Quy định pháp luật về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Giấy chứng nhận đăng ký thuế là gì? Những lưu ý về các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định pháp luật.

Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp bị mất

Trình tự thực hiện: NNT đã được cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế nhưng bị mất giấy chứng nhận ĐKT thì NNT phải làm văn bản đề nghị CQT cấp lại giấy chứng nhận ĐKT, văn bản này gửi cho CQT trực tiếp quản lý NNT.

Quy định pháp luật về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế
Quy định pháp luật về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

– Cách thức thực hiện:

+         Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế

+         Thông qua hệ thống bưu chính

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+     Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.

+     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (bản sao có chứng thực).

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết:  Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của NNT

Quy định về Giấy chứng nhận ĐKT

Giấy chứng nhận ĐKT được cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh có hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định được cơ quan thuế cấp “Giấy chứng nhận ĐKT” mẫu số 10-MST ban hành.

Thông tin của giấy chứng nhận ĐKT bao gồm:

– Tên người nộp thuế;

– Mã số thuế;

– Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh; số, ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh; thông tin của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế được cấp lại trong trường hợp: Người nộp thuế khi bị mất, rách, nát, cháy Giấy chứng nhận ĐKT (bao gồm: Giấy chứng nhận ĐKT, Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân), Thông báo mã số thuế (bao gồm: Thông báo mã số thuế, Thông báo mã số thuế người phụ thuộc).

Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận ĐKT

Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế,

+ Thông báo mã số thuế mẫu số 13-MST ban hành.

Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Trên đây là nội dung bài viết Quy định về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế, Kế toán MVB gửi tới bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ Ketoanmvb để được giải đáp.

Trả lời