Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán theo Luật kế toán 2015

[ad_1]

Báo cáo tài chính là gì? Quy định về báo cáo tài chính của đơn vị kế toán theo Luật kế toán 2015? Sau đây, Kế Toán MVB sẽ giải đáp những thắc mắc này của bạn đọc như sau:

Báo cáo tài chính là gì?

Tại Khoản 1 Điều 3 Luật kế toán 2015 quy định về báo cáo tài chính như sau:

Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.”

Báo cáo tài chính trong đơn vị kế toán

 BCTC của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán.

Các hoạt động trong báo cáo tài chính

Theo Khoản 1 Điều 29 Luật kế toán 2015 quy định BCTC trong đơn vị kế toán bao gồm:

  • Báo cáo tình hình tài chính;
  • Báo cáo kết quả hoạt động;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  • Thuyết minh báo cáo tài chính;
  • Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

Quy trình thực hiện lập báo cáo 

Việc lập BCTC của đơn vị kế toán được thực hiện như sau:

a) Đơn vị kế toán phải lập BCTC vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập BCTC theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó;

b) Việc lập BCTC phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cấp trên phải lập BCTC tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trong cùng đơn vị kế toán cấp trên;

c) BCTC phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp BCTC trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do;

d) BCTC phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Người ký BCTC phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính trong đơn vị kế toán

BCTC của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Bộ Tài chính quy định chi tiết về BCTC cho từng lĩnh vực hoạt động; trách nhiệm, đối tượng, kỳ lập, phương pháp lập, thời hạn nộp, nơi nhận báo cáo và công khai báo cáo tài chính.

Trên đây là toàn bộ nội dung “Quy định về báo cáo tài chính trong đơn vị kế toán” của Kế Toán MVB gửi tới bạn đọc. Mọi thắc mắc, bạn đọc hãy gọi ngay cho Kế Toán MVB để được tư vấn trực tiếp!

[ad_2]

Source link

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời