Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không? Ketoanmvb xin chia sẻ bạn đọc một số nội dung của Công văn số 153/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT của Tổng Cục Thuế ngày 10/01/2018 như sau:

  • Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;
  • Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;
  • Trường hợp Công ty thực hiện mua bất động sản tại các dự án của các Công ty khác và ký hợp đồng hợp tác với các công ty trên để cho thuê bất động sản này thu lợi nhuận thì Công ty không phải chủ dự án hay chủ đầu tư của các dự án nêu trên, mà đây chỉ là hoạt động kinh doanh của Công ty.

Xem thêm:

Quy định chung về quản lý thuế

Quy định về gia hạn nộp thuế

Các mức đóng thuế môn bài 2020

Hoàn thuế Giá trị gia tăng
Hoàn thuế GTGT

=> Do vậy, hoạt động mua bất động sản tại các dự án và cho thuê không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

Kết Luận: Mua bất động sản để cho thuê không được hoàn thuế GTGT

Tải toàn bộ nội dung Công văn số: 153/TCT-CS Tại đây

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.

Để xem nhiều bài viết khác, xin vui lòng truy cập link: https://ketoanmvb.com/tu-lieu-phap-luat-thue

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời