Mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế

Mẫu phiếu đăng ký trao đổi thông tin với cơ quan thuế

Dowload mẫu at here

dowload

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………………., ngày …. tháng ….. năm …..

GIẤY ĐĂNG KÝ

TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI CƠ QUAN THUẾ

QUA PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

Tên doanh nghiệp: ………………………………………. ……………………………………………… …………….

Tax number: ………………………………………. ……………………………………………… ………………………

Địa chỉ kinh doanh: ……………………………………… ……………………………………………… ……………

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: Đội Kiểm tra thuế số 2 Chi cục thuế quận Ba Đình

Doanh nghiệp đăng ký hộp thư điện tử chính thức với email địa chỉ của đơn vị là: …………………………. …………….. và sđt là: …………………… ………… để trao đổi thông tin với thuế quan,

Ngoài ra doanh nghiệp cũng đăng ký thêm một số khác email địa chỉ để cùng nhận thông tin từ thuế quan là (nếu có):

……………………………… Người sử dụng: (ví dụ ông Nguyễn Văn A giám đốc)

……………………. người sử dụng: (ví dụ bà Nguyễn Thị B Kế toán trưởng)

Doanh nghiệp cam kết sẽ thường xuyên kiểm tra hộp thư để cập nhật kịp thời các thông tin từ cơ quan thuế gửi đến và sẽ phản hồi thông tin với cơ quan thuế từ hộp thư này.

Nếu chính thức địa chỉ email trên có sự thay đổi, Doanh nghiệp sẽ gửi địa chỉ thay thế mới cho cơ quan thuế để cập nhật và trao đổi thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ tên của họ và đóng dấu)

Xem thêm:

Dịch vụ quyết toán thuế uy tín

Công văn 639/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Các loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Làm thế nào để tránh bị phạt do vi phạm thuế

Giới thiệu về thuế thu nhập cá nhân

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời