Hợp lý hóa chi phí hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản

Thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản cá nhân có bị loại chi phí và thuế GTGT khấu trừ hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, Dịch vụ kế toán tại Hà Nội xin chia sẻ như sau:

Hợp lý hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản

Hợp lý hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Tổng cục thuế có công văn Số: 5465/TCT-KK trả lời Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam với nội dung:

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là “Công ty”) ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân.

Nếu hình thức thanh toán này được:

♦    Quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân;

(*)  Đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

♦    Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty;

♦    Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp;

♦    Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán;

♦    Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân;

=> Thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán KHÔNG dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính, vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, Có thể Hợp lý hóa chi phí hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản bằng cách trên .

Xem thêm:

  1. Cách tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử trực tuyến
  2. Hóa đơn giá trị gia tăng ghi sai địa chỉ xử lý thế nào?
  3. Mức xử phạt khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
  4. Số hóa đơn là gì?
  5. Mất hóa đơn đầu vào liên 2 thì bị phạt bao nhiêu tiền?

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời