Lưu ý khi kê khai thuế giá trị gia tăng năm 2023

Năm 2023 với sự thay đổi chính sách giảm thuế VAT đối với 1 số loại hình cơ sở kinh doanh vì vậy doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định pháp luật. Bài viết này mời bạn cùng Ketoanmvb tìm hiểu chi tiết các vấn đề cần chú ý trong việc kê khai thuế GTGT năm 2023:

Tại sao cần kê khai thuế GTGT?

Kê khai thuế giá trị gia tăng hay VAT là nghĩa vụ của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế GTGT cần phải khai báo đầy đủ các phát sinh có chịu thuế VAT trong kỳ khi mua hàng, bán hàng hay số thuế cần nộp, đã nộp cho cơ quan thuế trong kỳ khai thuế VAT.

Việc kê khai thuế được thực hiện theo mẫu tờ khai thuế. Căn cứ vào các dữ liệu khác nhau trên tờ khai thuế, người nộp thuế kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu trên tờ khai.

Sau khi lập xong tờ khai thuế, người nộp thuế nộp cho cơ quan thuế. Việc kiểm tra tính đúng đắn của kê khai thuế xảy ra trước thời điểm nộp thuế. Vấn đề sai sót trong việc tính số thuế phải nộp thuộc trách nhiệm của cơ quan thuế.

Lưu ý khi kê khai thuế giá trị gia tăng năm 2023
Lưu ý khi kê khai thuế giá trị gia tăng năm 2023

Lưu ý về kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng

Để kê khai thuế giá trị gia tăng năm 2023 đúng quy định thì bạn cần phải lưu ý về kỳ kê khai thuế của doanh nghiệp theo tháng hay theo quý.

Nếu kê khai thuế VAT theo tháng

Theo Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP

“1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.”
Như vậy, thuế GTGT là loại thuế kê khai theo tháng. Nếu doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí dưới đây thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý.

Trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý

Căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 9, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tiêu chí áp dụng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý như sau:

Áp dụng cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng, căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện kê khai theo tháng hoặc theo quý.

Áp dụng cho doanh nghiệp đang hoạt động

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng nếu có tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được kê khai thuế GTGT theo quý.
Trong đó:

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Nếu doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho các đơn vị phụ thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sẽ bao gồm tổng cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc địa điểm kinh doanh.

Lưu ý về phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng

Hiện nay có hai phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng: phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Vậy làm thế nào để bạn có thể xác định được doanh nghiệp hiện đang tính thuế theo phương pháp nào?

Lưu ý khi kê khai thuế VAT bằng phương pháp khấu trừ

Căn cứ theo Điều 12, Thông tư 219/2013/TT-BTC, phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với những doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo duy định, bao gồm:

Doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp.

Cơ sở kinh doanh tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp.

Lưu ý khi kê khai thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp chủ yếu là các cơ sở kinh doanh có hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý. Ngoài ra, còn một số đối tượng khác gồm có:

Hộ, cá nhân kinh doanh.

Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng năm dưới một tỷ đồng, trừ trường hợp các đối tượng đăng ký áp dụng tự nguyện phương pháp khấu trừ.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện phương pháp khấu trừ thuế.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng phát sinh doanh thu tại Việt Nam nhưng chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định về thuế hiện hành.

Các tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đã đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Lưu ý về hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng

Theo Điều 44, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng như sau:

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng trong tháng đầu của quý liền kề tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp thuế theo quý.

Trên đây là một số lưu ý khi kê khai thuế giá trị gia tăng năm 2023. Kế toán doanh nghiệp cần lưu ý để xác định kỳ kê khai thuế, phương pháp kê khai thuế và hạn nộp tờ khai thuế VAT để áp dụng đúng quy định.

Bình chọn

Xếp hạng 5 / 5. Tổng số bình chọn 1368