Lưu ý khi lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Thời điểm cuối năm là lúc các doanh nghiệp cũng như kế toán rất bận rộn vì phải báo cáo tài chính cuối năm. Vậy khi lập báo cáo tài chính năm, kế toán viên và doanh nghiệp cần lưu ý những gì để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ và chính xác. Hãy cùng Kế Toán MVB tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Các lưu ý khi lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Lưu ý khi lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp
Lưu ý khi lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp
 1. Kiểm tra và Đối chiếu Số Liệu: Đảm bảo rằng tất cả các số liệu trong sổ sách kế toán đã được kiểm tra và đối chiếu chính xác, bao gồm cả việc kiểm tra các giao dịch phát sinh trong năm.
 2. Tuân Thủ Quy Định: Cập nhật và tuân thủ theo các quy định mới nhất về thuế và kế toán. Quy định về thuế và kế toán thường xuyên thay đổi, do đó cần cập nhật để đảm bảo báo cáo tuân thủ.
 3. Phân Loại và Hạch Toán Đúng: Đảm bảo rằng tất cả các khoản mục đã được phân loại và hạch toán đúng theo quy định. Điều này bao gồm việc phân biệt rõ ràng giữa chi phí và tài sản, thu nhập và nợ phải trả.
 4. Chuẩn Bị và Xem Xét Hồ Sơ Đầy Đủ: Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, chứng từ cần thiết cho quyết toán thuế và báo cáo tài chính. Mọi giao dịch đều cần có chứng từ hợp lệ tương ứng.
 5. Tính Toán Thuế Chính Xác: Tính toán cẩn thận các khoản thuế phải nộp, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT, và các loại thuế khác theo quy định.
 6. Lập Kế Hoạch và Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả: Do khối lượng công việc lớn cuối năm, việc lập kế hoạch và quản lý thời gian là rất quan trọng để đảm bảo kịp thời hoàn thành mọi nhiệm vụ.
 7. Sử Dụng Phần Mềm Kế Toán: Sử dụng phần mềm kế toán đáng tin cậy để tự động hóa và tối ưu hóa quá trình lập báo cáo, giảm thiểu sai sót.
 8. Tư Vấn và Hỗ Trợ Chuyên Môn: Đối với những vấn đề phức tạp, không rõ ràng, nên tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia kế toán và thuế để đảm bảo chính xác và tuân thủ.
 9. Chuẩn Bị cho Kiểm Toán: Chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình kiểm toán bằng cách sắp xếp và lưu trữ tốt các chứng từ, báo cáo.
 10. Rà Soát và Cập Nhật Các Chính Sách Nội Bộ: Đảm bảo rằng các chính sách kế toán và thuế nội bộ của doanh nghiệp đã được cập nhật và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Việc chú ý đến các điểm trên sẽ giúp đảm bảo quá trình lập quyết toán thuế và báo cáo tài chính năm diễn ra một cách suôn sẻ, chính xác, giảm thiểu rủi ro và sai sót, đồng thời tuân thủ tốt các quy định của pháp luật.

21 việc cần làm trước khi lập báo cáo tài chính

Ghi nhận lệ phí môn bài đầu năm tài chính:

 • Ghi nhận lệ phí môn bài phải nộp
 • Chi tiền nộp thuế môn bài 

Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm trong cả hai trường hợp có lãi và lỗ

Tính và nộp thuế TNDN tạm tính và hạch toán: Căn cứ số thuế TNDN phải nộp vào NSNN theo quy định

Quản lý nguồn tiền mặt:

 • Để tránh quỹ tiền mặt thiếu hụt do chi phí mà không có giấy tờ chứng minh, hợp đồng mượn tiền từ Sếp để bù đắp vào là phương án hợp lý.
 • Không được tự ý giảm nguồn tiền mặt nếu không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Tiền trong ngân hàng: Đối chiếu số dư của tất cả các tài khoản ngân hàng, bao gồm cả các tài khoản không có giao dịch. Đảm bảo rằng không có tài khoản nào có số dư âm trên báo cáo tài chính. Khi có giao dịch thấu chi, coi như đang vay ngân hàng.

Thuế GTGT khấu trừ: So sánh số dư ở chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT với số dư ở TK 1331. Đối với hóa đơn mua vào, đảm bảo số dư ở TK 1331 không lớn hơn số dư ở chỉ tiêu 43.

Công nợ phải thu: Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng và kiểm tra xem đã xuất hóa đơn theo quy định pháp luật chưa.

Công nợ phải trả: Đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp và kiểm tra xem có hợp đồng trả chậm theo quy định không.

Tiền tạm ứng: Kiểm tra để hoàn trả tiền tạm ứng nếu không sử dụng hết.

Hàng tồn kho: Kiểm tra hàng nhập và xuất, đảm bảo tính chính xác và không vượt quá số lượng tồn kho hiện có. Lập dự phòng khi cần thiết.

Phân bổ chi phí trả trước: Kiểm tra đã phân bổ chưa và xác định loại chi phí nào hợp lý.

Tài sản cố định: Kiểm tra đã khấu hao chưa và xác định chi phí khấu hao hợp lý.

Thuế phải nộp: Xác định số thuế phải nộp dựa trên quyết toán thuế và hạch toán phù hợp.

Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN: Hạch toán lương và các khoản trích theo luật đúng cách và kiểm tra lại với cơ quan bảo hiểm.

Các khoản tiền vay, mượn: Kiểm tra để hoàn trả kỳ hạn đúng cách.

Doanh thu, Giá vốn, Chi phí: Xác định và hạch toán các khoản này một cách chính xác.

Kết chuyển số liệu: Thực hiện kết chuyển các tài khoản theo quy định.

Quyết toán thuế: Thực hiện quyết toán thuế TNDN và TNCN, điều chỉnh số thuế phù hợp.

Kết chuyển tài khoản: Kết chuyển các tài khoản 8211, 911 và 4212.

Lập báo cáo tài chính: Hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm.

Kiểm toán báo cáo tài chính: Tiến hành kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0