Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2022

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 các doanh nghiệp tại Việt Nam đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề vì vậy Chính Phủ đã chia sẻ khó khăn với các công ty bằng cách giãn, hoãn và giảm các khoản thuế, tiền cho thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP. Đây còn được biết đến là khoản vay không lãi suất để công ty, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn phục hồi sản xuất kinh doanh.

Với tinh thần lỗ lực, vượt khó các doanh nghiệp cũng đang dần vực lên và bắt nhịp lại hoạt động kinh doanh trong những tháng đầu năm 2021. Một phần là nhờ sự hỗ trợ về gia hạn thời gian nộp thuế GTGT VAT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2021 của chính phủ thông qua Nghị Định 52 ban hành vào ngày 29/04/2021. Điều này đã giúp cho doanh nghiệp tự tin và an tâm thực hiện tốt mục tiêu kép của mình.

Thông tin chi tiết của Nghị định 52/2021 gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất 2022 được Ketoanmvb nêu chi tiết trong bài viết dưới đây.

gia-han-nop-thue-tien-thue-dat

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo NĐ 52/2021

Đối với thuế GTGT, VAT (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu)

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

  • Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021.
  • Thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7 năm 2021.
  • Thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8 năm 2021.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên.

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Xem thêm:

Các trường hợp bị ấn định thuế theo Luật quản lý thuế

Đối tượng chịu thuế và người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1 Số điểm mới của Luật quản lý thuế 2019 so với luật QLT 2006

Hoàn thiện và nộp thuế hàng năm

Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định nêu trên đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Đối với thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại tại (1), (2), (3) nêu trên.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2021.

Những đối tượng được hưởng hỗ trợ thêm

Nghị định 52/2021/NĐ-CP – là lần thứ 3 Chính phủ hỗ trợ thuế trực tiếp cho sản xuất kinh doanh. Nghị định này không chỉ kế thừa những mặt tích cực của 2 lần hỗ trợ trước, mà còn bổ sung thêm nhiều đối tượng ngành nghề được hưởng hỗ trợ như: 

– Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế:

+ Hoạt động xuất bản; điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

+ Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế TNDN của dầu thô, khí thiên nhiên, condensate được thu theo hiệp định, hợp đồng);

+ Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất mô tô, xe máy;

+ Thoát nước và xử lý nước thải…

– Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế:

+ Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng…

Thời hạn gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31-5-2021.

Để được thụ hưởng chính sách trên thì người nộp thuế phải nộp 01 lần duy nhất đó là: Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho Chi Cục Thuế trước ngày 30/7/2021. Thủ tục này đã được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng nhanh nhất.

Hy vọng bài viết này Ketoanmvb có thể giúp bạn hiểu được những quy định, hỗ trợ của nhà nước cho công ty, doanh nghiệp về vấn đề nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2022.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0