Hướng dẫn điền và tải mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166

Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166 về chế độ BHXH cho người đau ốm, thai sản thay thế mẫu C70A-HD được cập nhật mới nhất tại đây! Ketoanmvb mời bạn đọc xem qua hướng dẫn điền mẫu 01B-HSB và tải file dạng excel về sử dụng nhé!

mau 01b-hsb - mẫu 01b-HSB

Hướng dẫn điền và tải mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH

Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất 2020

Dưới đây là mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất 2020. Bạn tham khảo nhé!

Tên cơ quan (đơn vị):…………………………………

Mã đơn vị:………………………………………………….

Số điện thoại:……………………………………………

Mẫu 01B-HSB

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN,

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Đợt 01 tháng 01 năm 2019

Số hiệu tài khoản: 123456789 – Mở tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN – Chi nhánh: HCM

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

STT

Họ và tên Mã số BHXH Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng 
(Áp dụng cho giao dịch điện tử không kèm hồ sơ giấy)

Ghi chú

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

A

B 1 2 3 4 C D

E

A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU              
I Ốm thường              
1 Phạm Văn H 1265217727 05/01/2019 05/06/2019 4   Sốt virus  
               
II Ốm dài ngày              
1 Lương Văn C 1254282767 01/01/2019 04/10/2019 4-10   K74.0: Gan xơ hóa CN,T2, PCKV 0.7
               
III Con ốm              
1 Trần Thị H 1272681628 05/01/2019 05/06/2019 4   08/01/2017 TE1510127532690
               
B CHẾ ĐỘ THAI SẢN              
I Khám thai              
1 Trần Thị Xuân 1725275812 04/01/2019 04/01/2019 1     CN
               
II Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý              
Trường hợp thai dưới 5 tuần tuổi              
1 Đinh Thị L 1229371268 04/01/2019 04/10/2019 10      
               
Trường hợp thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi              
1 Hán Hoàng H 12621543826 04/01/2019 20/04/2019 20      
               
Trường hợp thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi              
1 Vũ Thị G 1736538628 04/01/2019 05/10/2019 1-10      
               
Trường hợp thai từ 25 tuần tuổi trở lên              
1 Lê Thị Y 1875273577 04/01/2019 20/05/2019 1-20      
               
III Sinh con              
Trường hợp thông thường              
+ Sinh một con              
1 Lương Thị H 1246716257 11/01/2018 04/01/2019 6   11/05/2018  
               
+ Sinh đôi              
1 Phạm Thị C 1872682625 11/01/2018 05/01/2019 7   11/10/2018  
               
+ Sinh từ 3 con trở lên              
1 Phạm Thị H 1927682689 11/01/2018 06/01/2019 8   20/11/2018  
               
Trường hợp con chết              
+ Tất cả các con sinh ra đều chết (bao gồm trường hợp sinh một con con chết, sinh từ 2 con trở lên 2 con cùng chết hoặc con chết trước, con chết sau)              
· Con dưới 2 tháng tuổi chết              
1 Lại Thị M 1982758625 11/01/2018 02/01/2019 4   05/11/2018  -15/11/2018  
               
· Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết              
1 Phạm Thị L 1872672157 11/01/2018 01/01/2019 2   01/11/2018 -01/01/2019  
               
+ Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống              
1              
               
Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34, khoản 6 Điều 34)              
1 Phạm Thị N 1267126826 11/01/2018 04/01/2018 6   05/11/2018- 10/11/2018 1267126826
               
Trường hợp mẹ gặp rủi ro sau khi sinh (khoản 6 Điều 34)              
1 Đinh Huyền G 1872269862 11/01/2018 04/01/2018 6   05/11/2018 – 01/01/2019 1872269862
             
Trường hợp mẹ phải nghỉ dưỡng thai (Khoản 3 Điều 31)              
1              
               
IV Nhận nuôi con nuôi              
Trường hợp thông thường              
+ Nhận nuôi 1 con              
1 Phạm Thị K 1098267628 11/01/2018 04/01/2019 6   05/11/2018-05/11/2018  
               
+ Nhận nuôi từ 2 con trở lên              
1 Trương Thị L 1872655282 11/01/2018 05/01/2019 7   05/11/2018 – 10/11/2018  
….                
Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ việc              
1              
               
V Lao động nữ mang thai hộ sinh con              
Trường hợp thông thường              
+ Sinh một con              
1 Trương Thị H 176242678 11/01/2018 04/01/2019 6   11/05/2018 0176242678
               
+ Sinh đôi              
1 Bùi Thị L 286377218 11/01/2018 05/01/2019 7   11/05/2018  
               
+ Sinh từ 3 con trở lên              
1              
               
Trường hợp đứa trẻ chết              
+ Tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết              
· Đứa trẻ dưới 60 ngày tuổi chết              
1 Lại Thị N 2653726157 11/01/2018 04/01/2019 6   05/11/2018-10/11/2018  
               
·           Đứa trẻ từ 60 ngày tuổi trở lên chết              
1                
               
+ Trường hợp sinh từ 2 đứa trẻ trở lên vẫn có đứa trẻ còn sống              
· Đặng Thị L 1827536527 11/01/2018 06/01/2019 8     3
               
VI Người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con              
Trường hợp thông thường              
+ Nhận một con              
1 Phạm Thị K 1827225726 11/01/2018 04/01/2019 6   10/11/2018-11/11/2018 0182725726
               
+ Nhận 2 con              
1 Hoàng Thi H 1027637622 11/01/2018 05/01/2019 7   05/11/2018 -09/11/2018  
               
+ Nhận từ 3 con trở lên              
1              
               
Trường hợp con chết            
+ Sau khi nhận con, con chết              
· Con dưới 2 tháng tuổi chết              
1                
               
· Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết              
1              
               
+ Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống              
1                
               
Người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con              
1              
               
Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không nghỉ việc              
               
               
VII Lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con              
Trường hợp sinh thông thường              
1 Nguyễn Văn B 1292837816 04/01/2019 04/05/2019 5   04/01/2019 0101234567
               
Trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi              
1                
               
Sinh đôi              
1                
               
Sinh từ 3 con trở lên              
1                
               
Sinh đôi trở lên phải phẫu thuật              
1                
               
VIII Lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con              
1 Nguyễn Văn B 0107006783 01/07/2019 07/06/2019 6   01/07/2019 2/0109384982
               
IX Thực hiện các biện pháp tránh thai              
Đặt vòng tránh thai              
1                
               
Thực hiện biện pháp triệt sản              
1                
               
C NGHỈ DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE              
I Ốm đau              
1 Trương Văn Đ 1222517681 02/01/2019 02/05/2019 5   30/01/2019  
               
II Thai sản              
1 Đinh Thị H 1298237621 05/01/2019 05/10/2019 10   05/01/2019  
               
III TNLĐ-BNN              
1 Vũ Đình D 1276345712 03/01/2019 03/10/2019 10   03/02/2019  
               

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

STT Họ và tên Mã số BHXH
(số sổ BHXH)
Đợt đã giải quyết Lý do đề nghị điều chỉnh Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp Ghi chú
A B 1 2 3 C D
A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU          
I Ốm thường          
1            
           
II          
B CHẾ ĐỘ …          
           
  Cộng          

*Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm:………………………………………………………………………………………….

…, ngày     tháng      năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu hoặc ký số)

Trên đây là mẫu 01-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất 2020. Tiếp theo các bạn có thể tải mẫu 01B-HSB về và xem hướng dẫn nhé!

Tải mẫu 01-HSB mới nhất 2020 về chế độ hưởng BHXH

Để tải mẫu số 01-HSB về sử dụng, bạn vui lòng nhấn Download để tải về nhé!

download

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách điền mẫu 01B-HSB nhé!

Cách điền mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166 chế độ nghỉ thai sản, đau ốm

Phần hàng ngang

Mình hướng dẫn điền mẫu 01B-HSB hàng ngang trước nhé!

  • Mã số BHXH: Ghi mã số BHXH của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH
  • Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp:

– Từ ngày: Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định

– Đến ngày: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.

– Tổng số: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết theo từng chế độ. Nếu nghỉ việc dưới 01 tháng ghi tổng số ngày nghỉ, nếu nghỉ việc trên 01 tháng ghi số tháng nghỉ và số ngày lẻ nếu có.

  • Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp: Ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản; trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân thì bỏ trống

Thì phần hàng ngang từ A đến E bạn chỉ cần lưu ý cho mình những điểm này thôi nhé!

Phần hàng dọc

Hàng dọc này mình sẽ theo ví dụ cũng như theo các phần mục. Bạn xem từ trên xuống dưới nhé!

– Phần tổng số: Ghi tổng số ngày nghỉ hưởng chế độ từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc của mỗi đợt (trừ ngày nghỉ tuần, lễ, tết).

– Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng: Mã bệnh theo hồ sơ. Trường hợp không có ghi đầy đủ tên bệnh

Ghi chú: Ghi ngày nghỉ hàng tuần của người lao động.
+ Trường hợp ngày nghỉ là T7,CN thì bỏ trống. Nếu là một ngày trong tuần thì ghi rõ. Ví dụ ngày nghỉ thứ 2, thứ 5 ghi: T2,T5.
+ Trường hợp người lao động làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì ghi: PCKV 0,7.
+ Trường hợp con ốm: Ghi mã thẻ BHYT của con.

– Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng: Mã bệnh theo hồ sơ. Trường hợp không có ghi đầy đủ tên bệnh

– Ghi chú: Ghi ngày nghỉ hàng tuần của người lao động. Trường hợp người lao động làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì ghi: PCKV 0,7.

– Tổng số: Ghi số ngày thực tế cha/mẹ nghỉ việc để chăm con ốm (trừ ngày nghỉ tuần, lễ, tết).

– Ghi chú: Ghi mã thẻ BHYT của con

– Tổng số: Ghi tổng số ngày nghỉ hưởng chế độ từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc của mỗi đợt (Tính cả ngày nghỉ tuần, lễ, tết). Tối đa 10 ngày.

– Tổng số: Ghi tổng số ngày nghỉ hưởng chế độ từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc của mỗi đợt (Tính cả ngày nghỉ tuần, lễ, tết). Sinh đôi mỗi con cộng thêm một tháng

  • B.III.1/Con dưới 2 tuổi chết

– Tổng số: Ghi tổng số ngày nghỉ hưởng chế độ từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc của mỗi đợt (Tính cả ngày nghỉ tuần, lễ, tết). Tối đa 4 tháng kế từ ngày sinh em bé.

– Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng: Ghi ngày, tháng, năm sinh con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/11/2018 , chết ngày 15/11/2018 thì ghi: 05/11/2018 -15/11/2018

  • B.III.1/ Trường hợp mẹ chết sau khi sinh

– Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng: Ghi ngày tháng năm sinh của con và ngày tháng năm mẹ chết

– Ghi chú: Mẹ không tham gia bảo hiểm bắt buộc: Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con.

  • B.V.1/ Lao động nữ mang thai hộ sinh con

– Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con

– Ghi chú: Trường hợp người mẹ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc của con.

  • B. VI.1/ Người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con

– Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm người mẹ nhờ mang thai hộ chết. Hoặc ngày tháng năm sinh của con và ngày tháng năm của người mẹ nhờ mang thai hộ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con

  • B.VIII.1/ Lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con

– Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con

– Ghi chú: Ghi số con được sinh, nhận; nếu vợ sinh, nhận một con thì không phải ghi số con và mặc nhiên được hiểu là vợ sinh, nhận 1 con. Đồng thời ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ hoặc của con.

– Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng: Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau

– Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng: Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng Giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .

Đây là những phần mà bạn cần lưu tâm để ý. Còn các phần khác tương tự nhau mà điền nhé! Trong bảng tải về có hướng dẫn chi tiết bạn nhé! Nếu bạn thấy vấn đề này quá phức tạp thì bạn có thể sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi nhé!

Kết luận

Trên đây là những hướng dẫn tải và cách điền mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166. Mong rằng nó có ích cho các bạn làm BHXH.

Chúc bạn thành công!

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời