Mức độ phạt liên quan đến sử dụng hóa đơn

MỨC PHẠT SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Mức phạt đối với phạm vi sử dụng hóa đơn trước thời hạn được phép sử dụng, lập hóa đơn không đúng thời điểm, lập hóa đơn không theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, làm mất hóa đơn, chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn …

Mức phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn

Mức phạt vi phạm về sử dụng hóa đơn

Lưu ý: Theo quy định tại điều 22, 23 thông tư số 39/2014 / TT-BTC:

Sử dụng hóa đơn không hợp lệ là dùng giả đơn hóa, hóa đơn không có giá trị sử dụng hoặc hết hạn

Sử dụng đơn hóa bất hợp pháp lập hóa đơn khống; cho hoặc buôn bán hóa đơn không lập cho hoặc bán hóa đơn đã lập; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác…

Xem thêm:

  1. Doanh nghiệp dùng hóa đơn mua của cơ quan thuế có phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử không?
  2. Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng
  3. Cách viết hóa đơn đầu ra đối với hàng xuất khẩu
  4. Có hay không được viết tắt địa chỉ trên hóa đơn?
  5. Hướng dẫn Nghị định 119 về HĐĐT

Mức phạt phạm vi về sử dụng hóa đơn phát hành

Mức phạt phạm vi về sử dụng hóa đơn phát hành
Lưu ý: Theo new quy định tại tư vấn số 37/2017 / TT-BTC:

Thông báo phát hành đơn và mẫu hóa đơn phải được gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng đơn hóa

Vì vậy, chỉ cần thông báo cho cơ quan thuế trước 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn (trước đây theo quy định tại thông tin số 39/2014 / TT-BTC là 05 ngày)

Mức độ phạt về tình hình báo cáo sử dụng hóa đơn

Mức độ phạt về tình hình báo cáo sử dụng hóa đơn
Lưu ý: Theo quy định tại điều 27, thông số 39/2014 / TT-BTC:

Trường hợp trong kỳ không sử dụng đơn hóa, tại báo cáo tình hình sử dụng đơn hóa số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0).

such, nếu trong kỳ công ty bạn không sử dụng hóa đơn, bạn vẫn phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (số lượng sử dụng = 0), nếu không nộp đầy đủ bạn vẫn bị phạt.

Trên đây là bài viết về các liên kết phạm vi mức độ đến hóa đơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói tại https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi.html

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời