Kiểm tra nhanh các rủi ro về thuế

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA NHANH

A. / Thuế tiêu chuẩn chỉ kiểm tra ngay trên báo cáo mà họ nhận được

1. / Biến động doanh thu bất thường trong 3 năm liền kề hoặc 3 năm lỗ liên tiếp

2. / Doanh thu nhỏ hơn giá trị hàng nhập (Ít âm thanh), hàng tồn kho tăng đều mà hàng nhập cũng tăng đều

(Lưu ý: Nếu giá bán < giá mua thì thuế có quyền ấn định thuế theo Luật Quản lý thuế)

3. / Dư tài khoản 131 Có liên tục qua các năm

Dư Có TK131 còn cho thấy rủi ro xuất hoá đơn không đúng thời điểm

4. / Các khoản doanh thu, tiền lương, thanh toán chỉ không khớp với báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở mức độ lớn (chênh lệch lớn không giải thích được)

5. / Doanh thu và khác thu nhập chênh lệch nhiều so với tờ khai thuế giá trị gia tăng không giải thích được (Nghi ngờ hạch toán thiếu doanh thu hoặc xuất bảng kê khai thuế GTGT bị thiếu)

6. / Dư tài khoản 334, 335 lớn (nghi ngờ chuyển đổi chi phí để giảm dần)

7. / Phát sinh bên Nợ TK334 không khớp với tờ khai thuế TNCN

8. / Lãi suất thấp hơn 3 năm liên tục bất biến động (trong khi ngành nghề kinh doanh không có sự thay đổi lớn)

Xem thêm:

Công ty dịch vụ quyết toán thuế

Tuân thủ thuế về giải thể văn phòng đại diện

Thông tư 130 hướng dẫn sửa đổi luật thuế GTGT, TTĐB

Thủ tục chấm dứt mã số thuế khi doanh nghiệp giải thể

B. / Các vấn đề cần lưu ý khi làm báo cáo tài chính

1. / Xuất hóa đơn đầy đủ cho quà tặng khách hàng

2. / Xuất hóa đơn cho khách lẻ (đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải, bán lẻ, ăn uống). Lưu ý là bạn xuất ra ít hơn, vì không xuất ra sẽ bị ấn định bởi khách hàng lẻ

3. / Hồ sơ nghiệm thu năm nay nhưng xuất ra hóa đơn nhận vào năm sau (cái này hay được đối với việc xây dựng khi thời gian thử nghiệm kéo dài, ngày trên hồ sơ có khi sang năm 2017 nhưng hóa đơn sang năm 2018 mới xuất)

4. / Sai lầm định nghĩa đối tượng không chịu thuế (đặc biệt lưu ý với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) dẫn tới áp suất thuế 10%

5. / Không bổ sung VAT sử dụng chung trong trường hợp có doanh thu không chịu thuế, vừa có doanh thu không chịu thuế. Lưu ý cuối năm phải bổ sung lại cho cả năm

6. / Kê khai hóa đơn đầu vào các tài khoản được sử dụng cho gia đình mà không hợp lý hóa được để chứng minh máy chủ sản xuất kinh doanh (Vấn đề là cách bạn chứng minh đồ dùng đó máy chủ sản xuất kinh doanh & đưa vào hợp lý)

7. / Không tra cứu hóa đơn trước khi kê khai, hướng dẫn tới các đĩa hóa đơn, gỡ bỏ

8. / Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt

9. / Khu tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của bên cho thuê

10./ Chi phí không tương ứng với doanh thu (nguyên tắc TT78, TT96)

11./ Không trừ 10% đối với lao động dưới 3 tháng (lưu ý: tuyệt đối không làm cam kết nếu cá nhân không có thuế mã), lách BHXH sai

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói tại https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toan-tron-goi.html

Bình chọn

Xếp hạng 4 / 5. Tổng số bình chọn 1

Trả lời