Đề xuất Mới về Chữ ký số trong Lĩnh vực Ngân Hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước nhằm thay thế Thông tư 28/2015/TT-NHNN.

Đề xuất Mới về Chữ ký số trong Lĩnh vực Ngân Hàng

Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn lại một cách cụ thể, chi tiết và phù hợp hơn so với các quy định cũ về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước để phù hợp với các quy định của pháp luật, tình hình thực tế triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Ngân hàng Nhà nước.

Các nội dung chính cần lấy ý kiến gồm: Quy định về phương thức gửi, nhận văn bản, báo cáo, hồ sơ liên quan đến dịch vụ chứng thực chữ ký số và kết quả xử lý; quy định về sử dụng hệ thống dịch vụ công về lĩnh vực chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; quy định về trách nhiệm người ký, người nhận…

Xem thêm:

  1. Chữ ký số và Chứng thư số
  2. Chữ ký số FPT bị khóa
  3. Lý Do Khách Hàng Nên Chọn Chữ Ký Số Viettel CA
  4. Hướng dẫn ký tập tin PDF bằng TOKEN (chữ ký số)

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định trường hợp tự động thu hồi chứng thư số khi:

(i) tổ chức có quyết định thu hồi giấy phép hoạt động;

(ii) chứng thư số cấp cho thuê bao nhưng thuê bao không kích hoạt sử dụng;

(iii) chứng thư số đã hết hiệu lực sử dụng (Điều 14 Khoản 1).

Dự thảo cũng hướng dẫn thay đổi mã kích hoạt chứng thư số (Điều 16); hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ chứng thư số (Điều 18); hướng dẫn huỷ bỏ nghiệp vụ chứng thư số (Điều 19)…

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời