Dự thảo Nghị định về Quản lý thuế, Mức lương cơ bản tối thiểu và Thuế thu nhập cá nhân

Dự thảo nghị định về quản lý thuế đối với các giao dịch của các bên liên quan

Bộ Tài chính tháng 12 năm 2019, ban hành Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 8 Nghị định 20/2017 / ND-CP. Nghị định sửa đổi cách tiếp cận có quy định về việc xác định khoản khấu trừ chi phí lãi vay cho các doanh nghiệp tham gia vào các giao dịch của các bên liên quan. Nghị định mới này dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty phát sinh chi phí lãi vay từ các thỏa thuận cho vay với các bên liên quan.

Dự thảo Nghị định bao gồm một số thay đổi đáng chú ý như sau:

  • Xác định tổng chi phí lãi vay: Tổng chi phí lãi vay là chi phí lãi ròng phát sinh trong giai đoạn liên quan (chi phí lãi được bù đắp bằng thu nhập lãi từ tiền gửi và tiền vay). Các chi phí lãi vay bao gồm chi phí lãi vay và bất kỳ khoản mục nào khác có cùng tính chất, bao gồm cả lãi được vốn hóa theo giá trị đầu tư theo kế toán và các quy định về thuế.

Chi phí lãi ròng = chi phí lãi vay – thu nhập lãi

  • Khấu trừ chi phí lãi ròng: Chi phí lãi ròng được khấu trừ (nếu có) cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) sẽ được giới hạn ở mức 30% thu nhập trước lãi suất, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) (hiện 20% theo quy định của Nghị định 20/2017 / ND-CP).
  • Hướng dẫn về công thức EBITDA: EBITDA được tính bằng tổng lợi nhuận hoạt động, chi phí lãi ròng và khấu hao của kỳ tính thuế liên quan.
  • Trong trường hợp EBITDA bằng hoặc nhỏ hơn 0: Chi phí lãi ròng phát sinh trong kỳ tính thuế liên quan có thể được chuyển tiếp liên tục và đầy đủ so với thu nhập có thể đánh giá được trong vòng 5 năm tới.

Xem thêm:

Dịch vụ quyết toán thuế uy tín

Giảm thuế cho chuyển giao công nghệ cao

Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Thuế cho doanh nghiệp và cá nhân

Công văn 638/TCT-CS về chính sách thuế với nhà thầu nước ngoài

Tăng lương cơ bản tối thiểu hàng năm

14thứ tự Quốc hội Việt Nam đã hoàn tất mức tăng lương cơ bản tối thiểu từ 1.490.000 đồng (64 đô la Mỹ) lên 1.600.000 (69 đô la Mỹ) từ tháng 7 năm 2020 trở đi. Thay đổi như vậy ảnh hưởng đến giới hạn tối đa để tính nghĩa vụ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế hàng tháng.

Đây cũng là lần sửa đổi cuối cùng của mức lương cơ bản tối thiểu. Mức lương cơ bản tối thiểu theo quy định và số liệu nhân lương sẽ được loại bỏ vào năm 2021 và được thay thế bằng chính sách tiền lương chính thức mới cho phù hợp.

Tác động của những thay đổi trong mức lương cơ bản tối thiểu như sau:

Infographic: Mức lương cơ bản tối thiểu

Hướng dẫn hoàn trả hàng xuất khẩu sau khi hoàn thuế VAT

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4593 / TCT-KK vào tháng 11 năm 2019 cung cấp hướng dẫn về việc khai báo hàng xuất khẩu trở lại sau khi hoàn thuế Giá trị gia tăng (VAT). Khoản hoàn trả áp dụng cho khoảng thời gian hàng hóa xuất khẩu được trả lại nhưng được khai báo là đã xuất khẩu.

Theo đó, Công ty phải thực hiện kê khai thuế điều chỉnh cho giai đoạn mà hàng trả lại trước đây được coi là xuất khẩu. Ngoài ra, thuế VAT được hoàn lại liên quan đến doanh thu xuất khẩu phải được nộp vào Ngân sách Nhà nước cùng với tiền lãi cho các khoản thanh toán trễ theo quy định.

Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi làm thêm giờ

Dựa theo Công văn 4641 / TCT-DNNCN do Tổng cục Thuế ban hành vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, thu nhập việc làm kiếm được từ ca đêm và làm thêm giờ vượt quá mức làm việc bình thường hàng giờ sẽ được miễn thuế TNCN, với điều kiện số giờ làm thêm không vượt quá giới hạn quy định như quy định tại Điều 106 của Bộ luật Lao động.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời