Thông báo thuế: Sửa đổi luật QLT, thuế TTĐB và thuế VAT

Báo thuế Việt NamVào ngày 6 tháng 4thứ tự, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn sửa đổi một số chính sách thuế liên quan đến những chính sách có hoạt động trong cả nước. Các thay đổi bao gồm nhiều chính sách thuế khác nhau và cần được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ.

Các chính sách cụ thể đã thấy sửa đổi bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Quản lý thuế (QLT). Gói sửa đổi chung dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7thứ, trong khi việc triển khai các công cụ cụ thể sẽ được thực hiện trong suốt cả năm.

Luật quản lý thuế (QLT)

Đối với những người không nộp thuế vào các ngày được quy định trong luật pháp Việt Nam, các sửa đổi được thiết lập để cung cấp một số cứu trợ từ các hình phạt thanh toán trễ. Những thay đổi hiện cho thấy sự quan tâm đối với các khoản thanh toán trễ giảm xuống chỉ còn 0,03 phần trăm một ngày hoặc khoảng 11 phần trăm một năm.

Đối với những người có nghĩa vụ còn tồn tại đối với Cơ quan chức năng Việt Nam phát sinh trước ngày 1 tháng 7thứ Năm 2016, tiền lãi sẽ được tính bằng tỷ lệ nói trên trong tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tỷ lệ sẽ không được áp dụng hồi tố cho tiền gốc.

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sẽ thấy ba điều chỉnh chính theo các sửa đổi gần đây. Những thay đổi đầu tiên liên quan đến việc nhập khẩu xe có dưới 24 chỗ ngồi. Các sửa đổi chỉ rõ một số điều chỉnh đối với mức giá cụ thể mà tại đó ô tô hiện đang bị đánh thuế. Mặc dù có những thay đổi, giá áp dụng vẫn tiếp tục thay đổi đáng kể dựa trên số lượng ghế trong một chiếc xe nhất định.

Khu vực thứ cấp của Thuế tiêu thụ đặc biệt để thấy sự thay đổi là giá chuyển nhượng cho các hoạt động sản xuất. Theo sửa đổi mới, các sàn về giá chịu thuế của hàng hóa được bán sẽ được áp dụng như một phương tiện điều chỉnh giá chuyển nhượng nội bộ công ty. Việc xác định giá chính xác sẽ dựa trên tỷ lệ phần trăm giá bán trung bình của hàng hóa của công ty cho tất cả các bên và sẽ được áp dụng cho việc bán hàng giữa các thực thể có các mối quan hệ sau:

  • Các công ty có chung công ty mẹ
  • Công ty mẹ và công ty con
  • Các công ty có mối quan hệ bên liên quan với một công ty khác (tức là một cổ đông lớn trong công ty A bán cho công ty A)

Một lĩnh vực cuối cùng của TTĐB sẽ thấy sự thay đổi do sửa đổi là những điểm mà TTĐB được đánh thuế đối với hàng hóa được đưa vào Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 7thứ, các công ty sẽ chịu trách nhiệm về thuế TTĐB tại thời điểm nhập khẩu và bán hàng. Tuy nhiên, để ngăn chặn gánh nặng thuế quá mức, TTĐB nhập khẩu sẽ được ghi có vào TTĐB phát sinh tại điểm bán.

Xem thêm:

Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định

Thực hiện Luật quản lý thuế: Nghị định 126

Các trường hợp bị ấn định thuế theo Luật quản lý thuế 2019

Thuế giá trị gia tăng

Miễn giảm mở rộng

Miễn giảm thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam đã được mở rộng theo những thay đổi gần đây để bao gồm:

  • Xuất khẩu có chi phí năng lượng và tài nguyên thiên nhiên kết hợp vượt quá 51% giá trị hàng hóa sẽ được miễn thuế VAT
  • Các dịch vụ chăm sóc liên quan đến người già hoặc người khuyết tật sẽ được miễn thuế VAT

Ngoài các miễn trừ được liệt kê ở trên, doanh thu của một số mặt hàng liên quan đến trồng trọt hoặc chưa chế biến hoặc nuôi trồng thủy sản không phải chịu thuế VAT đầu ra

Hoàn tiền bị hạn chế

Trong khi miễn giảm đã thấy mở rộng hạn chế, khả năng các công ty áp dụng hoàn thuế VAT đã bị hạn chế đồng thời. Đối với những người điều hành và xuất khẩu từ Việt Nam, cần lưu ý những thay đổi sau:

  • Đối với những người đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sau ngày 1 tháng 7thứ, các dự án có chi phí tài nguyên và năng lượng kết hợp vượt quá 51% tổng chi phí tốt của họ sẽ không đủ điều kiện để được hoàn thuế VAT đầu vào.
  • Các dự án đầu tư mà vốn chưa được góp đầy đủ sẽ không đủ điều kiện để được hoàn thuế VAT.
  • Các dự án đầu tư liên quan đến các lĩnh vực hạn chế không phù hợp với quy định cập nhật sẽ không đủ điều kiện để được hoàn thuế VAT.
  • Các công ty đã tích lũy vượt quá 12 tháng thuế VAT sẽ được hoàn lại sẽ bị ngăn cản. Thay vào đó, số tiền này phải được chuyển tiếp.
  • Đối với những người tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu, trước tiên, hoàn thuế VAT có thể truy cập thông qua hoàn thuế VAT, kiểm toán thuế sau này chương trình sẽ được giới hạn ở các thực thể duy trì hồ sơ theo dõi sạch sẽ với cơ quan hải quan và thuế trong hai năm và không bị rủi ro về thuế bởi cơ quan quản lý.

Tối ưu hóa trải nghiệm Thuế của bạn tại Việt Nam

Thuế ở Việt Nam có thể sẽ thấy sự thay đổi liên tục trong những năm tới khi các quan chức Việt Nam cố gắng thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong nền kinh tế của họ. Những người có khả năng thích ứng và phát triển trong những điều kiện này sẽ được định vị hoàn hảo để tận dụng tỷ lệ lao động cạnh tranh của Việt Nam và mạng lưới các hiệp định thương mại quốc tế mới nổi. Với đội ngũ chuyên gia thuế dày dạn kinh nghiệm mang lại nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Ketoanmvb hoàn toàn có thể hỗ trợ các công ty trong hành trình tìm kiếm cảnh quan thuế của Việt Nam. Để biết thêm thông tin về cách doanh nghiệp của bạn có thể hưởng lợi từ các sửa đổi được đề cập ở trên, vui lòng liên hệ với các chuyên gia thuế của chúng tôi tại ketoanmvb.com

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời