Hướng dẫn về Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam cho người nước ngoài 2021

Nếu bạn là người nước ngoài đang có kế hoạch làm việc hoặc hiện đang làm việc tại Việt Nam, bạn rõ ràng phải biết và tuân thủ các quy định về thuế tại khu vực này. Một ưu điểm đáng chú ý của thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam là mức khấu trừ được phép khá lớn.

Trong bài viết này, Ketoanmvb sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn đơn giản nhưng cặn kẽ về thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam. Tất cả thông tin về chủ đề này đều được cập nhật mới nhất!

1. Tổng quan về Thuế cá nhân ở Việt Nam

Tổng quan về Thuế cá nhân ở Việt Nam

Thông thường, thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam được đánh vào thu nhập của cá nhân chủ yếu dựa trên nơi cư trú của họ. Như đã nói, có hai trạng thái cư trú cho mục đích thuế: cư dân cư trú có thuế và cư dân không chịu thuế.

Tình trạng cư trú

Cụ thể, bạn được coi là đối tượng cư trú chịu thuế tại Việt Nam nếu bạn thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

 • Sự hiện diện thực tế của bạn tại Việt Nam đạt từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên bạn đến; hoặc là
 • Bạn có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam hoặc thuê nhà tại Việt Nam có thời hạn.

Với tư cách là cư dân thuế, bạn sẽ bị đánh thuế đối với thu nhập trên toàn thế giới kiếm được cả trong và ngoài Việt Nam.

Mặt khác, bạn là đối tượng không chịu thuế khi bạn không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào ở trên. Và là đối tượng không chịu thuế, bạn sẽ chỉ bị đánh thuế đối với thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

10 loại thu nhập chịu thuế

Theo văn bản hợp nhất số 15 / VBHN-VPQH quy định về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, các loại thu nhập sau đây phải chịu thuế thu nhập cá nhân:

 • Thu nhập từ kinh doanh có doanh thu năm trên 100 triệu đồng
 • Thu nhập việc làm
 • Thu nhập từ đầu tư (lãi / cổ tức)
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng vốn) thông qua hình thức hoán đổi cổ phần hoặc các hình thức khác
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập từ trúng thưởng
 • Thu nhập từ bản quyền hoặc tiền bản quyền
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
 • Thu nhập từ thừa kế (có thể là cổ phiếu, vốn, bất động sản hoặc các tài sản đã đăng ký khác)
 • Thu nhập từ quà tặng (có thể là cổ phiếu, vốn, bất động sản hoặc các tài sản đã đăng ký khác)

Thu nhập không chịu thuế

Ở Việt Nam, không phải tất cả các loại thu nhập đều phải chịu thuế cá nhân. Đặc biệt, các loại thuế này được miễn thuế:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (hoặc thừa kế, tặng cho bất động sản) giữa các thành viên trong gia đình
 • Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở mà chỉ có một nhà, đất duy nhất
 • Thu nhập từ làm muối, trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản
 • Lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc lãi theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • Bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc phi nhân thọ hoặc các khoản bồi thường theo quy định khác
 • Chuyển tiền ra nước ngoài, lương hưu và học bổng
 • Tiền lương làm ca đêm, làm thêm giờ cao hơn tiền lương thường xuyên trả cho ca ngày hoặc cao hơn tiền lương làm việc theo giờ quy định của pháp luật
 • Các loại thu nhập được quy định khác liên quan đến mục đích từ thiện

Năm tính thuế

Đối với cư dân thuế, năm tính thuế là năm dương lịch (từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12). Trường hợp người nước ngoài lưu trú tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch đầu tiên thì năm tính thuế đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên đến Việt Nam. Từ năm thứ hai, năm tính thuế sẽ là năm dương lịch.

Đối với cá nhân không phải nộp thuế, kỳ tính thuế được tính theo thời gian cá nhân cư trú tại Việt Nam.

2. Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào tình trạng cư trú cũng như loại thu nhập của bạn.

2.1 Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam đối với người cư trú

Đối với thu nhập từ việc làm, Việt Nam áp dụng thuế suất lũy tiến nếu bạn là đối tượng cư trú. Vui lòng xem bảng dưới đây để xem các tỷ lệ cụ thể được áp dụng cho các phần khác nhau của số tiền thu nhập:

Thu nhập chịu thuế hàng tháng (VND) Thuế suất
Lên đến 5 triệu 5%
Trên 5 đến 10 triệu 10%
Trên 10 đến 18 triệu 15%
Trên 18 đến 32 triệu 20%
Trên 32 đến 52 triệu 25%
Trên 52 đến 80 triệu 30%
Trên 80 triệu 35%

Đối với thu nhập từ kinh doanh (doanh thu hàng năm dưới 100 triệu không được coi là thu nhập từ kinh doanh), thuế suất thay đổi tùy theo lĩnh vực:

Thu nhập kinh doanh từ Thuế suất
Phân phối và cung cấp hàng hóa 0,5%
Dịch vụ hoặc xây dựng mà không cần cung cấp nguyên liệu thô 2%
Cho thuê tài sản, bán lại bảo hiểm, xổ số hoặc hàng hóa 5%
Sản xuất, vận chuyển, dịch vụ gắn liền với hàng hóa, xây dựng có cung cấp nguyên vật liệu 1,5%
Các lĩnh vực khác 1%

Đối với các loại thu nhập khác, thuế suất được mô tả như sau:

Các loại thu nhập Thuế suất
Cổ tức / Thu nhập đầu tư vốn 5%
Tiền bản quyền hoặc thu nhập nhượng quyền 5%
Thu nhập từ việc đoạt giải 10%
Thu nhập từ Thừa kế hoặc Quà tặng 10%
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 20% trên thu nhập ròng
Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu / cổ phiếu 0,1% trên doanh thu bán hàng
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 2% trên doanh thu bán hàng

2.2 Thuế suất thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam dành cho người không chịu thuế

Tương tự, đối với những người không cư trú chịu thuế, các mức thuế suất khác nhau được áp dụng cho các loại thu nhập khác nhau:

Loại thu nhập Thuế suất
Thu nhập việc làm 20%
Thu nhập kinh doanh từ cung cấp hàng hóa 1%
Thu nhập kinh doanh từ cung cấp dịch vụ 5%
Thu nhập kinh doanh từ sản xuất, xây dựng, vận tải và các lĩnh vực khác 2%
Cổ tức / Thu nhập đầu tư vốn 5%
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 0,1% trên doanh thu bán hàng
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 2% trên doanh thu bán hàng
Thu nhập từ tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại (chỉ số tiền trên 10 triệu một hợp đồng) 5%
Thu nhập từ thừa kế, quà tặng, trúng thưởng (chỉ vượt quá 10 triệu / trường hợp) 10%

3. Làm thế nào để giảm thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

Làm thế nào để giảm thuế thu nhập cá nhân

Tin tốt! Nếu bạn là cư dân thuế tại Việt Nam, bạn sẽ có hai cách hợp pháp để giảm thuế thu nhập: Giảm trừ gia cảnh và giảm trừ tiền tặng cho.

3.1 Khấu trừ hoàn cảnh gia đình

Theo Nghị quyết số 954/2020 / UBTVQH14 của Chính phủ ban hành, quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2020:

 • Là người đóng thuế, bạn có thể tự động khấu trừ 11 triệu đồng (khoảng 471 đô la Mỹ) mỗi tháng từ thu nhập kinh doanh chịu thuế hoặc thu nhập từ việc làm của mình, và
 • Đối với mỗi người phụ thuộc, bạn có thể khấu trừ thêm 4,4 triệu VND (khoảng 88 đô la Mỹ) mỗi tháng từ thu nhập chịu thuế của mình.

Tuy nhiên, bạn cần đăng ký và cung cấp các giấy tờ chứng minh cho cơ quan thuế địa phương để xác nhận rằng người phụ thuộc đủ điều kiện để được hưởng chính sách giảm trừ. Người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn có thể là con cái dưới 18 tuổi, vợ / chồng hoặc cha mẹ không có khả năng làm việc hoặc có thu nhập thấp.

Luật thuế TNCN Việt Nam cũng nêu rõ, người nộp thuế gặp khó khăn trong việc nộp thuế do thiên tai, tai nạn, bệnh tật hiếm muộn được xét giảm số thuế phải nộp (do cơ quan thuế xác định).

3.2 Khấu trừ quyên góp

Hơn nữa, bạn có thể khấu trừ từ doanh nghiệp chịu thuế hoặc thu nhập từ việc làm của mình một số tiền tương đương với khoản đóng góp của bạn vào:

 • Các tổ chức được chấp thuận nuôi dạy hoặc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật và người lớn tuổi; hoặc là
 • Một số tổ chức từ thiện đã được phê duyệt.

Ngoài ra, mục 21 văn bản số 15 / VBHN-VPQH cũng nêu rõ các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội cũng có thể được trừ vào thu nhập chịu thuế.

4. Kê khai và nộp thuế

Đối với thu nhập từ việc làm, thuế thu nhập cá nhân cần được kê khai và nộp thuế hàng tháng (trong vòng 20 ngày sau khi tháng kết thúc) hoặc hàng quý (trong vòng 30 ngày sau khi quý kết thúc). Thông thường, các tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này.

Sau đó tổng số tiền đã nộp sẽ được đối chiếu vào quyết toán thuế cuối năm. Tờ khai thuế hàng năm phải được nộp trong vòng 90 ngày sau khi năm thuế kết thúc và tất cả số tiền thuế còn lại cần phải được thanh toán trong cùng kỳ.

Đối với thu nhập ngoài việc làm, thời gian kê khai và nộp thuế khác nhau tùy theo từng loại thu nhập. Thông thường, nó tuân theo cơ sở nhận.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động. Và người nước ngoài cũng phải quyết toán thuế TNCN đối với việc chấm dứt hợp đồng lao động tại Việt Nam trước khi xuất cảnh.

5. Bài học rút ra chính

 • Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam thay đổi tùy theo tình trạng cư trú và loại thu nhập của bạn. Con số quan trọng cần nhớ 183 ngày .
 • Đối với người cư trú chịu thuế, thu nhập từ việc làm trên toàn thế giới (bất kể trong hay ngoài Việt Nam) đều bị đánh thuế, với mức lũy tiến từ 5% đến 35% .
 • Đối với đối tượng cư trú không chịu thuế, chỉ thu nhập từ việc làm phát sinh trong nước mới bị đánh thuế với thuế suất 20% .
 • Thông thường, thu nhập từ hoạt động kinh doanh (doanh thu trên 100 triệu đồng) bị đánh thuế với các mức thuế suất khác nhau tùy thuộc vào các lĩnh vực khác nhau.
 • Hai cách hợp pháp để giảm thuế TNCN phải nộp ở Việt Nam là Giảm trừ gia cảnh và Giảm trừ khoản đóng góp từ thiện .

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, vui lòng trao đổi với các chuyên gia của chúng tôi! Dịch vụ kế toán tại Hà Nội – Ketoanmvb luôn sẵn lòng giúp đỡ!

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời