Mẫu hóa đơn bán lẻ (bán hàng) mới nhất 2021

Mẫu hóa đơn bán lẻ như thế nào để đảm bảo đạt chuẩn các thông tư quy định về hóa đơn? Phần lớn các loại hóa đơn bán hàng đều được các cửa hàng, công ty doanh nghiệp sử dụng mẫu phổ biến đang được lưu hành như sau:

Mẫu hóa đơn bán lẻ

Cách viết hóa đơn bán lẻ hàng hóa, dịch vụ

Phần tên khách hàng ghi đầy đủ họ & tên

Địa chỉ: Ghi đầy đủ thông tin địa chỉ cư trú của người mua hàng

Trong hóa đơn bán lẻ: ghi đầy đủ thông tin mặt hàng dịch vụ đã bán, số lượng tính là cái, chiếc, kg…, Giá tiền viết giá bán theo VNĐ không tính thuế giá trị gia tăng (VAT). Thành tiền của từng mặt hàng sẽ lấy số lượng x giá tiền.

Cuối cùng tổng tiền ghi đầy đủ cả số tiền lẫn viết bằng chữ sau đó cho người mua hàng & người bán hàng ký và ghi rõ họ tên ngày tháng lập hóa đơn.

Các quy định về hóa đơn bán hàng

Đối với 1 mẫu hóa đơn bán hàng phải có đầy đủ các thông tin như hình ảnh trên đó là tên đơn vị bán lẻ cung cấp hàng hóa dịch vụ & hóa đơn có thể hoặc không cần logo đều hợp pháp.

Hóa đơn bán hàng thường có 2-3 liên cần phải ký và người mua giữ 1 liên còn lại đơn vị bán lẻ giữ để lưu lại quản lý doanh thu.

Hóa đơn này phải được ghi đầy đủ thông tin theo cách viết hóa đơn được liệt kê bên trên.

Trên đây là mẫu hóa đơn bán lẻ (bán hàng) mới nhất 2021 cũng như cách viết và các quy định cần biết. Dowload tải mẫu theo File Excel hoặc File PDF

Xem thêm: Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng bán hàng hóa dịch vụ