Nội dung bắt buộc trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Sau ngày 01/07/2022 áp dụng Nghị định 123/2020/NĐ-CP theo thông báo 1483/TB-CT người lao động bắt buộc phải có các nội dung mà Ketoanmvb liệt kê dưới đây trên chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân(TNCN) điện tử nếu muốn quyết toán & hoàn thuế TNCN:

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là gì?

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là các loại hóa đơn, giấy tờ ghi nhận thông tin về các khoản thuế khấu trừ, khoản thu thuế, phí và lệ phí thu nhập cá nhân mà được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử do công ty, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế TNCN hoặc do tổ chức thu thuế cấp cho người nộp thuế TNCN bằng phương tiện điện tử.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là gì?
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là gì?

Quy định về chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Dựa vào khoản 2, khoản 3 có trong điều 33 của NĐ 123/2020 thì quy định về dạng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử như sau:

“Điều 33. Định dạng chứng từ điện tử

2. Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này.

3. Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử”

Xem thêm: Dịch vụ hoàn thuế TNCN giá chỉ 300.000 VNĐ

Nội dung bắt buộc của chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

Để việc quyết toán thuế TNCN & hoàn thuế TNCN được diễn ra nhanh chóng thì nội dung bắt buộc cần có trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo khoản 1 điều 32 nghị định 123/2020 như sau:

“Điều 32. Nội dung chứng từ

1. Chứng từ khấu trừ thuế có các nội dung sau:

 • Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế);
 • Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);
 • Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;
 • Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;
 • Họ tên, chữ ký của người trả thu nhập.

Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ điện tử là chữ ký số.”

Đây là các nội dung bắt buộc cần ghi rõ trên chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN.

Cách lưu và bảo quản chứng từ điện tử theo NĐ 123/2020

Việc bảo quản và lưu trữ hóa đơn chứng từ điện tử sẽ dựa theo quy định trong nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 6. Bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ

1. Hóa đơn, chứng từ được bảo quản, lưu trữ đảm bảo:

 • Tính an toàn, bảo mật, toàn vẹn, đầy đủ, không bị thay đổi, sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ;
 • Lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo quy định của pháp luật kế toán.

2. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

3. Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, chứng từ đặt in, tự in phải bảo quản, lưu trữ đúng với yêu cầu sau:

 • Hóa đơn, chứng từ chưa lập được lưu trữ, bảo quản trong kho theo chế độ lưu trữ bảo quản chứng từ có giá.
 • Hóa đơn, chứng từ đã lập trong các đơn vị kế toán được lưu trữ theo quy định lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
 • Hóa đơn, chứng từ đã lập trong các tổ chức, hộ, cá nhân không phải là đơn vị kế toán được lưu trữ và bảo quản như tài sản riêng của tổ chức, hộ, cá nhân đó.”

Trên đây Ketoanmvb đã giới thiệu chi tiết đến bạn về nội dung bắt buộc trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP & nội dung bắt buộc này sẽ chính thức áp dụng kể từ ngày 01/07/2022 theo thông báo 1483/TB-CT hi vọng bạn sẽ nắm rõ kiến thức để có thể quyết toán & hoàn thuế TNCN được nhanh chóng.

Bình chọn

Xếp hạng 5 / 5. Tổng số bình chọn 1