Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu của thị trường và định hướng kinh doanh của nhà đầu tư, hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu bổ sung ngành nghề, hoặc bỏ bớt đi các ngành nghề đã đăng ký, hoặc thêm vào các chi tiết của các ngành đã có. Bài viết dưới đây của Kế Toán MVB sẽ chia sẻ về quy trình, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP (Công ty cổ phần). Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Tại sao cần thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP?

Trước hết, theo nhu cầu của các nhà đầu tư/các doanh nghiệp: 

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế sôi động của nước ta hiện nay, thường dẫn tới nhu cầu các công ty muốn thay đổi ngành nghề cho phù hợp với thực tế hoạt động. Như đã nói ở trên, sự thay đổi đó có thể là:

 • Tăng thêm một hoặc một số ngành nghề so với các ngành thực tế đã đăng ký;
 • Giảm bớt một hoặc một số ngành nghề;
 • Hoặc thay đổi, bổ sung chi tiết cac ngành nghề, thay đổi ngành nghề chính;…

Tất cả những nhu cầu đó tất yếu dẫn tới việc cần thực hiện thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần.

Tiếp đó, theo các quy định của pháp luật hiện hành về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Theo quy định của pháp luật tại Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.”

Và điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.”

Theo đó, trong vòng 10 ngày kể từ ngày Công ty cổ phần thay đổi ngành nghề kinh doanh, phải thực hiện thủ tục thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty có trụ sở chính.

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP
Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP

Quy trình, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần

Đối với các Công ty cổ phần có vốn FDI, quy trình thay đổi, bổ sung ngành nghề thường trải qua 2 bước:

Bước 1: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT)

Bước này sẽ thay đổi GCNĐKĐT mà nhà đầu tư đã được cấp, trong đó phần mục tiêu hoạt động sẽ được sửa đổi, bổ sung theo nhu cầu của Nhà đầu tư/tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

Tại bước này, hồ sơ sẽ chuẩn bị theo Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, sơ bộ gồm có: 

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh mục tiêu dự án;
 • Các giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Các văn bản giải trình về việc thay đổi mục tiêu dự án;

Hồ sơ ở Bước này sẽ nộp tại Phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh nếu dự án đầu tư đó nằm trong khu công nghiệp.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc;

Bước 2: Sau khi có chấp thuận tại bước 1, Công ty cổ phần sẽ làm hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 2. Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; 
 3. Văn bản uỷ quyền cho người đi làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Hồ sơ nộp tại: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.

Như vậy, đối với Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài; việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh sẽ trải qua 2 bước: Điều chỉnh GCNĐKĐT và Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Lưu Ý: Đối với Công ty cổ phần 100% vốn Việt Nam, Công ty chỉ cần thực hiện tại bước 2 là thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về việc Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần, nếu còn bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với Ketoanmvb để được giải đáp chi tiết nhất.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0