Tổng hợp văn bản về thu chi hộ

1. Các tài khoản được bảo hộ…

Khoản thu hộ bên thứ ba được miễn đơn hóa và miễn tính nộp thuế GTGT.

Doanh thu sổ kế toán cũng không bao gồm các hộ kinh doanh.

Công văn số 2783 / TCT-CS ngày 26/6/2017

2. Chi phí không được hạch toán vào chi phí thuế

Chi phí tài khoản có tên đơn vị hóa và thuế số mã của… đơn vị khác thì được xem là “chi hộ”, không được hạch toán vào chi phí hợp lý.

Công văn số 23615 / CT-TTHT ngày 25/4/2017

3. Chi phí trước khi thành lập nhờ đơn vị khác vẫn được trừ

Các chi phí phát sinh trước khi thành lập nếu nhờ công ty khác chi hộ và bên chi hộ có đơn vị phát hành để thu lại, bên chi hộ được kê khai trừ thuế GTGT đầu vào của đơn vị hóa đơn này.

Công văn số 1225 / TCT-CS ngày 31/3/2017

4. Thu hộ cước vận tải biển phải nộp thay 2% thuế nhà thầu

Về nguyên tắc, khi doanh nghiệp Việt Nam thuê dịch vụ vận chuyển hãng tàu nước ngoài thì có trách nhiệm phân bổ và nộp thuế nhà thầu với tỷ lệ 2% doanh thu

Công văn 6142 / BTC-CST ngày 9/5/2015

Nếu Hãng tàu nước ngoài nhờ Đại lý tại Việt Nam thu phí vận chuyển thì Đại lý phải chịu trách nhiệm phân bổ và nộp thuế thay thế 2% thuế nhà thầu trên doanh nghiệp thu hộ.

Công văn số 131 / CT-TTHT ngày 5/1/2017

5. Thu – chi hộ không cần lập đơn hóa đơn và miễn thuế khai thuế

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013 / TT-BTC, các tài khoản hộ, chi hộ, chỉ cần thiết lập chứng từ thu, chi, không phải lập đơn và kê khai thuế.

Công văn số 79071 / CT-TTHT ngày 26/12/2016

6. Cách thức vận chuyển đơn giản hóa

Nếu doanh nghiệp đang làm đại lý cho Hãng vận tải nước ngoài và có tiền cước thì khi thu hộ phải lập đơn vị.

Trên đơn hóa, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đã trừ khoản nộp cho Hãng vận tải nước ngoài.

Công văn số 74694 / CT-TTHT ngày 6/12/2016

7. Cho phép bù trừ tiền hàng với phí vận chuyển nhờ chi hộ

Trường hợp bên mua hàng thanh toán hỗ trợ chuyển tiền và bù trừ số tiền chi hộ này vào tiền mua hàng thì khoản chi hộ này cũng được xem là thanh toán bù trừ khoản nợ công.

Tuy nhiên, khi hạch toán cần có:

1. Hợp đồng vận chuyển

2. Văn bản của bên bán đề nghị hỗ trợ chi phí vận chuyển

3. Công nợ trừ biên bản

Công văn số 5587 / TCT-CS ngày 2/12/2016

8. Chi phí trước khi thành lập nếu nhờ chi hộ phải có giấy ủy quyền

Về nguyên tắc, các khoản chi phí do các thành viên sáng lập trước khi thành lập vẫn được hạch toán sau khi công ty thành lập (Khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013 / TT-BTC). Tuy nhiên, công việc chi hộ phải có Giấy “ủy quyền”. Đồng thời, khi hoàn trả, chi khoản từ 20 triệu trở lên phải thanh toán qua ngân hàng.

Công văn số 69835 / CT-TTHT ngày 10/11/2016

9. Chi hộ từ 20 triệu đồng trở lên không được nhận lại bằng tiền mặt

Quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013 / TT-BTC không loại trừ điều kiện thanh toán qua ngân hàng đối với các chi phí nhờ chi hộ.

Theo đó, nếu mức chi phí nhờ chi hộ từ 20 triệu đồng trở lên thì khi hoàn trả tiền cho bên chi hộ, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng, không thể hoàn trả tiền mặt.

Công văn số 68837 / CT-TTHT ngày 7/11/2016

10. Thu hỗ trợ tiền – chi hỗ trợ đơn vị hóa hành miễn phí

Trường hợp công ty mua hàng của Nhà sản xuất để phân phối lại và có chuyển đổi phần hỗ trợ từ Nhà sản xuất đến khách hàng thì đây là khoản thu hộ – chi hộ.

Công ty chỉ cần lập chứng từ thu – chi khi hộ – không phải xuất đơn và khai thuế.

Công văn số 9861 / CT-TTHT ngày 12/10/2016

11. Thu cước phí cho tổ chức nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu

Tổ chức nước ngoài khi có phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu. Đây là quy tắc nguyên tắc tại Thông tư 103/2014 / TT-BTC.

Theo đó, trường hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng nhập khẩu cho các nhà thầu nước ngoài (nhận gửi của nhà thầu tại sân bay để chuyển phát cho các khách hàng Việt Nam), đồng thời thu hộ giấy Quyền thì đây là khoản chi phí phải chịu thuế nhà thầu. Công ty phải phân trừ, nộp thuế trước khi thanh toán lại cho nhà thầu nước ngoài.

Công văn số 9716 / CT-TTHT ngày 10/10/2016

12. Thu phí vận chuyển quốc tế, ghi thuế suất dòng “XXX” có được chấp nhận không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013 / TT-BTC, dịch vụ vận tải quốc tế thuộc đối tượng Áp dụng thuế suất GTGT là 0%.

Tuy nhiên, Cục Thuế TP.HCM vẫn chấp nhận các đơn vị cước vận chuyển quốc tế có ghi chữ “XXX” (thay vì ghi 0%) tại dòng thuế GTGT, nếu các nội dung khác ghi đúng.

Công văn số 9536 / CT-TTHT ngày 3/10/2016

13. Thu – chi hộ, trường hợp nào phải lập đơn và khai thuế?

Theo quy định tại tiết mục 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013 / TT-BTC, các hộ kinh doanh – chi hộ không liên quan đến công việc bán hàng hóa, dịch vụ của công ty thì không phải kê khai nộp thuế GTGT

Tuy nhiên, nếu chi hộ các tài khoản mà đơn giản hóa đầu vào mang tên, địa chỉ, MST của công ty chính thì khi nhận lại tiền, công ty phải phát hành hóa đơn GTGT giao cho bên nhờ

Công văn số 51137 / CT-HTr ngày 5/8/2015

Xem thêm bài viết tại: https://ketoanmvb.com/

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời