Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Ketoanmvb xin chia sẻ đến bạn các quy định khi hoàn thuế TNCN, điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân, thủ tục hồ sơ và thời hạn hoàn thuế TNCN đối với cá nhân theo TT 92 mới nhất hiện hành trong bài viết này nhé:

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ theo điều 26 & 28 Thông Tư 111/2013/TT-BTC – Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về điều kiện hoàn thuế TNCN cụ thể như sau:

 1. Việc hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký & có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thời điểm đề nghị hoàn thuế).
 2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế để doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNCN thay thì việc hoàn thuế của người đó được thực hiện thông qua doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện bù trừ số thuế đã nộp thừa, hay nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu số thuế đã nộp còn thừa thì được trừ vào kỳ sau hoặc hoàn lại thuế nếu có đề nghị hoàn trả.
 3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.
 4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Do đó, đối với các cá nhân có số thuế nộp thừa có yêu cầu hoàn thuế thì nộp sau ngày hết hạn nộp Tờ khai Quyết toán cũng không sao nhé.

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân
Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Như vậy: Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm:

 • Cá nhân nộp thừa tiền thuế thu nhập cá nhân (Nghĩa là: Trong năm cá nhân đó đã tạm nộp số tiền thuế lớn hơn số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp sau khi Quyết toán)
 • Tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân) phải có MST cá nhân.
 • Có đề nghị hoàn thuế TNCN.

Hồ sơ hoàn thuế TNCN:

Căn cứ theo Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế TNCN, cụ thể như sau:

Hoàn thuế đối với doanh nghiệp quyết toán thuế thay cá nhân

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa.

Nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả: => Thì Doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156.

 • Nếu nộp trực tiếp, các bạn tải mẫu hồ sơ về.
 • Nếu nộp qua mạng, các bạn làm trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML nộp qua mạng nhé (Nhớ đính kèm các chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN nhé)

Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp Doanh nghiệp ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Nếu nộp Online: Các bạn photocoppy các bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân đính kèm vào file mềm Word hoặc Excel -> Sau khi nộp xong Giấy đề nghị hoàn thuế -> Các bạn vào “Tra cứu” -> Để nộp kèm file mềm nhé.

Xem thêm: Các bước đăng ký mở mã số thuế cá nhân mới nhất năm 2020

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế

Nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà: => Khi nộp Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN thì chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào Chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc Chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau”

Như vậy:

 • Nếu bạn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân thì nhập vào Chỉ tiêu 47
 • Nếu bạn chuyển sang kỳ sau thì nhập vào Chỉ tiêu 49

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân là bao lâu?

Căn cứ theo khoản 3 của Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP:

 • Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản này) thì chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.
 • Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản này) thì chậm nhất là 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

Vì vậy căn cứ quy định của luật pháp thì tùy vào trường hợp hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau hay diện kiểm tra truớc hoàn thuế sau mà thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể kéo dài từ 6 ->40 ngày.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời