Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

(TCT online) – Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 22.09/2020CV-MCL ngày 22/9/2020 của Công ty TNHH may Chợ Lớn về việc kê khai và nộp thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh. Về vấn đề này, ngày 29/10/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 4601/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/07/2015):

Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

Xem thêm:

Cá nhân bán tài sản có phải nộp thuế không

Hướng dẫn khắc phục 5 lỗi nộp thuế điện tử thường gặp

Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý thuế

Xác định căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/7/2015):

“6. Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế GTGT với cơ quan thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH may Chợ Lớn là nhà thầu chính có trụ sở tại TP HCM ký hợp đồng thi công xây dựng công trình tại tỉnh Long An và đã xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư đối với toàn bộ giá trị thi công theo hợp đồng thì Công ty TNHH may Chợ Lớn phải khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này tại tỉnh Long An theo quy định đối với toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT ký với chủ đầu tư. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế vãng lai

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời