Đăng kí sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

[ad_1]

Chế độ kế toán là gì? Đăng kí sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ như thế nào? Sau đây, Kế Toán MVB xin được giải đáp những thắc mắc của bạn đọc như sau:

Chế độ kế toán là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật kế toán 2015 quy định như sau:

Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành

Đăng kí sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đối với việc đăng kí sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định tại Điều 10 Thông tư 133/2016/TT-BTC , cụ thể:

Đối với hệ thống tài khoản kế toán

– Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản ( TK) cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi TK cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

– Doanh nghiệp có thể mở thêm các TK cấp 2, cấp 3 đối với những TK không có quy định TK cấp 2, cấp 3 tại danh mục Hệ thống TK kế toán doanh nghiệp nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

Đối với Báo cáo tài chính

–  Doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ biểu mẫu và nội dung của các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo Thông tư này để chi tiết các chỉ tiêu (có sẵn) của hệ thống Báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng đơn vị.

–  Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên và nội dung các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

Đối với chứng từ và sổ kế toán

– Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc). Doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.

–  Tất cả các biểu mẫu sổ sách kế toán (kể cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc). Doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán. Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ nội dung ” Đăng kí sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ” của Kế Toán MVB gửi tới bạn đọc. Mọi thắc mắc, bạn đọc hãy gọi ngay cho Kế Toán MVB để được tư vấn trực tiếp!

[ad_2]

Source link

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời