Giải trình văn bản mẫu với cơ quan thuế

MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH THUẾ

Xin mời bạn tải giải trình văn bản mẫu at here

Dowload

Công ty TNHH …
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——– o0o ——-

Vì thế: 01.2018 / CV-GT

Hà Nội, ngày month năm……..

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Vv Chậm nộp tờ khai thuế quý I / 2021

(Attachment of the main action of tax)

Kính gửi: Chi cục thuế quận …………………….

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ………………………………

Mã số thuế: 010 …………………

Địa chỉ: Số …………………….

Điện thoại: ……………………………

Người đại diện: ………………………………. – Chức vụ: ….. ……………………………

Ngày ….. tháng …….. năm …………….., chúng tôi đã nhận được văn bản của địa phương quận ….. ……………….. về việc nộp chậm tờ khai thuế giá trị gia tăng quý I / 2018. Chúng tôi xin phép trình bày lý do của công việc nộp chậm như trình bày sau:

[Trình bày để được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điều 3, thông tư 166/2013]

Xem thêm:

Dịch vụ quyết toán thuế uy tín

Báo cáo Thuế & Tuân thủ Khác Hạn chót đến năm 2022

Luật quản lý thuế của Việt Nam có hiệu lực vào tháng 7 năm 2020

Thông tư 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế GTGT

Khai không đủ nội dung hồ sơ thuế xử phạt hành chính thế nào?

– …

– …

– …

Vì vậy, Công ty TNHH …………………………………….. …. kính đề nghị Chi cục thuế quận ………………………… xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm mức độ chính xác phạm vi, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nguyễn Văn A

Xem thêm dịch vụ kế toán trọn gói https://ketoanmvb.com/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi.html

 

Bài viết có hữu ích không?

Đánh giá chất lượng

Chất lượng 0 / 5. Tổng số đánh giá 0

Không có phiếu bầu cho bài viết này

Trả lời