Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên năm 2020

Bạn có nhu cầu thành lập công ty TNHH một thành viên nhưng chưa biết các thông tin như: đặc điểm, điều kiện, các bước chuẩn bị, hồ sơ thủ tục, ưu nhược điểm…. Sau đây mời bạn cùng Ketoanmvb – Dịch vụ kế toán tại Hà Nội đi tìm hiểu chi tiết các vấn đề về thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2020 này nhé:

Định nghĩa về công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, được tồn tại độc lập với chủ thể sử hữu nó (cá nhân hoặc một pháp nhân khác). Những đặc điểm của công ty TNHH có thể kể đến như sau:

 • Công ty TNHH có đầy đủ tư cách pháp nhân;
 • Số lượng thành viên: không vượt quá 50 thành viên;
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ căn cứ trên số vốn đã góp vào công ty;
 • Không được phát hành cổ phần;

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Công Ty TNHH 1 thành viên là loại hình doanh nghiệp do tổ chức hoặc cá nhân đứng ra làm chủ sở hữu. Khi đó, họ sẽ trở thành chủ sở hữu của công ty, doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ đăng ký của doanh nghiệp.

Trong thực tế, công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Những công ty này cũng không được quyền phát hành cổ phần.

Những đặc điểm của công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Các đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

Mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm khác nhau. Sau đây mời bạn cùng Kế Toán MVB theo dõi những đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhé!

Thành viên của công ty TNHHMTV

Công ty này chỉ do 1 cá nhân hay 1 tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu của doanh nghiệp cần đáp ứng được những quy định đã nêu ra trong điều 18 của luật doanh nghiệp ban hành vào năm 2014. Khi đó, người sở hữu sẽ nắm quyền điều hành, quản lý. Đồng thời, chi phối trực tiếp với hướng đi, những quyết định, hoạt động của công ty.

Vốn điều lệ của Cty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH khi đăng ký sẽ có vốn điều lệ là tổng tài sản mà chủ sở hữu cam kết đóng góp và ghi trong điều lệ công ty. Chủ sở hữu có trách nhiệm góp đủ, đúng loại tài sản đã ghi trong cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không, chủ sở hữu cần nhanh chóng tiền hành làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty để phù hợp với pháp luật.

Tư cách pháp lý của Công Ty một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV là một tổ chức có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân sẽ có từ thời điểm công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu

Chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về những khoản nợ, nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn điều lệ.

Ngoài khoản đó, chủ sở hữu công ty sẽ không còn bất kỳ trách nhiệm nào nữa. Đây là ưu điểm, giúp người đứng đầu doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình.

Khả năng huy động vốn của Công Ty TNHH

Loại hình doanh nghiệp này không có quyền phát hành cổ phần. Tuy nhiên, các hoạt động huy động vốn đối với nó cũng khá đa dạng. Công ty có thể thông qua việc phát hành trái phiếu hay vốn vay từ những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để có thêm vốn. Trong trường hợp cần thiết, chủ sở hữu cũng được quyền góp thêm vốn.

Quyền góp vốn điều lệ, mua cổ phần của chủ sở hữu một thành viên

Chủ sở hữu có quyền tham gia mua cổ phần, góp vốn cho những công ty khác. Công ty cũng có quyền góp vốn thành lập, mua phần vốn góp, mua cổ phần của những doanh nghiệp khác.

Điểm khác nhau giữa công ty TNHH MTV và công ty TNHH 2 thành viên

Sự khác nhau giữa 2 loại hình này nằm ở số lượng thành viên góp vốn vào công ty, cụ thể như sau:

Công ty TNHH MTV: đây là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân là chủ sở hữu. Chủ sở hữu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty dựa trên số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên: số lượng thành viên dao động từ 02 đến 50 thành viên. Các thành viên sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến số vốn góp.

Nếu công ty TNHH 2TV có từ 10 thành viên trở lên, bắt buộc phải lập Ban kiểm soát.

Chuẩn bị thông tin thành lập công ty TNHH một thành viên

Tên công ty bao gồm : Tên loại hình doanh nghiệp + tên riêng của doanh nghiệp.

 • Vì hiện nay, tên công ty TNHH 1 thành viên không bắt buộc phải để cụm từ “ MỘT THÀNH VIÊN” vào tên công ty.
 • Nếu Công ty muốn thay đổi loại hình TNHH 1 thành viên thành hai thành viên trở lên thì công ty không phải thay đổi tên đã đăng ký.
 • Lưu ý: Tên công ty không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký.

Địa chỉ trụ sở chính: là địa điểm cụ thể, chính xác công ty làm văn phòng để giao dịch, hoạt động kinh doanh thực tế và có treo bảng hiệu.

Vốn điều lệ: Là số vốn công ty tự đăng kí để hoạt động.

 • Mặc dù, thực tế số vốn này không yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh. Nhưng về mặt pháp lý nhưng nó sẽ là căn cứ và cơ sở sau này để doanh nghiệp cam kết nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của công ty. Vì vậy, tùy thuộc vào quy mô, khả năng và tình hình hoạt động của công ty. Thì các bạn nên cân nhắc lựa chọn đăng kí vốn điều lệ cho phù hợp.
 • Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính. Từ năm 2017 thì doanh nghiệp cũng dựa vào vốn điều lệ của công ty để nộp thuế môn bài gồm 2 bậc. Trên 10 tỷ đồng thì thuế môn bài là 3 triệu /1 năm. Và từ 10 tỷ trở xuống là 2 triệu/1 năm.

Ngành nghề kinh doanh: doanh nghiệp có thể đăng kí những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm. Và đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng đủ yêu cầu họat động của ngành. Ví dụ như vốn điều lệ tối thiếu hoặc theo quy định khác của pháp luật.

Người đại điện theo pháp luật của công ty: Là người điều hành, quản lý trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Đại diện cho doanh nghiệp làm việc, ký kết giấy tờ, thủ tục với cơ quan nhà nước, cá nhân hay tổ chức khác. (Tham khảo khoản 5, Điều 15 Luật doanh nghiệp 2014 về tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo pháp luật).

Đối với công ty TNHH 1 thành viên thì chủ sở hữu có thể làm đại diện pháp luật. Hoặc nếu muốn thì có thể đăng kí cho một người khác.

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Chủ sở hữu phải là cá nhân hoặc một tổ chức bỏ vốn, thành lập công ty. Cá nhân cần là công dân Việt Nam, nhà đầu tư đến từ nước ngoài. Còn với tổ chức, cần là tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài đầu tư vào nước ta.
 • Tên Công ty cần được ghi rõ là “Công ty trách nhiệm hữu hạn”. Hoặc “công ty TNHH”. Còn tên riêng của nó được viết bằng những chữ cái có trong bảng chữ cái tiếng Việt.
 • Công ty cần tiến hành đăng ký ngành nghề kinh doanh hợp pháp. Không thuộc diện cấm đầu tư của nhà nước.
 • Trụ sở kinh doanh, địa điểm liên lạc của doanh nghiệp cần nằm trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp cần do cổ đông, thành viên góp vốn. Hoặc cam kết thực hiện góp vốn. Số vốn cụ thể phải được ghi vào điều lệ doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cần quyết định hình thức, số lượng con dấu mà công ty sở hữu. Trong con dấu cần thể hiện được mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp.

Thủ tục các bước thành lập công ty TNHH một thành viên mới nhất năm 2020

Chuẩn bị hồ sơ

 • Chuẩn bị tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh như hướng dẫn ở trên.
 • Đối với thành viên là cá nhân thì cần chuẩn bị: 04 bản sao y công chứng không quá 03 tháng 1 trong các giấy tờ CMND/Hộ Chiếu/Căn cước công dân (CMND không quá 15 năm. Hộ chiếu không quá 10 năm).
 • Đối với thành viên là tổ chức cần chuẩn bị: Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép kinh doanh. Và CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân của người đại diện cho tổ chức. (tất cả các giấy tờ cần sao y công chứng không quá 03 tháng).

Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

 • Giấy đề nghị thành lập Công ty TNHH 1 Thành Viên.
 • Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên.
 • Và giấy tờ đã chuẩn bị ở trên như (CMND/hộ chiếu/CCCD. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp/Giấy phép kinh doanh).

Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV

Nộp bộ hồ sơ đã được soạn thảo + CMND/Hộ chiếu/CCCD tới cơ quan đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại.

Thời gian nhận giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên

Từ 3-5 ngày sau khi nộp hồ sơ. Đến ngày hẹn trả kết quả. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền đến nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu như hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác.

Công bố nội dung CT, DN THHH mới thành lập trên cổng thông tin quốc gia

Sau khi hồ sơ hợp lệ và doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi đó công ty cần thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin đăng ký quốc gia. Nội dung công bố bao gồm các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty.

Lưu ý:

Thời hạn doanh nghiệp cần thực hiện đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia là 30 ngày. Tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ưu điểm khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH 1 thành viên

 1. Chủ sở hữu được toàn quyền quyết định mọi vấn đề của công ty.
 2. Một cá nhân có thể dễ dàng thành lập được doanh nghiệp. Không cần thiết đi tìm người hợp tác, làm ăn cùng mình.
 3. Chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về số vốn điều lệ đã góp. Từ đó, hạn chế tối đa những rủi ro.
 4. Cơ cấu của công ty rất gọn nhẹ, linh động.
 5. Thủ tục thành lập công ty đơn giản, dễ dàng thực hiện.
 6. Quy định liên quan tới việc chuyển nhượng vốn được thiết lập rất chặt chẽ. Chủ sở hữu công ty có thể dễ dàng tự mình kiểm soát.

Nhược điểm khi thành lập công ty TNHH một thành viên

 1. Do không được phát hành cổ phiếu, khả năng huy động vốn của doanh nghiệp bị hạn chế. Công ty khó lòng có được vốn lớn để kinh doanh rộng hơn.
 2. Công ty chịu sự điều chỉnh nghiêm ngặt của pháp luật.
 3. Khi muốn huy động góp vốn. Công ty sẽ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 4. Vốn của công ty TNHH 1 thành viên không được rút ra trực tiếp. Nó chỉ được thực hiện thông qua việc chuyển nhượng một phần hay toàn phần.
 5. Tiền lương thanh toán cho chủ sở hữu công ty không phải là chi phí hợp lý khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cách thức hoạt động của công ty TNHH 1 thành viên

Loại hình doanh nghiệp này sẽ do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. Nó được tổ chức, hoạt động theo 1 trong hai trường hợp dưới đây.

 1. Chủ tịch công ty. Tổng giám đốc công ty. Giám đốc và kiểm soát viên.
 2. Hội đồng thành viên công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc với kiểm soát viên.

Kế Toán MVB cung cấp dịch vụ thành lập Công Ty TNHH một thành viên giá rẻ tại Hà Nội

Qua bài viết này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trong trường hợp quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm địa chỉ cung cấp dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp loại hình TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên xin vui lòng liên hệ với Kế Toán MVB. Ketoanmvb là một trong những địa chỉ cung cấp các dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp giá rẻ nhất tại Hà Nội.

Chi tiết liên hệ Kế Toán MVB

 1. Address: P 106 – Nhà A13 – Đ 800A – P. Nghĩa Đô – Q. Cầu Giấy – HN.
 2. Phone: 0965900818 – 0947760868.
 3. Email: ketoanmvb.com.
 4. Facebook: https://facebook.com/ketoanmvb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *