Công văn 636/TCT-CS về Chính sách thuế TNDN

Ngày 22 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 636/TCT-CS gửi Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam về vấn đề vướng mắc Chính sách thuế TNDN  cho Cở sở kinh doanh được thành lập từ dự án đầu tư của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam có được hưởng ưu đãi thuế. Kế Toán MVB xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 636/TCT-CS

Trả lời công văn số 01/2016 ngày 07/01/2015 của Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam đê nghị hướng dân ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3 Điều 35 và Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyên địa điêm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

3. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khỉ có thu nhập chịu thuế và giảm 50% so thuế phải nộp cho 06 năm tiêp theo đổi với cơ sở kinh doanh mới thành ỉập từ dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và cơ sở kỉnh doanh di chuyến đên địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. ”

“Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuât mới, mở rộng quy mô, đối mới cồng nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuât thì được miễn, giảm thuế cho phẩn thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

4. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đổi với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điểu kiện kinh tê – xã hội khó khăn.

Xem thêm:

Cách thực hiện Nghị định 41 về hoãn trả thuế

Áp dụng thuế tính toán Giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp nào?

Thuế nhà thầu dịch vụ quảng cáo google/facebook là gì?

Thuế là gì? Những đặc điểm cơ bản của thuế

Trường hợp năm 2006 Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu và phạm vi kinh doanh là cung cấp dịch vụ, trong năm 2007 Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư đầu tư sổ 472043000199 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp chuẩn y việc chuyến trụ sở từ thành phố Hồ Chí Minh về Khu công nghiệp Amata, đăng ký lại doanh nghiệp, bổ sung mục tiêu hoạt động sản xuất và tăng vốn đầu tư.

Căn cứ các quy định và tình hình thực tế Công ty như nêu trên thì thu nhập từ hoạt động cung câp các dịch vụ thiết kế, lắp đặt, bảo trì ổ bi và các chi tiết hưởng ưu đãi thuê thu nhập doanh nghiệp theo diện di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; thu nhập từ hoạt động sản xuất ổ bi tròn, ổ bi đũa và các linh kiện hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mở rộng vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định.

Bình chọn

Xếp hạng 0 / 5. Tổng số bình chọn 0

Trả lời