Hướng dẫn lập giấy nộp thuế điện tử Online

LẬP GIẤY NỘP TIỀN THUẾ TRÊN HỆ THỐNG ETAX THUẾ ĐIỆN TỬ

Trong bài viết này, Ketoanmvb sẽ hướng dẫn bạn lập Giấy nộp tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí môn bài, tiền chậm nộp và các khoản khác online tại trang web thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1: Truy cập trang http://thuedientu.gdt.gov.vn, đăng nhập bằng -QL account
trang http://thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Chọn Nộp thuế >> Lập giấy nộp tiền >> Chọn ngân hàng công ty đăng ký Nộp thuế tài khoản

Chọn ngân hàng công ty đăng ký Nộp thuế tài khoản

Bước 3: Chọn tiền tệ và Số ngân hàng tài khoản được sử dụng để nộp thuế

Chọn tiền tệ và Số ngân hàng tài khoản

Bước 4: Chọn ngân hàng tài khoản sẽ nhận tiền thuế (ngân hàng này do Kho bạc mở tại Ngân hàng Thương mại, chọn ngân hàng nào cũng được)

Xem thêm:

Công ty dịch vụ quyết toán thuế

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

Hồ sơ hoàn thuế theo Luật quản lý thuế 2019

Nguyên tắc quyết toán thuế

Bước 5: Chọn kỳ nộp thuế và nhập theo định dạng

Trường hợp nộp cho nhiều kỳ hạn hoặc không xác định thuế nợ từ bao giờ, hãy ghi hiện tại. Thuế Cơ sở sẽ gạch nợ theo thời đại sinh ra từ cũ tới mới

Trường hợp nộp cho nhiều kỳ hạn

Bước 6: Chọn thuế mục, loại thuế muốn nộp

Chọn thuế mục, loại thuế muốn nộp

Bước 7: Điền Ghi chú (ko bắt buộc), Số tiền, Mã chương (tra cứu tại tracuunnt.gdt.gov.vn).

Lưu ý: Các ký tự tổng phải nhỏ hơn 210, nếu vượt 210 ký tự thì phải tách giấy nộp tiền

Sau khi thiết lập xong, ấn Hoàn thành

Hoàn thành

Bước 8: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, ký tự số sau đó ấn Ký và nộp

Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, ký tự số sau đó ấn Ký và nộp

Bước 9: Tra cứu lại giấy nộp tiền.

– Trường hợp Nộp thuế thành công thì bạn đã hoàn thành Xong

– Trường hợp là: Xử lý không thành công tại ngân hàng do không đủ số dư >> Phải nộp thêm tiền vào tài khoản (Lưu ý: Ngân hàng tài khoản phải duy trì số dư thiếu theo quy định của ngân hàng, thương là 1.000.000 VNĐ)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói tại https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi.html

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời