Xóa các ký tự và chuỗi con khỏi nhiều ô Google Trang tính cùng một lúc – video demo

Video hôm nay là tất cả về việc loại bỏ văn bản không mong muốn khỏi một số ô Google Trang tính cùng một lúc. Bạn sẽ thấy cách tiện ích bổ sung Xóa Văn bản của chúng tôi xóa các ký tự cụ thể và các chuỗi con khác nhau khỏi các vị trí khác nhau trong ô.

Bản ghi video: Xóa tiện ích bổ sung Văn bản cho Google Trang tính

Xóa văn bản là một tiện ích bổ sung cho Google Trang tính giúp loại bỏ các chuỗi con khỏi nhiều ô trong một lần.
Có 3 nhóm chính, mỗi nhóm có tập dữ liệu riêng để xóa:

 1. Đầu tiên sẽ loại bỏ tất cả các trường hợp của bất kỳ ký tự nào hoặc thậm chí một chuỗi văn bản cụ thể.
 2. Cái thứ hai sẽ xóa khoảng trắng, ngắt dòng và một số dấu phân cách khác.
 3. Cái cuối cùng sẽ xóa các ký tự khỏi một vị trí nhất định trong ô; từ bắt đầu hoặc kết thúc của tế bào; và trước và sau một chuỗi văn bản cụ thể.

Bỏ 2 ký tự đầu tiên.
Chúng ta hãy xóa một số ký tự trực tiếp trong bảng tính, phải không?

Bạn sẽ tìm thấy công cụ Xóa trong Tiện ích bổ sung Power Tools > Bộ công cụ văn bản.

 1. Nhóm đầu tiên loại bỏ các chuỗi con và ký tự mà bạn nhập vào một trong các trường tương ứng này.Ví dụ: tôi chọn phạm vi và loại bỏ các thẻ bắt đầu bằng # (#) và Dấu tại (@), đồng thời loại bỏ một số phần cuối của từ để nhận các phiên bản rút gọn của chúng cho địa chỉ.
 2. Nhóm thứ hai đề cập đến một vài nhân vật cụ thể. Ví dụ, ở đây tôi sẽ cắt bỏ tất cả các khoảng trống thừa và loại bỏ tất cả các thẻ HTML.
 3. Cuối cùng, tôi có thể xóa các ký tự theo vị trí của chúng. Trong trường hợp của tôi, cả 3 tùy chọn sẽ thực hiện:
  • Tôi có thể đặt vị trí chính xác và số lượng ký hiệu cần xóa.
  • Hoặc chỉ cần loại bỏ 12 ký tự đầu tiên.
  • Hoặc xóa mọi thứ trước khi ngắt dòng, mà tôi sẽ làm:
   Xóa mọi thứ trước khi ngắt dòng.

Cài đặt của bạn Power Tools từ cửa hàng Google Trang tính để có được Xóa văn bản và hơn 30 trình tiết kiệm thời gian khác cho bảng tính.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0