Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản Lý Thuế

Thông tư 156/2013 ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Tổng Cục Thuế – Hướng dẫn thi hành, bổ sung và sửa đổi một số điều Luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013 của Chính phủ. Sau đây Dịch vụ kế toán tại Hà Nội – Ketoanmvb xin tóm tắt thông tư 156 một cách ngắn gọn để bạn có thể nắm rõ hơn về nội dung chi tiết của TT 156/2013 và các quy định về quản lý thuế:

Tóm tắt thông tư 156/2013 về luật quản lý thuế
Thông tư 156/2013 về luật quản lý thuế

Đối tượng và phạm vi ảnh hưởng của thông tư 156/2013

Theo TT 156 thì chương I sẽ quy định về một số đối tượng và phạm vi chịu ảnh hưởng của thông tư này. Ngoài ra các công ty, doanh nghiệp có thể biết được thời gian cuối cùng cần phải khai báo bổ sung thông tin với Chi Cục Thuế quản lý là khi nào. Nội dung chương I của thông tư 156 được tóm tắt như sau:

 • Phạm vi và đối tương áp dụng thông tư 156
 • Hình thức và văn bản giao dịch với cơ quan thuế
 • Cách tính thời hạn thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin với cơ quan thuế

Hồ sơ khai thuế, tính thuế theo TT 156/2013

Ở chương II của tt156 này thì doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn chi tiết về các thủ tục làm hồ sơ kê khai thuế với các sắc thuế theo quy định cũng như tính số thuế cần nộp cho cơ quan thuế. Nôi dung tóm tắt chương II của thông tư 156 gồm:

1.Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

2.Thời hạn nộp và gia hạn hồ sơ khai thuế

3. Quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế và các trường hợp Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

4. Hướng dẫn khai thuế đối với các sắc thuế:

Khai thuế giá trị gia tăng

Đối với loại thuế giá trị gia tăng, nội dung bao gồm: Quy định về nộp hồ sơ khai thuế GTGT và Cách kê khai thuế GTGT

 • Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Khai thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Khai thuế tài nguyên
 • Khai thuế bảo vệ môi trường
 • Khai thuế thu nhập cá nhân
 • Khai thuế môn bài
 • Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai
 • Khai phí, lệ phí
 • Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài,
 • Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán
 • Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê
 • Khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô

5.Các trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan thuế ấn định thuế

6. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Nghĩa vụ nộp thuế theo Luật quản lý thuế

Trong chương III của TT156/2013 BTC có hướng dẫn cá nhân, tổ chức là người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cần phải nộp cụ thể như sau:

 • Thời hạn nộp thuế
 • Địa điểm nộp thuế
 • Thủ tục nộp thuế
 • Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
 • Xác định ngày đã nộp thuế
 • Gia hạn nộp thuế
 • Nộp dần tiền thuế nợ
 • Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
 • Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế
 • Miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Quyền lợi & trách nhiệm của người được ủy nhiệm

Theo chương IV của thông tư 156 thì đối với một doanh nghiệp hay một cá nhân mà được cơ quan quản lý thuế ủy quyền để thu thuế thì trách nhiệm và quyền hạn của người được ủy quyền thu thuế sẽ được quy định cụ thể như sau:

 • Thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế
 • Trách nhiệm của bên được ủy nhiệm thu
 • Trách nhiệm của Cơ quan thuế ủy nhiệm thu
 • Kinh phí ủy nhiệm thu

Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Đối với 1 số trường hợp đặc biệt trong quá trình hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế thì chương V của TT156/2013 có quy định như sau:

 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
 • Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp
 • Việc kế thừa nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết, người mất năng lực hành vi dân…
 • Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Ưu đãi thuế theo thông tư 156 luật quản lý thuế

Các vấn đề về hưởng ưu đãi thuế như: miễn giảm thuế, xóa nợ thuế…thì chương VI của thông tư này có quy định về thủ tục cần làm như sau:

 • Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế
 • Trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế
 • Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế
 • Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền…

Giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Giải quyết các thủ tục hoàn thuế, khấu trừ thuế trong chương VII của thông tư nêu rõ các trường hợp cụ thể:

 • Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết…
 • Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA
 • Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân…
 • Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao.
 • Hoàn thuế thu nhập cá nhân
 • Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể…
 • Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền
 • Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác
 • Giải quyết hồ sơ hoàn thuế
 • Hoàn trả tiền thuế, hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với khoản phải nộp ngân sách nhà nước

Các rủi ro về thuế

1. Kiểm tra thuế

 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế
 • Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế
 • Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức thuế…

2. Thanh tra thuế

 • Thanh tra tại trụ sở người nộp thuế
 • Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế
 • Hồ sơ thanh tra
 • Thủ tục áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế…

3. Quản lý rủi ro

Áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan thuế

Các vấn đề khiếu nại tố cáo, khởi kiện về thuế…

 • Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, khởi kiện
 • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan thuế các cấp
 • Tiếp người đến khiếu nại, tố cáo
 • Xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền…

Bài viết trên ketoanmvb đã tóm tắt một số nội dung chính của thông tư 156/2013/TT-BTC một cách chi tiết nhất về luật quản lý thuế. Hy vọng qua bài viết này bạn có thể dễ dàng nắm bắt toàn bộ nội dung trong việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế…. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến tư liệu pháp luật thuế. Vui lòng liên hệ trực tiếp với ketoanmvb qua Hotline 0947760868 hoặc 0965900818. Xin cám ơn

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời