Tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN

Chị Huyền tại Quận Cầu Giấy có câu hỏi đến Kế Toán MVB như sau. Trong 3 năm 2016, 2017, 2018, công ty tôi hoạt động có hiệu quả và có phát sinh lợi nhuận. Sau khi họp hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên) thì hội đồng thành viên công ty thống nhất sẽ tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế của 3 năm này. Tôi muốn hỏi, việc chuyển lợi nhuận thành vốn góp có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN

Trả lời:

Chào chị Huyền, lời đầu tiên Ketoanmvb chân thành cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn kế toán thuế miễn phí do chúng tôi cung cấp. Để trả lời câu hỏi tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không? Mời anh tìm hiểu qua các căn cứ pháp luật sau đây.
Căn cứ vào khoản 6, điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/06/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thì:

  • 6. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2
  • “c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
  • Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Xem thêm:

Công ty quyết toán thuế uy tín

Các trường hợp được miễn quyết toán thuế khi giải thể công ty

Quyết toán thuế hàng năm của Việt Nam

Công văn 675/TCT-KK về hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

06 Vấn đề về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh từ A đến Z

Kết luận:

Việc tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế sẽ không phải nộp THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN) vì phần lợi nhuận này sẽ chuyển thành vốn điều lệ, cổ đông không nhận được (không được chia cổ tức) lợi tức từ phần lợi nhuận sau thuế của 3 năm 2016, 2017, 2018.

Khi tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế cần chú ý

Khi tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế cần chú ý nếu vốn điều lệ có ảnh hưởng đến số thuế môn bài phải nộp thì công ty anh phải nộp bổ sung thuế môn bài cho năm đó. Và đến năm tài chính tiếp theo, phải nộp lại tờ khai thuế môn bài tương ứng vốn số vốn điều lệ mới.

Trên đây là những giải đáp liên quan đến vấn đề tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế. Kế Toán MVB hy vọng đã giải đáp được những thắc mắc của chị Huyền về vấn đề này!

Trân trọng kính chào!

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời