Hướng dẫn góp vốn công ty TNHH

Ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam, hay còn gọi là LLC, vì họ nhận thấy những lợi ích mà loại hình pháp nhân này có thể mang lại. Những lợi ích của việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm bảo vệ các thành viên khỏi các vụ kiện tụng, giảm bớt thủ tục giấy tờ, khả năng mở rộng cao, tồn tại vĩnh viễn ngay cả khi cổ đông đã ra đi / qua đời, ngăn ngừa đánh thuế hai lần và nâng cao uy tín.

Cách thức để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH tại Việt Nam

Hướng dẫn góp vốn công ty TNHH

Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn một trong ba hình thức góp vốn chủ yếu vào công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam:

 1. Trở thành chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên bằng cách mua hết phần vốn góp
 2. Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH nhiều thành viên bằng cách mua một phần vốn chủ sở hữu
 3. Mua phần vốn góp làm tăng số lượng thành viên trong Công ty TNHH nhiều thành viên

Trở thành chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên bằng cách mua hết cổ phần vốn góp

Đây là quy trình về cách thực hiện việc này:

a. Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết sau để đăng ký mua phần vốn góp:

 • Văn bản góp vốn
 • Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân
 • Bản sao giấy chứng nhận thành lập

b. Nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan đăng ký đầu tư.

c. Cơ quan này sẽ thông báo chấp thuận cho nhà đầu tư trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu hồ sơ bị từ chối, nhà đầu tư sẽ nhận được văn bản giải trình từ cơ quan này.

Sau khi thực hiện xong việc đăng ký mua phần vốn góp, nhà đầu tư nước ngoài phải sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

e. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần nộp hồ sơ sau đến Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 • Thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy tờ tùy thân của người nhận chuyển nhượng được chứng nhận hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Bản sao có công chứng của điều lệ sửa đổi của công ty
 • Thư ủy quyền
 • Hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng vốn

f. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH nhiều thành viên bằng cách mua một phần vốn chủ sở hữu

a. Khi mua dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 51% vốn điều lệ

 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết. Tất cả các tài liệu và chứng chỉ phải bằng tiếng Việt và có công chứng.
 • Hoàn thiện hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Cơ quan sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 • Đăng ký con dấu công ty mới.

b. Khi mua dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51% vốn điều lệ

 • Nhà đầu tư chỉ phải thực hiện thủ tục thay đổi doanh nghiệp.

Mua phần vốn góp làm tăng số lượng thành viên trong Công ty TNHH nhiều thành viên

a. Khi mua dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 51% vốn điều lệ

 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết. Tất cả các tài liệu và chứng chỉ phải bằng tiếng Việt và có công chứng.
 • Hoàn thiện hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Cơ quan sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

b. Khi mua dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51% vốn điều lệ

 • Nhà đầu tư chỉ phải thực hiện thủ tục thay đổi doanh nghiệp…

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời