Các trường hợp bị ấn định thuế theo Luật quản lý thuế 2019

Ấn định thuế là gì?

Hiện nay, chưa có một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về khái niệm ấn định thuế. Nhưng có thể hiểu một cách đơn giản và nôm na như sau:

“Ấn định thuế là việc cơ quan quản lí thuế xác định số thuế phải nộp và buộc các chủ thể nộp thuế phải thực hiện”

Xem thêm: Quy định chung về quản lý thuế theo pháp luật hiện nay

Các trường hợp bị ấn định thuế

Theo quy định tại các Điều 50,51,52 Luật quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:

Đối với trường hợp vi phạm pháp luật về thuế

a) Không đăng ký thuế, không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không đầy đủ, trung thực, chính xác về căn cứ tính thuế;

b) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;

c) Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định;

d) Không chấp hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế theo quy định;

đ) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;

e) Mua, trao đổi hàng hóa sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà hàng hóa là có thật theo xác định của cơ quan có thẩm quyền và đã được kê khai doanh thu tính thuế;

g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế;

h) Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;

i) Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết.

Xem thêm:

Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định

Thực hiện Luật quản lý thuế: Nghị định 126

Thông báo thuế: Sửa đổi luật QLT, thuế TTĐB và thuế VAT

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế

– Ấn định thuế trong các trường hợp sau:

  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có đăng kí kinh doanh, không đăng kí thuế.

– Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu kê khai của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để xác định mức thuế khoán.

– Mức thuế khoán:

  • Được tính theo năm dương lịch
  • Được công khai trong địa bàn xã, phường, thị trấn.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

a) Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai thuế, tính thuế; không khai thuế hoặc kê khai không chính xác, đầy đủ nội dung liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;

b) Quá thời hạn quy định mà người khai thuế không cung cấp, từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài việc cung cấp hồ sơ, sổ kế toán, tài liệu, chứng từ, dữ liệu, số liệu liên quan đến việc xác định chính xác số tiền thuế phải nộp theo quy định;

c) Người khai thuế không chứng minh, giải trình hoặc quá thời hạn quy định mà không giải trình được các nội dung liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật; không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan hải quan;

d) Người khai thuế không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;

đ) Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng, căn cứ xác định về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế;

e) Giao dịch được thực hiện không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh, ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp;

g) Người khai thuế không tự tính được số tiền thuế phải nộp;

h) Trường hợp khác do cơ quan hải quan hoặc cơ quan khác phát hiện việc kê khai, tính thuế không đúng với quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết “Các trường hợp bị ấn định thuế theo Luật quản lý thuế 2019” của Kế Toán MVB. Mọi thắc mắc, hãy gọi ngay cho Kế Toán MVB để được tư vấn ngay!

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời