Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính mới nhất

Đối với các công ty mới thành lập trong vòng 90 ngày trước ngày kết thúc năm tài chính sẽ đủ điều kiện gộp báo cáo tài chính và gộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng bạn phải làm công văn xin gộp báo cáo tài chính. Vậy, cơ sở pháp lý về điều kiện gộp báo cáo tài chính là gì? Mời các bạn cùng Kế Toán MVB phân tích qua bài viết sau

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính mới nhất

Cơ sở pháp lý để xác định điều kiện gộp báo cáo tài chính

Căn cứ vào khoản 3, điều 3, Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014, thì:

“3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

Bên cạnh đó, tại khoản 4, điều 12 Luật Kế Toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015, thì:

“4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.”

Kết luận: nếu công ty bạn được thành lập từ tháng 10 dương lịch (ngày xác định là ngày cấp giấy phép kinh doanh) thì đã đủ điều kiện gộp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Hạn nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính

Theo tiết đ, khoản 3, điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013, thì:

“đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính”

Kết luận: hạn nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính phải sớm hoặc bằng ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Nơi nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính

Nơi nộp công văn xin gộp báo cáo tài chính: bộ phận 1 cửa của cục/chi cục thuế trực tiếp quản lý.

Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính

Công ty ….….

Số: …./CV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

 

CÔNG VĂN
V/v: Gộp báo cáo tài chính năm …

                   Kính gởi:

TÊN DOANH NGHIỆP:

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ:

MÃ SỐ THUẾ:

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT:

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Công ty chúng tôi được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ….. do sở Kế Hoạch Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày …/…/…. Tính đến ngày 31/12/20…công ty chúng tôi hoạt động chưa quá 90 ngày.

– Căn cứ vào khoản 3, điều 3, Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014

– Căn cứ vào khoản 4, điều 12 Luật Kế Toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015

Vì vậy, hôm nay công ty chúng tôi làm công văn này để thông báo đến quý chi cục về việc công ty chúng tôi sẽ gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm … vào báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm …

Công ty chúng tôi cam kết sẽ báo cáo đầy đủ và chính xác số liệu trên báo cáo tài chính và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm …

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:
– Chi cục thuế …
– Lưu
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tải công văn gộp báo cáo tài chính

Bạn cần lưu trữ file, tải tại đây

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính mới nhất

Trên đây là tất cả các vấn đề liên quan đến việc gộp báo cáo tài chính. KetoanMVB hy vọng đã giải đáp được tất cả thắc mắc của các bạn thông quan bài viết này. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính giá rẻ nhất tại Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0965900818 – 0947760868. Xin cám ơn

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời