Thủ tục đăng ký kinh doanh liên thông với cơ quan nhà nước

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định cho phép các cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, lao động, bảo hiểm, thuế phối hợp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến khởi sự kinh doanh.

Thủ tục đăng ký kinh doanh liên thông với cơ quan nhà nước
Hỏi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội tại BHXH tỉnh Đắk Lắk _ Ảnh: Internet

Các thủ tục được điều chỉnh trong dự thảo nghị định bao gồm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kê khai lao động, cấp mã số bảo hiểm xã hội và sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in.

Theo dự thảo Nghị định, sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (NBRS) sẽ gửi thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp, Giấy chứng nhận đăng ký các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp và tổng số lao động ước tính của doanh nghiệp đến hệ thống thông tin của cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Cơ quan quản lý lao động cung cấp cho NBRS thông tin về sự thay đổi số lượng lao động của doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc để giám sát theo quy định của pháp luật.

Tương tự, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể phối hợp với cơ quan an sinh xã hội để phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Mã số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc sẽ được sử dụng làm mã số bảo hiểm. Khi doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đóng BHXH, thông tin về số lao động đóng BHXH sẽ được truyền từ cơ sở dữ liệu BHXH về NBRS để giám sát, quản lý.

Khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc được coi là hợp lệ để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc thì thông tin về doanh nghiệp đăng ký thành lập hoặc đơn vị trực thuộc đã đăng ký hoạt động vào hệ thống thông tin quản lý thuế từ NBRS. Hệ thống thông tin quản lý thuế tự động tạo mã số doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và phân cấp cho cơ quan quản lý thuế quản lý doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và gửi lại các thông tin đó cho NBRS.- (VLLF)

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0