Hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài

[ad_1]
Thuế nhà thầu là loại thuế không phổ biến tại Việt Nam, đây là loại thuế đánh trên thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động theo luật pháp Việt Nam. Vì vậy, việc đăng ký mã số thuế nhà thầu ít nhiều gây ra những khó khăn cho người cho những người thực hiện. Hôm nay, Kế Toán MVB sẽ gởi đến các bạn hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số thuế nhà thầu nước ngoài, đối với trường hợp công ty Việt Nam khấu trừ, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài.
Hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài

Mã số thuế nhà thầu đối với trường hợp công ty Việt Nam kê khai, nộp thuế thay

Đối với trường hợp công ty Việt Nam khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, thì tại điểm c1, khoản 3, điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC có quy định:

Điều 5. Cấp và sử dụng mã số thuế

3. Cấp mã số thuế trong một số trường hợp cụ thể

c) Cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là mã số thuế nộp thay) như sau:

c1) Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế và được cấp thêm một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

Như vậy, đối với trường hợp công ty Việt Nam kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài thì công ty Việt Nam sẽ được cơ quan thuế cấp thêm 1 mã số thuế gồm 10 số để kê khai, nộp thuế cho tất cả các nhà thầu nước ngoài mà công ty đang hợp tác. (trừ trường hợp là hợp đồng dầu khí sẽ có quy định khác (mã số thuế là 13 số) theo Luật Dầu Khí)

Kết luận:

Đối với trường hợp công ty Việt Nam kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài thì công ty Việt Nam sẽ được cơ quan thuế cấp thêm 1 mã số thuế gồm 10 số để kê khai, nộp thuế cho tất cả các nhà thầu nước ngoài mà công ty đang hợp tác. (trừ trường hợp là hợp đồng dầu khí sẽ có quy định khác (mã số thuế là 13 số) theo Luật Dầu Khí)

Hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài

Hồ sơ mở mã số thuế nhà thầu

Theo khoản 4, điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016, thì bộ hồ sơ mở mã số thuế nhà thầu sẽ bao gồm:

“4. Đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
  • Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với trường hợp Bên Việt Nam nộp thay thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài).
  • Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với trường hợp tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh).

Kết luận:

Để mở mã số thuế nhà thầu, công ty Việt Nam cần lập tờ khai thuế theo mẫu 04.1-ĐK-TCT và bảng liệt kê các nhà thầu nước ngoài mà công ty kê khai, nộp thuế thay theo mẫu 04.1-ĐK-TCT-BK kèm với hợp đồng bằng tiếng Việt. Đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ quảng cáo qua Google/Facebook như đã trình bày ở bài viết trước, có thể đính kèm thỏa thuận hợp tác hoặc điều khoản sử dụng dịch vụ khi đăng ký quảng cáo trên 2 nền tảng này.

Xem thêm: Cách đăng ký mở mã số thuế cho người nước ngoài

Thời gian giải quyết hồ sơ cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài

Theo khoản 2, điều 9 Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016, thì:

“2. Thời gian giải quyết hồ sơ 

Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Kết luận: 

Nơi cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài

Theo điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016, thì:

“Điều 8. Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật quản lý thuế, cụ thể:

  1. Tổ chức kinh tế và các đơn vị trực thuộc (trừ hợp tác xã, tổ hợp tác); nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí; nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.
  2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh và tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Kết luận:

Đối với trường hợp công ty Việt Nam khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài thì nơi cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài sẽ là cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với trường hợp công ty Việt Nam khấu trừ, nộp thuế thay cho các nhà thầu nước ngoài, mỗi công ty sẽ được cấp 1 mã số thuế gồm 10 số riêng biệt. Nên không thể tra cứu được mã số thuế nhà thầu nước ngoài.
Trên đây là tất cả các hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài, đối với trường hợp công ty Việt Nam khấu trừ, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài.
Dịch vụ kế toán Ketoanmvb hy vọng sẽ giải đáp được tất cả những thắc mắc của các bạn về việc mở mã số thuế nhà thầu nước ngoài.

[ad_2]

Source link

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời