Quy định về khai thuế đối với một số loại thuế phổ biến hiện nay

Quy định về khai thuế đối với một số loại thuế phổ biến hiện nay

Khai thuế giá trị gia tăng

Khai thuế giá trị gia tăng (trừ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) quy định như sau:

– Theo tháng, trừ trường hợp theo quý, theo từng lần phát sinh và kê khai theo phương pháp khoán;

– Theo quý áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống

– Theo từng lần phát sinh áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ do người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính (kinh doanh ngoại tỉnh); trường hợp việc kê khai phát sinh nhiều lần trong một tháng thì NNT có thể đăng ký với cơ quan quản lý thuế để thực hiện khai báo thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Hồ sơ bao gồm:

– Hồ sơ thuế giá trị gia tăng tháng, quý là Tờ thuế giá trị gia tăng tháng, quý;

– Hồ sơ thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh là tờ thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh.

Xem thêm: Cách làm tờ khai bổ sung chỉnh sửa thuế GTGT

Khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là quyết toán năm hoặc quyết toán thuế đến thời điểm doanh nghiệp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm các trường hợp chuyển đổi mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi), giải thể, chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp khai theo từng lần phát sinh đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế trong trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động. Riêng trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế cơ quan thuế đặt hàng và sử dụng kết quả của các công ty kiểm toán độc lập, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế để thực hiện kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp nhanh chóng, thuận lợi.

Hồ sơ gồm có:

– Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động;

– Hồ sơ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản là tờ thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng bất động sản;

– Hồ sơ thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh là tờ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khai báo thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo tháng áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu); đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được tiêu thụ trong nước thì khai theo từng lần phát sinh.

Hồ sơ gồm:

– Hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt tháng là Tờ thuế tiêu thụ đặc biệt tháng

– Hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần phát sinh đối với hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được tiêu thụ trong nước là tờ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khai thuế thu nhập cá nhân

– Khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm: theo tháng, theo quý, theo năm và theo từng lần phát sinh.

– Các trường hợp khai thu nhập cá nhân theo tháng, theo quý, theo năm và khai theo từng lần phát sinh thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

– Hồ sơ là tờ thuế thu nhập cá nhân và tài liệu khác liên quan.

– Khai QTT thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

  • Hồ sơ QTT đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập là tờ khai quyết toán thuế và tài liệu khác liên quan;
  • Hồ sơ QTT đối với cá nhân là tờ khai quyết toán thuế và tài liệu khác liên quan của cá nhân.

Trên đây là nội dung bài viết Quy định về khai thuế đối với một số loại thuế phổ biến hiện nay. Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết hãy liên hệ ngay với Dịch vụ kế toán tại Hà Nội để được tư vấn nhanh nhất.

Bài viết có hữu ích không?

Đánh giá chất lượng

Chất lượng 0 / 5. Tổng số đánh giá 0

Không có phiếu bầu cho bài viết này

Trả lời