Các trường hợp bị ấn định thuế theo Luật quản lý thuế

ẤN ĐỊNH THUẾ

1. / Các trường hợp phạm vi cơ quan thuế ấn định thuế:

– Không đăng ký Thuế

– Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;

– Không phản hồi hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, số liệu chính xác trên sổ kế toán để xác định thuế nghĩa vụ;

– Không xuất kế toán sổ, đơn hóa, chứng từ và các tài liệu cần liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong quy định thời hạn;

– Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo thông tin giao dịch giá trị trên thị trường;

– Có bỏ dấu hiệu hoặc phát tán tài sản để không thực hiện thuế nghĩa vụ.

Như vậy cần lưu các trường hợp: Hồ sơ chậm trễ khai thuế; Không có kế toán sổ sách và các liên quan tài liệu; Bán hàng dưới giá gốc.

Xem thêm:

Đối tượng chịu thuế và người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1 Số điểm mới của Luật quản lý thuế 2019 so với luật QLT 2006

Hoàn thiện và nộp thuế hàng năm

Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

2. / Phạm vi ấn định thuế

– Ấn định số thuế phải nộp

– Ấn từng yếu tố (ví dụ doanh thu, nghiệp vụ)

3. / Cơ quan thuế ấn định căn cứ vào đâu

– Thuế cơ sở dữ liệu;

– So sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, quy mô;

– Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra có hiệu lực.

Tóm lại, đã được ấn định thuế thì doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại. Vì vậy doanh nghiệp nên tránh tình trạng được ấn định thuế trên.

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói tại https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toan-tron-goi.html

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời