Luật quản lý thuế của Việt Nam có hiệu lực vào tháng 7 năm 2020

 • Luật cải cách và phê duyệt của Việt Nam về Quản lý thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020.
 • Luật mới sẽ giảm bớt các thủ tục quản lý thuế cho các thực thể trong khi vẫn đảm bảo thực thi nghiêm ngặt để ngăn chặn trốn thuế.
 • Vietnam Briefing nhấn mạnh bảy thay đổi mà người nộp thuế nên biết.

Tiếng Việt mới Luật Quản lý thuế 38/2019 / QH14 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Theo luật mới, cơ quan thuế đã được cấp thêm quyền hạn thực thi. Đồng thời, luật mới đã giúp cả cá nhân và tổ chức nộp thuế dễ dàng hơn một chút.

Chính quyền dự kiến ​​sẽ cung cấp năm nghị định và tám thông tư để hướng dẫn thực hiện. Mặc dù các thủ tục thực hiện vẫn còn sắp tới, người nộp thuế có thể bắt đầu chuẩn bị bằng cách xem xét luật pháp với các cố vấn địa phương của họ ngay bây giờ.

Bảy thay đổi lớn cho người nộp thuế

 1. Tăng cường thực thi và kiểm soát nâng cao đối với các giao dịch của các bên liên quan

Theo luật mới, cơ quan thuế sẽ có thêm quyền thu thuế, đặc biệt trong trường hợp cá nhân hoặc công ty cố gắng trốn thuế.

Điều này sẽ bao gồm các trường hợp mà các công ty không tuân thủ yêu cầu chuyển giá và các giao dịch trong đó các thực thể cố tình tránh nộp thuế.

Để giúp đảm bảo tuân thủ, cơ quan thuế Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với các khu vực pháp lý quốc tế thông qua trao đổi thông tin.

Hơn nữa, các doanh nghiệp tham gia vào chuyển giá sẽ được yêu cầu nộp như một khoản hoàn trả riêng, thay vì bao gồm thông tin này như một phần của thuế thu nhập doanh nghiệp trở về.

 1. Đăng ký thuế

Giấy chứng nhận đăng ký thuế sẽ được cấp trong ba ngày. Quá trình này hiện mất 10 ngày.

Xem thêm:

Dịch vụ quyết toán thuế uy tín

Báo cáo Thuế & Tuân thủ Khác Hạn chót đến năm 2022

Giải trình văn bản mẫu với cơ quan thuế

Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT

Khai không đủ nội dung hồ sơ thuế xử phạt hành chính thế nào?

 1. Nộp thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân (PIT) thời hạn hoàn trả đã được kéo dài đến 120 ngày kể từ 90 ngày hiện tại của cuối năm dương lịch. Phần mở rộng này được áp dụng cho các cá nhân hoàn thiện tờ khai thuế hàng năm của họ trực tiếp với cơ quan thuế.

Các cá nhân sẽ có thể sử dụng mã quốc tịch của họ để nộp khi nó đã được thực hiện. Hiện tại, các cá nhân bắt buộc phải có mã số thuế và một số chứng minh nhân dân để nộp thuế.

 1. Đại diện pháp lý

Đại diện pháp lý của một thực thể tại Việt Nam sẽ cần phải đảm bảo các công ty của họ tuân thủ thuế. Theo luật mới, chính quyền có thể ngăn đại diện pháp lý rời khỏi đất nước nếu chủ lao động của họ chưa nộp thuế đúng hạn.

 1. Kiểm toán

Các tổ chức kinh doanh sẽ được phép nộp thêm tài liệu khai thuế sau khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm toán hoặc kiểm tra.

Dự thảo luật cũng đã đưa ra hai loại kiểm toán: kiểm tra thuế và kiểm tra thuế. Một cuộc kiểm tra thuế dài hơn và tập trung vào một vấn đề cụ thể. Một bài kiểm tra thuế ngắn hơn nhưng bao gồm các vấn đề hoặc bất thường rộng hơn.

Thời gian kiểm tra thuế cũng đã được tăng từ năm đến 10 ngày.

 1. Tăng tính minh bạch và lợi ích của người nộp thuế

Người nộp thuế có quyền biết thời gian xử lý các khoản hoàn thuế, số tiền không hoàn lại và cơ sở pháp lý cho các khoản thuế không hoàn lại đó. Hơn nữa, họ sẽ không bị phạt nếu họ khai báo và nộp thuế theo hướng dẫn chính thức của cơ quan thuế.

Thời hạn xử lý hoàn thuế được áp dụng bởi cơ quan thuế. Đặc biệt:

 • Hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện được hoàn thuế trước khi kiểm tra – sáu ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn xin hoàn thuế; và
 • Hồ sơ hoàn thuế phải kiểm tra trước khi hoàn thuế – 40 ngày sau khi nhận được đơn xin hoàn thuế.

Người nộp thuế muốn kháng cáo quyết định được yêu cầu phải trả toàn bộ số tiền thuế cũng như bất kỳ hình phạt và lãi chậm trả. Tuy nhiên, nếu người nộp thuế thắng đơn kháng cáo, họ có thể yêu cầu cơ quan thuế trả lãi 0,03 phần trăm mỗi ngày trên số tiền được hoàn trả.

 1. Thương mại điện tử, thuế điện tử và hóa đơn điện tử

Luật mới quy định rằng các quy tắc thuế liên quan đến hoạt động thương mại điện tử sẽ được thực hiện vào tháng 7 năm 2022. Các quy định về hoạt động thương mại điện tử vẫn yêu cầu làm rõ trong tình trạng hiện tại; tuy nhiên, một số điểm nổi bật đáng chú ý bao gồm:

 • Các ngân hàng thương mại sẽ được yêu cầu giữ lại và nộp thuế thay mặt cho các công ty thương mại điện tử kinh doanh ở nước ngoài, nhưng kiếm thu nhập từ Việt Nam;
 • Các công ty thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số không có cơ sở thường trú tại Việt Nam sẽ được yêu cầu đăng ký, khai báo và nộp thuế đối với thu nhập nguồn gốc Việt Nam, trực tiếp hoặc bằng ủy quyền;
 • Các thực thể kinh doanh đủ điều kiện thực hiện các giao dịch thuế điện tử sẽ được yêu cầu thực hiện các giao dịch thuế điện tử cho các mục đích thuế. Điều này bao gồm cả cơ quan thuế là tốt. Thông tin chi tiết về các giao dịch thuế điện tử có thể được tìm thấy trong Thông tư 110/2015; và
 • Hóa đơn điện tử sẽ là bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp từ tháng 11 năm 2020.

Luật mới cũng sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp không thường trú bán hàng hóa và dịch vụ vào Việt Nam thông qua các nền tảng trực tuyến. Thông tin chi tiết về hóa đơn điện tử và hoạt động thương mại điện tử có thể được tìm thấy trong Nghị định 119/2018 / ND-CP.

Các nhà đầu tư nên theo dõi cập nhật của chúng tôi về bất kỳ thông tư sắp tới nào để giúp hướng dẫn thực hiện luật quản lý thuế mới.

Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2019 và đã được cập nhật để bao gồm những phát triển mới nhất.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời