Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì người lao động thường sẽ ủy quyền cho công ty, doanh nghiệp chi trả lương quyết toán thuế thay. Khi đó nhân viên, cá nhân phải ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho Công ty chi trả thu nhập. Và để tìm hiểu về điều kiện, hồ sơ và các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay thì ketoanmvb mời bạn cùng chúng tôi tham khảo chi tiết trong bài viết này nhé:

Quy định pháp luật về quyết toán thuế TNCN

Căn cứ pháp lý: Thông tư 92/2015/TT-BTC, tại Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Như vậy:

 • Khi người lao động có tên trên bảng lương phát sinh thu nhập là phải quyết toán thuế TNCN. Ngược lại, khi không có tên trên bảng lương, không phát sinh thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế.
 • Nếu trong năm không phát sinh chi trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN là gì?

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Người lao động có thu nhập từ tiền lương ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (doanh nghiệp,…) quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

 1. Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
 2. Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 3. Nhân viên được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN với người được giảm trừ gia cảnh

Đối với cá nhân có hoàn cảnh thuộc diện được giảm trừ gia cảnh, khi thực hiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN cần chú ý một số điểm sau:

 1. Đối với trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất hợp đồng lao động trên 3 tháng ở doanh nghiệp tại thời điểm quyết toán tiền lương tiền công. Khi ủy quyền quyết toán thì cá nhân được giảm trừ gia cảnh bản thân 12 tháng cho dù NLĐ làm việc tại DN< 12 tháng.
 2.  Trường hợp cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng duy nhất tại thời điểm quyết toán và có thu nhập vãng lai “Đã được khấu trừ đủ thuế TNCN tại nguồn”. Cá nhân cũng sẽ được giảm trừ gia cảnh 12 tháng trong kỳ quyết toán.
 3. Với trường hợp cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng mà không thực hiện ủy quyền toán thuế TNCN. Thì tính giảm trừ gia cảnh bản thân bằng số tháng làm việc tại doanh nghiệp.
 4. Cá nhân lao động thời vụ, thời gian lao động dưới 3 tháng. Không được giảm trừ gia cảnh tại doanh nghiệp cho dù có thực hiện ủy quyền quyết toán hay không

Tìm hiểu thêm: Cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế

Theo Công văn 5749/CT-TNCN, người lao động không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp trong một số trường hợp sau:

 1. Người lao động đảm bảo điều kiện được ủy quyền nhưng đã được doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Trừ trường hợp doanh nghiệp đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho người lao động.
 2. Cá nhân, nhân viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp. Và vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không còn làm việc tại doanh nghiệp đó.
 3. Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp. Đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ.
 4. Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều doanh nghiệp.
 5. Cá nhân, nhân viên chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.
 6. Người lao động chưa đăng ký mã số thuế.
 7. Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà người lao động tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả lương, tiền công quyết toán thay thì hồ sơ gồm có các giấy tờ sau:

 1. Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
 2. Hình ảnh bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Liên hệ Kế Toán MVB để ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020 giá rẻ tại Hà Nội

Nếu quý khách hàng không có thời gian để tìm hiểu và làm các thủ tục hồ sơ để quyết toán thuế TNCN thì có thể liên hệ trực tiếp tới Kế Toán MVB tại Hà Nội. Bạn có thể ủy quyền trực tiếp cho chúng tôi để thay bạn thực hiện việc quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN với các cơ quan thuế chỉ với giá rất rẻ 300.000 VNĐ / 1 người.

Thông tin liên hệ Kế Toán MVB

 • Address: P 106 – Nhà A13 – Đ 800A – P. Nghĩa Đô – Q. Cầu Giấy – HN.
 • Phone: 0965900818 – 0947760868.
 • Email: ketoanmvb.com.
 • Facebook: https://facebook.com/ketoanmvb

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời