Quyết toán thuế hàng năm của Việt Nam – Những thách thức và khuyến nghị

Thời hạn ba tháng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm dương lịch thường được gọi là mùa cao điểm dành cho hầu hết các kế toán viên vì đây là giai đoạn chuẩn bị và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) và Thuế thu nhập cá nhân Hoàn trả lại (PIT PIT). Thời hạn cho các khoản hoàn trả này là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính trước đó.

Quyết toán thuế hàng năm thường được coi là một công việc nặng nhọc của đối với kế toán viên và liên quan đến mức độ đáng kể của cả vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật, có thể ảnh hưởng đến tình trạng tuân thủ của người nộp thuế nhiều năm sau khi nộp tờ khai thuế.

Bài viết này sẽ giải thích tại sao quyết toán thuế hàng năm liên quan đến những thách thức đáng kể và cung cấp một phác thảo ngắn gọn về cách người nộp thuế có thể chuẩn bị tốt cho quyết toán thuế sắp tới cho năm tài chính kết thúc vào năm 2019.

Tại sao quyết toán thuế hàng năm là thách thức và liên quan đến rủi ro?

1. Các vấn đề kỹ thuật và phi kỹ thuật trong quyết toán thuế

Thực tế mà nói, cả các vấn đề kỹ thuật, cũng như phi kỹ thuật, đều do người nộp thuế chịu như minh họa trong bảng dưới đây.

Infographic: công nghệ vs phi kỹ thuật

Các vấn đề kỹ thuật liên quan đến các giao dịch và điều chỉnh kế toán phức tạp, các yêu cầu đáng kể về tài liệu và thay đổi thường xuyên trong hướng dẫn thuế hiện hành, vốn là trọng tâm chính của cơ quan thuế trong thanh tra thuế hoặc kiểm toán thuế trong tương lai. Trong khi đó, các vấn đề phi kỹ thuật là các vấn đề nội bộ của người nộp thuế trong doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến tình trạng tuân thủ thuế của họ.

2. Thông tin quyết toán thuế là trọng tâm chính của kiểm toán thuế trong tương lai

Thông tin được khai báo trong tờ khai quyết toán thuế đã nộp cũng như báo cáo tài chính đã được kiểm toán sẽ là những điều đầu tiên được các kiểm toán viên thuế xem xét. Bất kỳ sự không nhất quán hoặc khác biệt giữa thông tin đó và sổ kế toán của người nộp thuế, các tài liệu hỗ trợ và giải thích sẽ phải chịu những thách thức hơn nữa và khả năng phải chịu thêm thuế cho kiểm toán viên thuế.

Các thủ tục đánh giá thông tin quyết toán thuế trong quá trình kiểm toán thuế được tóm tắt như sau:

Infographic: đánh giá kiểm toán thuế

Xem thêm:

Công ty quyết toán thuế uy tín

Tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận sau thuế có phải nộp thuế TNCN

Các trường hợp được miễn quyết toán thuế khi giải thể công ty

Công văn 675/TCT-KK về hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

06 Vấn đề về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh từ A đến Z

3. Mâu thuẫn về kỳ vọng và mục tiêu giữa người nộp thuế và cơ quan thuế

Thật không may, các mục tiêu nghề nghiệp và kỳ vọng của người nộp thuế gần như khác với các cơ quan thuế.

Người nộp thuế luôn muốn cho cơ quan thuế biết rằng họ hoàn toàn tuân thủ các quy định thuế hiện hành và tình trạng báo cáo thuế của họ là minh bạch. Thực tế mà nói, nhiều doanh nghiệp áp dụng KPI cho bộ phận kế toán của họ. Do đó, hiệu suất của kế toán viên được đo lường dựa trên mức độ tuân thủ thuế, mức thuế phải trả, cũng như phạt hành chính tương ứng đối với hành vi sai trái. Do đó, hầu hết các kế toán viên sẽ cố gắng hết sức để cân bằng nhu cầu của doanh nghiệp trong việc giảm thuế đã nộp cũng như để chứng minh tình trạng tuân thủ thuế của họ cùng một lúc.

Mặt khác, mục tiêu của cơ quan thuế là tìm ra và thách thức những sai lầm của người nộp thuế trong việc kê khai thuế cũng như áp dụng thuế và hình phạt bổ sung đối với hành vi sai trái. Thẳng thắn mà nói, cơ quan thuế có KPI cho nhân viên thuế của họ. Hiệu suất của nhân viên thuế được đo lường dựa trên mức thuế bổ sung và hình phạt mà họ có thể áp dụng cũng như mức độ sai lầm hoặc hành vi sai trái của người nộp thuế trong các cuộc kiểm tra thuế hoặc kiểm toán thuế tại cơ sở của người nộp thuế.

Thanh tra thuế việt nam

Làm thế nào bạn có thể chuẩn bị tốt cho quyết toán thuế?

Theo phân tích trên, người nộp thuế cần đảm bảo rằng họ đã chuẩn bị cho việc quyết toán thuế hàng năm, không chỉ tuân thủ các quy định theo luật định mà còn để giảm thiểu rủi ro bị cơ quan thuế thách thức trong kiểm toán thuế trong tương lai.

Các bảng dưới đây là những phác thảo ngắn gọn về các bước được đề xuất sẽ được thực hiện để tăng cường quá trình quyết toán thuế.

Quyết toán thuế TNDN hàng năm

Thuế TNDN Việt Nam

Quyết toán thuế TNCN hàng năm

Hoàn thiện thuế TNCN

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời