấy tờ có thay đổi thông tin có liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho công ty, tổ chức, cơ quan chi trả lương (thu nhập)….

Khi công ty chi trả thu nhập trực tiếp của NNT nhận được giấy tờ thì tiến hành lập tờ khai đăng kí thuế tổng hợp cho người lao động theo mẫu số 05-ĐK-TCT để làm việc với cơ quan thuế.

Công ty, doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua mẫu số 20-ĐK-TH-TCT tại cơ quan chi trả thu nhập đã ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai cần tích dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Công ty, Doanh nghiệp đó sẽ nộp hồ sơ thay đổi thông tin về người phụ thuộc trực tiếp cơ quan quản lý thuế trực tiếp của cơ quan để được giải quyết theo thẩm quyền.

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của  Bộ Tài chính) cần dùng trong việc làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc cho doanh nghiệp

Dành cơ quan thuế ghi

Ngày nhận tờ khai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của  Bộ Tài chính)
Nơi nhận:
  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

□ Đăng ký thuế                                                □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

DÙNG CHO CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP ĐĂNG KÝ THUẾ CHO CÁ NHÂN UỶ QUYỀN
  1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:
  1. Cơ quan thuế quản lý:
STT Họ và tên người nộp thuế Ngày sinh Giới tính Quốc tịch Số CMND hoặc CCCD Ngày cấp CMND hoặc CCCD Nơi cấp CMND hoặc CCCD Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu Địa chỉ cư trú Điện thoại liên hệ Email
Số nhà/ đường phố, thôn, xóm Xã, phường Quận, huyện Tỉnh, thành phố Quốc gia Số nhà/ đường phố, thôn, xóm Xã, phường Quận, huyện Tỉnh, thành phố
1
2
3

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

…, ngày… /… /……

CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Các vấn đề cần lưu ý khi làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

Trường hợp người làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc nộp hồ sơ bằng giấy

Trường hợp người làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc nộp hồ sơ bằng giấy thì sử dụng mẫu số 20-DK-TH_TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính như bên dưới:

Mẫu 1: tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tải mẫu tại đây!

Mẫu số: 20-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số

       95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

 

         Đăng ký thuế                     Thay đổi thông tin đăng ký thuế                 Giảm trừ gia cảnh

 

  1. Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………………………………………………………
  1. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:……………………………………………………………………………………………………….
  2. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):…………………………………………..
5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):

6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh Mã số thuế (nếu có) Quốc tịch Số CMND/CCCD/Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2
3
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/Xã
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
1
2
3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…, ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2: tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập cần cho thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

Tải mẫu tại đây!

Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số

       95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

           Đăng ký thuế                         Thay đổi thông tin đăng ký thuế             Giảm trừ gia cảnh

  1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:……………..………………………………………………..
  1. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:
I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh Mã số thuế (nếu có) Quốc tịch Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh Tên cá nhân có thu nhập Mã số thuế của cá nhân có thu nhập Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1
2
3
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh Tên cá nhân có thu nhập MST của cá nhân có thu nhập Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/ năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)

Ngày sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/Xã
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
1
2
3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…,ngày..tháng…năm…
NGƯỜI NỘP THUẾ

hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

  1. Trường hợp người làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc nộp trực tiếp qua internet thì làm trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai hoặc hỗ trợ quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc

Cách nộp hồ sơ trực tiếp

Đối với trường hợp cá nhân nộp thuế thông báo thay đổi thông tin trực tiếp tới cơ quan thuế thì khi làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ như các lưu ý hướng dẫn bên trên. Sauk hi chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ đầy đủ các bạn tiến hành nộp hồ sơ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

Đối với trường hợp thông qua cơ quan chi trả thu nhập trực tiếp thông báo tới cơ quan thuế thù cá nhân nộp thuế vẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như lưu ý hướng dẫn bên trên rồi nộp trực tiếp tác cơ quan thuế quản lý trực tiếp của cá nhân nộp thuế.

Cách nộp hồ sơ qua mạng

Bên cạnh việc thông báo trực tiếp thì còn một hình thức nữa là thông báo trực tuyến thông quan phần mềm kê khai. Khi thông báo qua phần mềm cần thực hiện theo lần lượt như sau:

– Đầu tiên muốn thông báo đến cơ quan thuế cần đăng nhập vào hệ thống kê khai, sau đó nhập mã số thuế doanh nghiệp rồi nhấn đồng ý.

– Chọn mục thuế thu nhập cá nhân > Đăng kí người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

– Theo thông tin trong bảng kê khai, người nộp hồ sơ điền đầy đủ thông tin vào hệ thống kê khai

– Sau đó nhấn chọn nút Ghi để lưu dữ liệu kê khai lên hệ thống

– Tiếp đến chọn nút Đóng để thoát

– Rồi chọn nút Kết Xuất, nhấp vào Kết xuất XML

– Sau cùng truy cập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn để nộp tờ khai > chọn nộp tờ khai > chọn tệp tờ khai > tải file vừa được kết xuất lên >kết thúc quá trình nộp hồ sơ

Trên đây Kế Toán MVB đã giới thiệu chi tiết đến bạn cách thay đổi & cắt giảm người phụ thuộc. Ngoài ra nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế TNCN chỉ với 300.000 VNĐ/1 người vui lòng liên hệ Hotline 0965900818 – 0947760868. Xin cám ơn

Bình chọn

Xếp hạng 5 / 5. Tổng số bình chọn 1

Trả lời