Mức giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN 2021

Giảm trừ gia cảnh(GTGC) là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Vậy các mức giảm trừ gia cảnh của năm 2021 là bao nhiêu? Thời điểm áp dụng mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân(TNCN) mới? Tất cả sẽ được Dịch vụ kế toán tại Hà Nội của KetoanMVB giải đáp ngay trong bài viết này:

Căn cứ theo điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC, điều 15 thông tư 92/2015/TT-BTC của bộ tài chính và Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 quy định về việc GTGC như sau:

Các mức giảm trừ gia cảnh theo nghị quyết 954/2020 ngày 02/06/2020

Giảm trừ gia cảnh cho bản thân mới nhất năm 2021

Bảng tính mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân
Bảng tính mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân

Theo bảng trên thì mức tính GTGC cho người nộp thuế TNCN như sau:

  • Từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020 hưởng mức GTGC 9 triệu/1 tháng.
  • Bắt đầu từ tháng 07/2020 đến thời điểm tính thuế TNCN năm 2021 thì được giảm trừ tăng lên mốc 11 triệu đồng/tháng.
  • Nếu tính mức giảm trừ gia cảnh trong năm 2020 sẽ là: 9 triệu x 8 tháng + 11 triệu x 5 tháng = 132 triệu.
  • Tổng mức giảm trừ bản thân trong năm 2020 là 132.000.000/12 tháng.

Người đóng thuế TNCN có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau như: tiền lương, tiền công… tại một thời điểm khi đó người nộp thuế có thể tính GTGC ở 1 nơi (tính tròn tháng).

Ví dụ 1:

Ông A ký hợp đồng lao động với 2 công ty ( đều là hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên) thì ông A được lựa chọn tính GTGC cho bản thân 1 trong 2 công ty đó. Công ty còn lại sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh bản thân nữa

Trường hợp trong năm tính thuế TNCN chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ chưa đủ 12 tháng thì cá nhân được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế TNCN

Ví dụ 2:

Ông A làm việc tại công ty X từ tháng 08/2020 thì hàng tháng hoặc hàng quý công ty X sẽ được tính giảm trừ bản thân cho ông A từ tháng 8/2020 đến cuối năm quyết toán:

+ Trường hợp ông A không đủ điều kiện ủy quyền cho công ty X quyết toán thì công ty X chỉ quyết toán phần thu nhập mà công ty X trả cho ông A. Lúc này thì giảm trừ bản thân = 11 triệu đồng/tháng x số tháng đã tính giảm trừ trong năm. Khi ông A đi quyết toán trực tiếp tại cơ quan thuế thì được tính đủ giảm trừ gia cảnh 12 tháng là 132 triệu đồng/năm

+ Trường hợp ông A đủ điều kiện ủy quyền quyết toán cho công ty X, thì công ty X được quyết toán thay cho ông A và được tính 12 tháng giảm trừ bản thân cho ông A là 132 triệu đồng/năm

– Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

Ví dụ 3:

Ông C là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ 01/02/2020 đến ngày 16/11/2020 ông C kết thúc hợp đồng về nước. Từ ngày 04/02/2020 đến khi kết thúc làm việc ông C có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày

--> Như vậy năm 2020 Ông C là cá nhân cư trú tại Việt Nam, được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 02/2020 đến hết tháng 11/2020

Giảm trừ người phụ thuộc mới nhất 2021

Bảng tính mức giảm trừ người phụ thuộc
Bảng tính mức giảm trừ người phụ thuộc

Công thức tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc : Mức giảm trừ từ tháng 01 đến tháng 06 của năm 2020 là 3.000.000đ/tháng. Bắt đầu từ tháng 07/2020 đến thời điểm quyết toán năm 2021 thì mức giảm trừ NPT tăng lên 4.400.000đ/tháng.

– Người nộp thuế được tính GTGC cho người phụ thuộc (NPT) nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

– Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho NPT và được tạm tính GTGC trong năm kể từ khi đăng ký.

– Trường hợp người nộp thuế chưa tính GTGC cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho NPT kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho NPT.

Riêng đối với người phụ thuộc khác (các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng) thời hạn đăng ký GTGC chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung NPT phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Khi nào áp dụng mức giảm trừ gia cảnh?

Liên quan đến thời điểm thực hiện khấu trừ thuế theo mức giảm trừ gia cảnh của năm 2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2546/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:

Thời gian áp dụng mức khấu trừ mới

Áp dụng bắt đầu từ năm 2020, có nghĩa các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức GTGC 9 triệu đồng một tháng, 3,6 triệu đồng với mỗi người phụ thuộc vào những tháng trước đó sẽ được xác định lại khi quyết toán thuế tncn năm 2020 (nếu không có gì thay đổi thì chậm nhất là ngày 30/3/2021 sẽ thực hiện quyết toán thuế).

Thời điểm bắt đầu tạm khấu trừ

Kể từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính tháng 7/2020 (Hạn nộp tờ khai là ngày 20/08/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng (Tức bắt đầu khấu trừ mức mới vào tiền lương, tiền công tháng 7 năm 2020).

Kể từ kỳ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính quý 3/2020 (Hạn nộp tờ khai là ngày 30/10/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý.

Bài viết này Ketoanmvb đã chia sẻ chi tiết đến bạn các mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc mới nhất 2021 cùng với thời điểm áp dụng các mức giảm trừ này. Chúc các bạn có thể thực hiện hoàn thuế thu nhập cá nhân thành công.

Bài viết có hữu ích không?

Đánh giá chất lượng

Chất lượng 5 / 5. Tổng số đánh giá 25

Không có phiếu bầu cho bài viết này

Trả lời