Công ty Cổ phần là gì? Đặc điểm của công ty CP

Công ty Cổ phần là gì? Đặc điểm của công ty CP

Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, tại Việt Nam hiện có đến 5 loại hình doanh nghiệp được đăng ký phổ biến, trong đó, công ty cổ phần là loại hình được nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi thành lập công ty. Vậy, công ty cổ phần là gì? Hãy cùng Ketoanmvb tìm hiểu qua bài viết sau đây.
Công ty Cổ phần là gì? Đặc điểm của công ty CP

Công ty Cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được thành lập dựa trên sự góp vốn của ít nhất 3 cổ đông (không có quy định về số lượng cổ đông tối đa). Trong đó, vốn điều lệ của công ty sẽ được chia làm nhiều phần có giá trị bằng nhau (cổ phần phổ thông). Các cá nhân hoặc tổ chức khi góp vốn vào công ty sẽ đăng ký mua cổ phần và được gọi là cổ đông.

Đặc điểm của công ty CP

Sau đây, Kế toán MVB sẽ gởi đến các bạn một số đặc điểm chủ yếu của công ty cổ phần, cụ thể như sau:
 • Là loại hình doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân;
 • Số cổ đông trong CTCP: tối thiểu là 03 cổ đông; không giới hạn số lượng cổ đông tối đa;
 • Các cổ đông của công ty CP chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp;
 • Được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn;
 • Được quyền đăng ký hoạt động tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm

Điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ công ty có các nội dung cơ bản sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; Tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có)

– Ngành, nghề kinh doanh;

Vốn điều lệ; Tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần;

– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh gái cả phần từng loại của cổ đông sáng lập;

– Quyền, nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty;

– Cơ cấu tổ chức quản lý;…

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Như đã trình bày bên trên, có thể thấy rõ ưu nhược điểm của công ty cổ phần được thể hiện rõ ở các điểm sau

Ưu điểm

 • Dễ dàng huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu
 • Các cổ đông của CTy cổ phần dễ dàng chuyển nhượng phần góp vốn của mình thông qua việc bán cổ phần (Trừ trường hợp được quy định rõ tại khoản 3, điều 119 và khoản 1 điều 126 của Luật Doanh Nghiệp 2014)
 • Nhà đầu tư (cổ đông) chỉ chịu trách nhiệm có giới hạn theo tỷ lệ góp vốn vào công ty)
 • Cổ đông công ty nắm rõ tình hình doanh nghiệp do cơ chế công khai hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Nhược điểm của công ty CP

 • Khả năng linh hoạt trong việc thay đổi ngành nghề kinh doanh không cao do mọi vấn đề thay đổi phải có sự chấp thuận từ đại hội cổ đông;
 • CTy cổ phần có khả năng bảo mật kinh doanh và tình hình tài chính không cao do phải công khai và báo cáo với cổ đông công ty;
 • Việc điều hành và quản lý công ty CP tương đối phức tạp do số lượng cổ đông tương đối lớn và đôi khi, có sự xung đột lợi ích giữa các nhóm cổ đông.

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Theo Điều 134 Luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau:

Mô hình thứ nhất: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc (Tổng giám đốc)

Mô hình thứ hai: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc).

Trong trường hợp công ty có dưới 11 cổ đông và cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Các loại cổ phần trong công ty

Cổ phần chính là phần vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau.

CTCP có 02 loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần phổ thông là bắt buộc phải có, ngoài ra, CTCP có thể có cổ phần ưu đãi.

Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau:

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

– Cổ phần ưu đãi cổ tức;

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

– Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Trong đó, chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết trong 03 năm đầu sau khi thành lập. Hết thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển thành cổ phần phổ thông.

Trên đây là những vấn đề cơ bản nhất về công ty cổ phần. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về loại hình công ty cổ phần hoặc bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty giá rẻ hãy liên hệ ngay với Kế Toán MVB để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *