Tiểu mục nộp thuế tại Việt Nam Cập nhật mới nhất 2021

Nắm rõ mã tiểu mục nộp thuế các loại thuế GTGT, TNDN, môn bài, TNCN, Tài nguyên, Tiêu thụ đặc biệt… trong bài viết này sẽ giúp bạn ghi đúng các khoản thu vào ngân sách nhà nước khi kê khai mã tiểu mục thuế. Mời các bạn cùng Ketoanmvb theo dõi nhé:

Tiểu mục nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

– Mã tiểu mục nộp thuế Giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (Gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí): 1701
– Mã tiểu mục nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 1702
– Mã tiểu mục nộp tiền chậm thuế giá trị gia tăng: 4931

Tiểu mục thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Mã tiểu mục nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động sản xuất kinh doanh (Gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí): 1052
Mã tiểu mục nộp tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 4918

Mã tiểu mục thuế môn bài

– Mã tiểu mục nộp thuế môn bài bậc 1: 2862
⇒ Áp dụng cho mức lệ phí môn bài: 3tr/năm. Đối với các công ty có vốn điều lệ trên 10 tỷ
– Mã tiểu mục nộp lệ phí môn bài bậc 2: 2863
⇒ Áp dụng cho mức lệ phí môn bài: 2tr/năm. Đối với các công ty có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống.
– Mã tiểu mục nộp lệ phí môn bài bậc 3: 2864
⇒ Áp dụng cho mức lệ phí môn bài: 1tr/năm. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tiểu mục nộp thuế những loại thuế thông dụng năm 2019

Mã tiểu mục nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

– Mã tiểu mục nộp thuế tiêu thụ đặc biệt: 1757
– Mã tiểu mục tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt: 4934

Mã tiểu mục nộp thuế tài nguyên

– Mã tiểu mục nộp thuế tài nguyên: 1599
– Mã tiểu mục nộp tiền chậm nộp thuế tài nguyên: 4927

Mã tiểu mục nộp tiền vi phạm hành chính – trừ thuế TNCN

– Mã tiểu mục vi phạm hành chính (trừ thuế TNCN): 4254
– Mã tiểu mục tiền chậm nộp của vi phạm hành chính (trừ thuế TNCN): 4272

Mã tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân

– Mã tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công: 1001
– Mã tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán): 1005
– Mã tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán: 1015
– Mã tiểu mục tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân: 4917
– Mã tiểu mục phạt vi phạm hành chính thuế thu nhập cá nhân: 4268

Mã tiểu mục khác

– Mã tiểu mục tiền chậm nộp khác: 4943
– Mã tiểu mục tiền chậm nộp các loại thuế khác: 4944
Trên đây là mã tiểu mục nộp thuế các loại thuế thông dụng thường xảy ra ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề thông thường. Kế Toán MVB hy vọng sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình thực hiện việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời