Kéo dài thời hạn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 1 tháng so với quy định cũ

Việc quyết toán thuế TNCN kỳ tính thuế năm 2020 được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn tại:

  1. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12;
  2. Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2020;
  3. Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh về thuế thu nhập cá nhân;
  4. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Dịch vụ kế toán trọn gói của Ketoanmvb xin giới thiệu 1 số điểm mới về việc kéo dài thời gian cá nhân tự quyết toán thuế TNCN như sau:

Kéo dài thời hạn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN
Kéo dài thời hạn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì từ kỳ tính thuế năm 2020, đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Đối với tổ chức trả thu nhập thì thời hạn hộp hồ sơ QTT TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Đối với cá nhân thì kể từ kỳ QTT TNCN năm 2020 thời hạn nộp hồ sơ QTT đã được kéo dài hơn 01 tháng so với quy định trước đây nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp.

Xem thêm:

Công ty dịch vụ quyết toán thuế uy tín

Trường hợp giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN

7 Trường hợp được hoàn thuế GTGT

Theo quy định thì cá nhân phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế. Để cắt giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế và giảm áp lực xử lý hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì miễn thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm đối với cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống

=====>>>>Như vậy, các cá nhân này sẽ không phải nộp thêm thuế cũng như không phải thực hiện việc QTT TNCN. Cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế TNCN theo hình thức tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập theo quy định.

Để cắt giảm thủ tục hành chính cho người nộp thuế và giảm áp lực xử lý hồ sơ quyết toán cho cơ quan thuế thì đã có quy định cá nhân thực hiện việc ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập trong các trường hợp cá nhân có thu nhập duy nhất tại một nơi theo hợp đồng lao động:

  • Cá nhân có thu nhập duy nhất tại một nơi theo hợp đồng lao động đồng thời có thu nhập vãng lai tại ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%;
  • Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Cá nhân ủy quyền quyết toán cũng được áp dụng các quy định về mức giảm trừ gia cảnh mới theo Nghị quyết số 954/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được áp dụng quy định về miễn thuế TNCN phải nộp thêm nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân, điều chỉnh mức giảm trừ, xác định số thuế TNCN được miễn theo đúng quy định nêu trên mà cá nhân ủy quyền quyết toán thuế không phải thực hiện các thủ tục hành chính nào khác.

Nguồn: http://tapchithue.com.vn/chinh-sach-moi/19954-keo-dai-thoi-han-ca-nhan-tu-quyet-toan-thue-tncn.html

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời