Quy định về khai thuế bảo vệ môi trường

Dựa theo thông tư 156/2013/TT-BTC được ban hành vào tháng 11 năm 2013. Quy định về các trường hợp Công Ty hoặc Doanh Nghiệp phải thực hiện việc kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) cho một số hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Sau đây Dịch vụ kế toán tại Hà Nội – ketoanmvb xin giới thiệu đến bạn các quy định về vấn đề khai thuế bảo vệ môi trường, từ đó công ty của bạn có thể biết và làm đúng trong vấn đề kê khai một cách dễ dàng:

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

a) Đối với hàng hóa sản xuất trong nước (trừ than đá tiêu thụ nội địa của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và xăng dầu của các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối) hoặc bao bì thuộc loại để đóng gói sản phẩm mà người mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm, người nộp thuế bảo vệ môi trường thực hiện nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường.

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ trường hợp xăng dầu nhập khẩu của các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối), người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

Quy định về khai thuế bảo vệ môi trường
Quy định về khai thuế bảo vệ môi trường

Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường là tờ khai theo mẫu số 01/TBVMT ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu liên quan đến việc khai thuế, tính thuế.

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa tự chịu trách nhiệm về việc kê khai thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp phát hiện khai sai, gian lận, trốn thuế thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Khai thuế bảo vệ môi trường

a) Đối với hàng hóa sản xuất (hoặc bao bì thuộc loại để đóng gói sản phẩm mà người mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm) bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo tháng.

Đối với hàng hóa của cơ sở sản xuất, trường hợp trong tháng không phát sinh thuế bảo vệ môi trường phải nộp thì người nộp thuế vẫn kê khai và nộp tờ khai cho cơ quan quản lý thuế để theo dõi.

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu ủy thác thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường thì người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo từng lần phát sinh (trừ trường hợp xăng dầu nhập khẩu của các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối) theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy qua bài viết này thì ketoanmvb đã chia sẻ đến bạn chi tiết về các quy định khi kê khai thuế bảo vệ môi trường dựa theo thông tư 156. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến tư liệu pháp luật thuế. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Kế Toán MVB qua Hotline 0947760868 – 0965900818. Xin cám ơn

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời